Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

Recent Submissions

 • RUSSU, Ștefan; BEJAN, Nicolae; NISTIRIUC, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru lucrări de laborator asistate de calculator în programul Multisim este destinat studenților FET UTM, ciclul 1 licență, specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de ...
 • RAȚA, Olga; BEJAN, Nicolae; NISTIRIUC, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru lucrări de laborator asistate de calculator în programul Multisim este adresat studenților FET UTM ciclul 1 licență cu specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de ...
 • GANGAN, Silvia; SAVA, Lilia; GRIȚCO, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Economia ramurii de comunicații digitale este adresată studenţilor specialităţilor 0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații, 0714.2 Rețele și software de teleconunicații, 0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii ...
 • CEBAN, Doina; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  GSM 1800 a permis creşterea capacităţii de prestare a serviciilor de telefonie mobilă. Iar rețeaua proiectată în lucrare poate fi utilizată pentru un număr mare de abonați cu o rază mică a celulelor.
 • FALĂ, Nadejda; IZBAŞ, Irina; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Circuitele electronice (CE) sunt circuitele constituite din circuite electrice (care constau din rezistoare, condensatoare,inductanţe şi alte elemente pasive), care conţin şi componente electronice active ca: diode, ...
 • NEGRU, Tamara; URSACHI, Parascovia; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Circuitele electronice sunt circuitele constituite din circuite electrice (care constau din rezistoare , condensatoare, inductanţe şi alte elemente pasive), care conţin şi componente electronice ca diode, tranzistoare, ...
 • COLUN, Vlad (Tehnica UTM, 2014)
  Telefoanele mobile şi-au început existenţa ca o metodă de comunicare destinată uzului militar şi cînd au început să fie folosite şi de populaţia civilă nu au existat studii de sănătate în privinţa efectelor lor.Însă, ...
 • MARTÎN, Ilie; CEBOTARI, Maxim; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Această lucrare reprezintă un studiu asupra unei tehnologii ―ascunse de ochii lumii‖ , dar atît de folosită în viaţa cotidiană şi care merită o atenţie mai deosebită. În lucrarea dată vă prezentăm o tehnologie de comunicare ...
 • NACUL, Irina; NICA, Daniela; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Sensibilitatea caracteristicilor circuitelor electronice (CE) către un element dat reprezintă schimbarea unei caracteristici a circuitului dat la schimbare a valorii nominalului elementului dat din CE. Se definesc mai multe ...
 • OSOIANU, Dumitru; POSTOLACHI, Ana; BODRUG, Alina; LEVINTE, Ina; RUSU, Ludmila; CRISTEA, Tudor; BULAT, Adrian; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Se analizate aspectele sistemului RFID şi particularităţile proiectării unui asemenea sistem cu o rază mai mare de acţiune. Se selectează şi se justifică o nouă schemă-bloc, ce conţine nişte retranslatoare speciale. Se ...
 • LEVINTE, Ina; RUSU, Ludmila; CRISTEA, Tudor; OSOIANU, Dumitru; BODRUG, Alina; BULAT, Adrian; POSTOLACHI, Ana; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  (Radio-Frequency Identification) - identificare prin frecvenţă radio este o metodă de identificare automată, care se bazează pe stocarea şi regăsirea datelor fără atingere, la distanţă, prin unde radio, folosind dispozitive ...
 • GUŢU, Irina; CREŢU, Sergiu; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  În lucrarea dată se studiază utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii. Iniţial se defineşte noţiunea de linie de comunicaţii, se analizează schema echivalentă a unei linii de comunicaţii şi se stabilesc parametrii ...
 • ИВАНЕНКО, Юрий; ГРИЦКО, Роман; МИРОВСКИЙ, Владимир (Tehnica UTM, 2014)
  Система видеонаблюдения — это программно-аппаратный комплекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и др. оборудование), предназначенный для организации видеоконтроля как на локальных, так и на территориально-ра ...
 • GRIZA, Vitalie; RUSSU, Gabriel; CHIHAI, Andrei; BAXAN, Lilian (Tehnica UTM, 2014)
  Virtualizarea spaţiului de lucru – sau o infrastructură virtuală a spaţiilor de lucru (VDI)—utilizează aceleaşi tehnologii de bază ca şi virtualizarea serverului. Acest aspect reprezintă un potenţial enorm pentru orice ...
 • GRIŢCO, Maria; SAVA, Lilia (Tehnica UTM, 2014)
  Odată cu trecerea la economia de piaţă a apărut necesitatea reformării sistemului de remunerare a muncii. Legea Salarizării a urmărit scopul reformării sistemului de retribuire a muncii, aducând la un numitor comun metoda ...
 • BALAN, Elena; LUPAN, Mariana; COSTIN, Dan-Ionut (Tehnica UTM, 2014)
  De la sfîrşitul anilor 80 începutul anilor 90, tehnologia CDMA s-a prezentat ca o platforma avansată pentru furnizarea serviciilor de înaltă definiţie pentru transmisiuni de date şi voce. Unité a îmbunătăţit reţeaua sa ...
 • ЧИМПОЕШ, Илья; ЛАЗЭР, Диана; ГРИЦКОВ, Сергей (Tehnica UTM, 2014)
  В данной работе представлено устройство, выполняющее обработку изображений, получаемых с КМОП датчика. Устройство состоит из КМОП датчика, FPGA, SDRAM памяти и LCD. Изображение с датчика записывается в SDRAM память и ...
 • PÎRŢÎNA, Radu (Tehnica UTM, 2014)
  În acest articol va fi prezentată concepţia despre implimentarea tehnologiei WI-FI în troleibuzele ce circulă în raza municipiului. Vor fi prezentate avantajele oferite de această tehnologie. Referindu-ne la importanţa ...
 • PÎRŢÎNA, Radu (Tehnica UTM, 2014)
  În acest articol va fi analizată tehnlogia MPLS(Multi Protocol Label Switching). Vor fi analizate caracteristicile principale, avantajele, funcţionarea, ş.a. Referindu-ne la etichetă, este elucidat momentul cum specifică ...
 • LACHI, Arina (Tehnica UTM, 2014)
  Securitatea sistemelor informaţionale reprezintă un proces complex, dependent de o mulţime de factori interni sau externi de care este influenţată în mod direct. Iată de ce adoptarea unei politici de securitate ce va ...

View more