Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

Recent Submissions

 • СТРИЖАКОВА, Лариса; МОРТАЛОВ, Владимир (Tehnica UTM, 2011)
  Данная работа рассматривает актуальные проблемы, возникающие при организации работы в цехах с повышенным уровнем шума. Рассмотрено воздействие шумов на организм человека. Приведены примеры звукопоглощающих конструкций и ...
 • CAZAC, Oleg; GROZAVU, Nistor; CUCU, Oleg (Tehnica UTM, 2011)
  Metoda des utilizată la repararea şi consolidarea stâlpilor din beton armat, grinzilor, difragmelor, pilelor şi piloţilor deterioraţi sînt cămăşuielile din beton armat. Metoda constă în creşterea secţiunii elementelor de ...
 • SLĂNINĂ, Ecaterina; NISTOR- LOPATENCO, Livia (Tehnica UTM, 2011)
  Cadastrul reprezintă un rol hotărîtor în inventarierea şi înregistrarea bunurilor imobile din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic. Înregistrarea bunurilor imobile după cum ştim are loc în Registrul Bunurilor ...
 • ORLOV, Simion; ULINICI, Vasile; BEŢ, Nicolai (Tehnica UTM, 2011)
  Hazardul este probabilitate de schimbare a unei stări sau condiţii stabile într-un sistem. Comparativ cu alte fenomene naturale, generatoare de dezastre, cum sunt cutremurele sau inundaţiile, alunecările de teren pot fi ...
 • STRUTA, Leonid; MARIAN, Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  Orientarea managementului internaţional şi intercultural îşi găseşte cea mai bună aplicare în spaţiul european. Europa este prin excelenţă un continent al statelor-naţiune, care s-a format şi dezvoltat în mod organic, în ...
 • СТРЕЛЕЦ, Е.; БУЗУ, О. В. (Tehnica UTM, 2011)
  Исследования направлены на изучение опыта общественного регулирования оценочной деятельности наиболее развитых стран СНГ — Российской Федерации, Украины, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь с целью обоснования ...
 • RENIŢĂ, Emilia (Tehnica UTM, 2011)
  Pentru o analiza complexă a pieţei imobiliare, aplicarea corectă a metodologiei de evaluare şi estimarea valorii de piaţă a bunurilor imobile cu destinaţie comercială, este necesar de a stabili criteriile de clasificare a ...
 • NEGARA, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  În domeniul resurselor umane, pentru a avea succes şi mai ales pentru a supravieţui, organizaţiile în general şi firmele de evaluare în special trebuie să soluţioneze anumite aspecte, cum ar fi identificarea calificărilor ...
 • МАЗУР, А. A.; ШАМИС, Е. Е. (Tehnica UTM, 2011)
  The evaluation of the science, innovation and comparability of statistics indicators on international background reflect country competitiveness and its position regarding the field of science, innovation and distribution ...
 • MARIAN, Maria Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  În teoria tradiţională a întreprinderii, personalul era privit prin prisma modului în care acesta executa anumite operaţii prestabilite. Ceea ce interesa era capacitatea angajaţilor de a pune în operă, conform regulilor, ...
 • JITARI, Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  În cadrul evaluării obiectelor ipotecii accentul este pus pe valoarea de lichidare a acestora. O valoare de lichidare micşorată a obiectului ipotecat prevede compensarea tuturor riscurilor bancare legate de credtiare, însă ...
 • ГОНЧАР, Aндрей; САНДУЦА, Татьяна Фѐдоровна (Tehnica UTM, 2011)
  Человек наделѐн сознанием, существо свободное и обречено на выбор, стараясь сделать всѐ наилучшим образом. В наиболее общем смысле теория принятия оптимальных решений представляет собой совокупность математических и численных ...
 • DURBAILO, Ana (Tehnica UTM, 2011)
  Printre valorile cele mai de preţ pentru orişice om de pe planeta Pământ, pe primele locuri se situează locuinţa. Interacţiunea eficientă a mediului de afaceri cu complexul locativ-comunal are o importanţă imensă pentru ...
 • COJOCARI, Anna; ŢURCANU, Nicolae (Tehnica UTM, 2011)
  Rata de capitalizare reprezintă orice divizor care este folosit pentru transformarea venitului în valoare. În articolul dat am menţionat metodele de estimare a ratei de capitalizare în special ma-m axat pe metoda analizei ...
 • BUZU, Olga (Tehnica UTM, 2011)
  Dezvoltarea unui nou tip de activitate profesională - evaluarea bunurilor imobile, se ciocneşte de un şir de probleme, care, într-o măsură sau alta, sunt comune pentru toate ţările CSI. Autorul face o încercare să indice ...
 • BULAT, Irina (Tehnica UTM, 2011)
  Problema activităţii de creditare ipotecară este una destul de actuală, deoarece există foarte multe familii ce nu pot să-şi permită procurarea unei locuinţe fără a contracta un împrumut. În Republica Moldova, creditul ...
 • BET, Nicolai; MARIAN, Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  Evoluţia managementului din majoritatea ţarilor din lume a fost marcata de managementul din S.U.A.,care reprezinta modelul de management cel mai copiat care cuprinde cele mai multe metode, tehnici de management şi studii ...
 • ANGHEL, Galina; COJUHARI, Irina (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea prezintă aspecte conceptuale privind modul în care în evaluare întreprinderii nici una din abordările statice nu acoperă ansamblul valorii corespunzătoare preţului pe care cumpărătorul ar fi dispus să-l plătească, ...
 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2011)
  Segmentele pieţei secundare a valorilor mobiliare au înregistrat pe parcursul anului evoluţii diferite şi urmează a fi analizate distinct, ţinând cont de particularităţile funcţionării fiecărui dintre aceste segmente, de ...
 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2011)
  Noţiunea de tranzacţii bursiere poate fi concepută în diverse aspecte: prin tranzacţii bursiere se înţelege contractele ce sunt încheiate în incinta bursei în timpul şedinţelor oficiale de către intermediarii autorizaţi, ...

View more