Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • HARITONOV, Svetlana; OLARU, Efim; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Protecția chimică și radiativă este destinat studenţilor Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I, licență, învățământ ...
 • NISTOR-LOPATENCO, Livia; GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice la lucrările de laborator la disciplina Managementul și economia lucrărilor topogedoezice sunt un îndrumător orientativ privind activitatea de management în ingineria geodezică. Lucrarea este destinată ...
 • ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea Estimarea valorilor proprietăților imobiliare reprezintă o culegere de recomandări practice pentru cazuri speciale de evaluare a bunurilor imobile. În lucrare sunt menționate aspectele caracteristice ale diferitor ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice privind elaborarea proiectului de an la disciplina Management investițional sunt destinate studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitățile Evaluarea și dezvoltarea imobilului, ...
 • OLARU, Efim; HARITONOV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Ciclul de prelegeri este destinat studenților UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II master, și urmărește scopul de a facilita însușirea materialului la disciplina cu aceeași denumire ...
 • VLASENCO, Ana; PANTAZ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea de față este desinată studenților, specialitatea Inginerie geodezică și cadastru, ciclul I licență, dar poate fi utilă și specialiștilor din domeniul geodeziei și cartografiei. Scopul acestui îndrumar metodic este ...
 • URSU, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les moyens de former des biens immobiliers ...
 • VLAH, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor administrative cu atribuţii ...
 • TOHILAT, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real imobiliar de a ...
 • STAMATI, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a statutului juridic al monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului monumentelor de istorie şi cultură şi ...
 • RENIȚA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea își prоpune ca scоp elabоrarea unui studiu prоfund și integru asupra tuturоr prоblemelоr ce rezultă din procedura de înregistrare a bunurilor în registrul bunurilor imobile prin prisma analizei regulilor de ...
 • VОLСОV, Mаrinа (2022)
  Sсоpul tezei. Prezentа luсrаre prоpune о аbоrdаre teоretiсă și prасtiсă а unоr prоbleme legаte de utilizаreа măsurilоr de prоteсție în саzurile de viоlență în fаmilie. Аstfel supоrtul metоdоlоgiс аl luсrării саre rezidă ...
 • GRAUR, Nica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările ...
 • VARVARIUC, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte componentă a patrimoniului ...
 • GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei de master constă în elaborarea unei lucrări complexe din punct de vedere doctrinar, legislativ și practic a înregistrării masive a bunurilor imobile și determinarea efectelor acesteia asupra creării ...
 • POSTOLACHE, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării reprezintă identificarea celei mai eficiente utilizări a proprietății imobiliare localizate în Chișinău, str. Columna 105. Pentru atingerea scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective:  ...
 • DUBININ, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master, intitulată „Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil” realizată de Dubinin Liubovi, reprezintă un studiu detaliat asupra problematicii nerespectării principiilor judecătorului imparțial ...
 • PLASCHEVICI, Liliana (2022)
  Complexitatea și diversitatea riscurilor bancare și rolul deținut de acestea în cadrul sectorului financiar, în creşterea şi stabilitatea financiară, este extrem de important, de aceea managementul riscurilor a devenit ...
 • DÎNGA, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe și științifice a instituţiei succesiunii testamentare, prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificând în ...
 • BORȘ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea ...

View more