DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • АКИМОВ, А. В.; СОРОКИН, Д.; ЕЛЕЦКИХ, А. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Проведен анализ методов прогноза долговечности бетонов на промышленных отходах. Вводится понятие коэффициентов стойкости заполнителей. Намечаются направления совершенствования методов прогноза долговечности бетонов.
 • ШАМИС, E. Е.; ПРИСЯЖНЮК, М. И.; ИВАНОВ, В. Д. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  В статье предлагаются инновационные изменения на всех этапах производства сборных и монолитных железобетонных конструкций. Предложения проверены в опытно - промышленном и серийном производства.
 • ALBU, Svetlana; ALBU, Ion (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Dezvoltarea pieţei imobiliare în Republica Moldova începe cu procesul de privatizare de la sfârșitul secolului 20. Chişinăul ocupă o poziţie specială în ierarhia localităţilor din R.Moldova. Aspectele politico-economice, ...
 • BRAGUȚA, Eugeniu; CONDRAT, Alexandru; SCAMINA, Raisa (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  The structure of the multilayer road are aimed at stabilizing the top layer of embankments, construction of monolithic foundations layers and road surfaces, airports, platforms, access roads, parking lots, and to rebuild ...
 • ALBU, Ion (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Real estate properties are the most important elements of an economic activity that contributes to value creation, once it is included in the economic cycle, regardless of ownership of the wearer; whether it is public ...

View more