Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • TCACENCO, Pavel; AXENTII, Ana (Tehnica UTM, 2016)
  Землетрясения являются одним из наиболее разрушительных природных явлений. Молдова расположена в непосредственной близости к очагу сейсмической активности, который находится в карпатском горном массиве Вранча. Согласно ...
 • ROTARI, Vasile (Tehnica UTM, 2016)
  Dezvoltarea construcțiilor din beton armat în prezent solicită execuția clădirilor cu planșee dală. Astfel de planșee sunt comode pentru construcțiile civile, având un șir de avantaje. Totodată implementarea lor depinde ...
 • САРАНЧУК, Григорий (Tehnica UTM, 2016)
  В работе представлены результаты анализа, полученных опытным путем, физикомеханических характеристик древесины. Они были получены в ходе эксперимента, в котором испытывалась на изгиб шарнирно-опертая разрезная балка ...
 • DIGORI, Daniela (Tehnica UTM, 2016)
  Pilonii ancorați sunt niște construcții înalte, cu dimentiuni relativ mici în plan, ancorate la diferite niveluri cu ajutorul unor cabluri. În urma acțiunii a diverse încărcări pilonul tinde să se deplaseze pe orizontală, ...
 • PĂDURARU, Vlad (Tehnica UTM, 2016)
  Se consideră terenuri din intravilanul localităţilor toate terenurile din teritoriul localităţii în limitele hotarelor ei. În literatura de specialitate se menţionează că intravilanul este teritoriul unei localităţi sau ...
 • PĂDURARU, Vlad (Tehnica UTM, 2016)
  Întreprinderea este definită ca un organism economic, în fruntea căreia se află o persoană numită întreprinzător, care combină forţele naturii cu capitalul şi munca în scopul producerii de bunuri şi servicii.
 • VERONICA, Ionel (Tehnica UTM, 2016)
  Prescripţiunea este efectul timpului asupra dreptului. Acest efect se manifestă în două moduri distincte: creînd un drept sau stingând un drept. De aci, rezultă două feluri de prescripţiuni, care atît în legislaţie, cît ...
 • LEFTER-BARCARU, Aurica (Tehnica UTM, 2016)
  Din practica instanţelor de judecată în examinarea litigiilor cadastrale se conturează o concluzie proeminentă de interpretare distorsionată a prevederilor legale, atît cadastrale cît şi procedurale, de către părţile ...
 • ENACHI, Ala (Tehnica UTM, 2016)
  Norma juridică este elementul constitutiv al dreptului ce reprezintă regula de conduită generală, obligatorie impersonală, tipică şi permanentă, instituită sau sancţionată de puterea publică (de stat) în scopul asigurării ...
 • GROSU, Daniela (Tehnica UTM, 2016)
  Bunurile imobile avînd un regim juridic deosebit, fiind încă din vechi timpuri obiect al litiigiilor, necesită o evidență strictă și cotrolată de organele statale, astfel efectuarea unei analize științifice a conceptului ...
 • URSU, Elena (Tehnica UTM, 2016)
  Dreptul roman cuprinde ansamblul normelor juridice instituite sau sancţionate de statul roman şi este un sistem extrem de vast şi de complex, format din numeroase ramuri şi instituţii juridice. Acest sistem de drept a trăit ...
 • CARAMANUȚĂ, Elena (Tehnica UTM, 2016)
  The creation of the right represents a great social resonance with deep implications in the implementation of the essential interactions among people based on the needs that appear throughout life. In this process, if not ...
 • OLARU, Efim; BRICEAG, Daniela (Tehnica UTM, 2016)
  Sistemele de management integrat presupun trecerea accentului de la individual la centralizat, abordarea corespunzătoare, holistică a sistemelor de management existente în condițiile îndeplinirii cerințelor fiecărui standard ...
 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2016)
  În urma licitaţilor se desemnează agentul economic cu cea mai bună ofertă, dar tot odată se stabilesc noi nivele de performanţă care impun ceilalţi agenţi economici să-şi ajusteze capacităţile la acel nivel pentru a putea ...
 • DANDARA, Adriana (Tehnica UTM, 2016)
  Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor pe parcursul ultimilor ani afectează comunităţile locale, ameninţă mediul, şi contribuie la emisiile globale de gaze cu efect de seră. În contextul creşterii economice a volumului ...
 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2016)
  Odată cu dezvoltarea comerţului şi relaţiilor economice apare necesitatea existenţei contractului de locaţiune. Aceasta se datorează faptului că încă din antichitate oamenii aveau nevoie pentru desfăşurarea activităţii ...
 • PAȘCAN, Ecaterina (Tehnica UTM, 2016)
  Multa vreme am crezut – sau în orice caz am acționat ca și cum am fi crezut - ca apa, prin imensitatea volumului ei, “digeră” tot ce putem sa aruncam în ea ; cu alte cuvinte, întinderile de apă ar fi o imensa ladă de gunoi ...
 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Tehnica UTM, 2016)
  În prezentul articol sunt descrise procesele în condițiile unui incendiu, când parametrii incendiului și specificul construcțiilor pot provoca apariția unor fenomene termice speciale cunoscute ca flashover, backdraft şi ...
 • ROBU, Uliana (Tehnica UTM, 2016)
  În această lucrare se încearcă introducerea unei idei de aplicație informatică pentru simplificarea unor pași la intervenții sau monitorizare și stocarea datelor referitorare la incendii pentru a putea fi accesate și ...

View more