Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • SIDORENCO, Elena (Tehnica UTM, 2017)
  Din cauza procesului de deteriorare, durata de serviciu a unei construcții este limitată. După un anumit număr de ani, starea tehnică a clădirilor trebuie analizată pentru a se stabili măsurile de remediere, consolidare ...
 • CUTIA, Evgheni (Tehnica UTM, 2017)
  Modulul de cercetare a sarcinilor ce acționează asupra construcțiilor este una din problemele principale a mecanicii structurilor. Din toate încărcările posibile, cele mai variabile sunt provenite din încărcările de zăpadă, ...
 • DUBIȚĂ, Marina (Tehnica UTM, 2017)
  Acest articol cuprinde cercetarea distribuirii tensiunilor normale și tangențiale din apropierea golurilor executate în plăcile monolite. Cercetarea a fost făcută prin compararea a trei cazuri: placă din beton armat monolit ...
 • MOTELICA, Elena (Tehnica UTM, 2013)
  În prezent depozitul este acel sector într-o afacere unde profitul poate fi calculat exact şi îmbunatăţit prin reducerea costurilor cu logistica, optimizarea proceselor de distribuţie, supravegherea elementelor din lanţul ...
 • ГАЙДАРЖИ, Екатерина; СЕРБИН, Лилия; МАЛКОЧ, Марина; ПАСКАРЬ, Иоана (Tehnica UTM, 2013)
  В данной работе было исследован процесс сушки для заготовок обуви. Было выявлено, что в обувном производстве используют основную сушку и вспомогательную. На сушку влияют многочисленные факторы такие как: повышенное содержание ...
 • CIOBANU, Daniela; LEUŞANU, Elena; BULGARU, Valentina (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea prezintă o identificare şi analiza a cauzelor apariţiei neconformităţilor pe produsele de încălţăminte în cadrul unei întreprinderi producătoare de încălţăminte din Republica Moldova, în perioada 2011-2012. La ...
 • КОНСТАНТИН, Вероника; САРЫ, Мария; МАЛКОЧ, Марина; ПАСКАРЬ, Иоана (Tehnica UTM, 2013)
  Одной из самых ответственных технологических операций является формование заготовки верха обуви на колодке. От выполнения этого процесса зависит, как долго обувь будет сохранять хороший внешний вид и форму.
 • VLAS, Cristina (Tehnica UTM, 2017)
  Răspunderea juridică este o varietate a răspunderii sociale, poate fi considerată şi principală. Este o multitudine de drepturi şi obligaţii care apar în urma uzurpării unei norme juridice, având ca urmare sancţiuni aplicate ...
 • SANDUȚA, Tatiana; SCRIPNIC, Alina (Tehnica UTM, 2017)
  Studiul este efectuat pentru determinarea problemelor ipotecării în Republica Moldova, fiind examinate actele normative care reglementează evaluarea bunurilor imobile în scop de ipotecă, condițiile de oferire a creditelor ...
 • PĂDURARU, Vlad (Tehnica UTM, 2017)
  Actele administrative, ca acte de organizare a executării şi executarea propriu-zisă a legilor, constituie principalul instrument juridic care stă la baza activităţii autorităţilor administraţiei publice. Controlul ...
 • CHIRIAC, Natalia; IONEL, Veronica (Tehnica UTM, 2017)
  Înainte de a alege un angajat concret și a încheia cu el un contract individual de muncă ce include clauza perioadei de probă, departamentul resurse umane organizează interviuri orale, diferite anchete, teste. În mare ...
 • SAVCIUC, Ecaterina (Tehnica UTM, 2017)
  Impozitele reprezintă elementele cheie ale politicii oricărei țări, administrarea corectă a cărora este orientată spre asigurarea nevoilor financiare ale statului. Impozitul pe bunurile imobile, veniturile din achitarea ...
 • SULĂ, Nina; CHIRIAC, Natalia (Tehnica UTM, 2017)
  Odată cu trecerea timpului, datorită revoluţiei tehnico-ştiinţifice, globalizării și necesităţii stridente a flexibilizării lumii muncii, metodele de organizare a muncii s-au aflat într-un proces de repercursiune amplu. ...
 • PROCOPET, Ecaterina; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  L’approvisionnement et la vente sont tratés comme des procéssus qui represéntent des éléments de base du système des procéssus interdépendents de chaque organisation. En même temps, tant que le management de l’approvisionnement, ...
 • FIODOROVA, Irina; SANDUȚA, Tatiana (Tehnica UTM, 2017)
  This article contains the results of a segment market’s analysis. Studied segment reprezents offers of building free parcells of earth for commercial constructions from Chișinău city collected in period March – July 2016. ...
 • PORTĂRESCO, Marina; BULAT, Irina (Tehnica UTM, 2017)
  Odată cu punerea în aplicare a Legii cu privire la locuințe, toate bunurile imobile cu destinație locativă care aparțin statului, vor fi trecute în categoria locuințelor sociale, respectiv, persoanele care beneficiază de ...
 • GROSU, Daniela (Tehnica UMT, 2017)
  Republica Moldova fiind o țară agrară, cea mai mare bogăție a acesteia o reprezintă pămîntul. Necătînd la faptul că în ultima perioadă sectorul agrar a înregistrat o productivitate scăzută, agricultorii totuși preferă ...
 • CURJOS, Elena; VOLOSATÎI, Carolina (Tehnica UTM, 2017)
  Managementul bunurilor imobile include în sine elaborarea unor strategii care să anticipeze şi să monitorizeze schimbările de pe piaţa imobiliară şi a celor din plan organizaţional care au impact direct asupra administrării ...
 • PETRICA, Alexandrina; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Quality is a concept which is used in all areas of economic and social life. Construction quality is the result of the totality of behavior in exploitation, in order of satisfying, during the entire execution, on the whole ...
 • IVANOV, Ivanov (Tehnica UTM, 2017)
  Operațiuniile precontractuale ţin seama de specificul pieţei, fapt care face necesară folosirea unui număr mare de forme şi uzanţe vizând înlăturarea unor neajunsurii şi încheierea unor contracte avantajoase în măsură ...

View more