Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Nicolae, LUCAŞENCO (Tehnica UTM, 2012)
  : Articolul dat prezinta tehnologiile moderne utilizate în construcţia podurilor şi anume a podului din Millau, Franţa. Edificarea acestuia s-a caracterizat printr-un şir întreg de dificultăţi legate de dimensiunile sale, ...
 • Iurie, DOHMILĂ; Constantin, CEMURTAN; Nicolae, LUCAŞENCO (Tehnica UTM, 2012)
  Evaluarea mai multor variante constructive de realizare a obiectului de investiţie – construcţie este un atribut al proiectului care poate aduce prioritatea în cazul concurenţei la licitaţii (beneficiarului). Mai multe ...
 • Olivian, CAZAC; Veronica, CAZAC; Ştefan, SOCHIRCĂ (Tehnica UTM, 2012)
  In industrialized countries, irrational exploitation of resources and centralized capital, combined with intensive energy production represent not only a waste, but also a source of environmental pollution. In these ...
 • Viorica, URSU (Tehnica UTM, 2012)
  În acest articol sunt analizate toate aspectele legale si practice legate de regimul vamal de tranzit din punct de vedere al avantajelor şi inconvenientelor categoriile testamentului ordinar şi prifeligiat, precum şi ...
 • Natalia, Trofimov (Tehnica UTM, 2012)
  În acest articol sunt analizate diferite posibilităţi de schimbare a subiectelor în cadrul raporturilor juridice civile şi efectele producerii acestor schimbări. Schimbarea subiectelor în raportul juridic civil reprezintă ...
 • Ilie, Teacă (Tehnica UTM, 2012)
  Eficienţa legislaţiei funciare este determinată de modul în care sunt reglementate relaţiile sociale funciare din societate, în special de normele Codului funciar, de care depind stabilitatea raporturilor de proprietate ...
 • Iurie, IVANOV (Tehnica UTM, 2012)
  În viaţa mondială contemporană, în condiţiile în care colaborarea şi cooperarea dintre state pot şi trebuie să se manifeste ca un mijloc esenţial de slujire a păcii şi securităţii internaţionale, relaţiile economice şi ...
 • Iurie, IVANOV (Tehnica UTM, 2012)
  Analiştii de la Gartner Group, una dintre cele mai autorizate organizaţii mondiale de cercetare în marketing, apreciază că cea mai sigură cale de recuperare a investiţiilor din domeniul comerţului electronic este aceea de ...
 • Natalia, IONEL (Tehnica UTM, 2012)
  În legătură cu faptul că dreptul de uzufruct a apărut în legislaţia RM abia odată cu adoptarea noului Cod civil (2002), în acest articol ne-am propus analiza reglementării acestui drept real în legislaţia altor state ...
 • Efim, OLARU (Tehnica UTM, 2012)
  Activităţile industriale sunt în cea mai mare parte a ţărilor un element esenţial al economiei. Sectorul industrial înglobează un număr considerabil de activităţi diverse legate de extracţia, prelucrarea şi sinteza diferitelor ...
 • Efim, OLARU; Petru, UNGUREAN (Tehnica UTM, 2012)
  Incendiul declanşat într-un spaţiu limitat se poate dezvolta într-o multitudine de feluri, extrem de variate. Dezvoltarea incendiului şi fenomenele care îl însoţesc sunt dependente de tipul, suprafaţa şi cantitatea de ...
 • Ion, COBUŞCEAN; Elena, BOTNARI; Ina, BORDEIANU (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare se efectuează analiza pagubelor materiale în urma incendiilor în Republica Moldova între anii 2005 - 2010 şi cauzele lor. Sunt propuse măsuri în scopul reducerii numărului incendiilor şi a diminuării pierderilor
 • Mihail, CERECECEA (Tehnica UTM, 2012)
  Crearea sistemului unic de apel, este strict necesară. Implicarea tuturor serviciilor de urgenţă va putea salva multe vieţi. Experienţa internaţională ne dă numai momente îmbucurătoare.
 • Mihail, CAPRĂ; Galina, CAPRĂ (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare sunt prezentate metodele de tratament a construcţiilor din lemn cu substanţe şi soluţii ignifuge, precum şi soluţiile constructive de protecţie la foc a diferitelor elemente ale construcţiilor din lemn, soluţiile ...
 • Анастасия, ПАРИНЮК (Tehnica UTM, 2012)
  Актуальность темы заключается в том, что сегодня руководитель не имеет возможности единолично решать все возникающие управленческие проблемы, даже непосредственно входящие в круг его служебных обязанностей, поскольку их ...
 • Анастасия, ПАРИНЮК (Tehnica UTM, 2012)
  The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) - Королевский институт дипломированных сюрвейеров, является независимой международной профессиональной организацией Великобритании, представляющей интересы специалистов ...
 • Eugeniu, URSACHI (Tehnica UTM, 2012)
  Organizarea si functionarea întreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale în sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune trebuie sa corespunda unor cerinte clar definite reiesite din obiectivele ...
 • Dmitrii, TODIRAŞ (Tehnica UTM, 2012)
  Imobilul generator de venit reprezintă cel mai complex grup de imobile cu o importanţă majoră pentru economia ţării. Evaluarea respectivului grup de imobile cuprinde elemente specifice, evidenţierea unora dinre acestea în ...
 • Ana, REDEA (Tehnica UTM, 2012)
  Unul din obiectele strategice a tuturor ţărilor din lume este susţinerea şi crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea businesslui în interiorul ţării. Anume în acest scop Corporaţia Financiară Internaţională, care ...
 • Ilinca, PĂCURARU (Tehnica UTM, 2012)
  Intermediaries have a key role in collecting, processing, storage and deliver the information provided by the market. Thus, they are experts who create information for businesses. They specialize in this area, because they ...

View more