IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Recent Submissions

 • PAVLOV, Alexandr; ROTARI, Ana (Tehnica UTM, 2018)
  Acest articol prevede analiza serviciilor de proiectare oferite de mai multe sisteme de proiectare vizuală a bazelor de date. Se descriu punctele tare ale acestora. La fel, se evidențiază importanța aplicării principiilor ...
 • PAVLOV, Alexandr; ROTARI, Ana (Tehnica UTM, 2018)
  Acest articol prevede analiza serviciilor de proiectare oferite de mai multe sisteme de proiectare vizuală a bazelor de date. Se descriu punctele tare ale acestora. La fel, se evidențiază importanța aplicării principiilor ...
 • PAVLOV, Alexandr; ROTARI, Ana (Tehnica UTM, 2018)
  În cadrul acestui articol este prezentată analiza oportunităților de proiectare a bazelor de date în sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle 12c și instrumentul de proiectare Vertabelo. Au fost descrise principalele ...
 • STARINSCHI, Felicia; SARANCIUC, Dorian (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol se prezintă o descriere generală asupra platformei Azure care oferă suport pentru menținere unui server logic și a bazelor de date. Respectiv prin intermediul Microsoft SQL Server Management Studio ne putem ...
 • VÎRLAN, Ion (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol este descrisă importanța procedeului de publicare a datelor într-un format deschis și accesibil, care contribuie la dezvoltarea profesională a multor specialiști din diferite domenii, rezultatul utilizării ...
 • ПУШКАШ, Яна (Tehnica UTM, 2018)
  В данной статье определяются цели построения хранилищ данных, а так же выделяются два типа архитектур. Приведены особенности, общие черты и различия архитектур Билла Инмона и Ральфа Кимбалла. Приведены графические представления ...
 • ЧОБАН, Анастасия (Tehnica UTM, 2018)
  Молекулярная кухня представляет собой последние тенденции мировой кулинарии. Она рассматривает продукты как сочетание молекул с определенными физическими и химическими свойствами. За основу берётся не обычный подход к ...
 • BARBARII, Veaceslav (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol, sunt discutate noțiunea de Fermă Web („Web Farm”), de ce e nevoie să creăm o Fermă Web, caracterul fiabil și scalabil al acesteia, principalele beneficii ale procesului de management al unei Ferme Web, ...
 • ЯЛТЫЧЕНКО, Александр (Tehnica UTM, 2018)
  В рамках данной статьи рассмотрены принципиальные отличия между такими известными и нашедшими широкое применение СУБД, как DB2 от компании IBM и Microsoft SQL Server. Рассмотрены как исторические аспекты, структура, подходы ...
 • LICA, Ion; SARANCIUC, Dorian (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol se prezintă o descriere generală despre conceptul de persistență și importanța NHibernate ca o tehnică de implementare pentru aceasta. Se va discuta despre baze de date relaționale, cu o viziune mai ...
 • MALACHI, Vitalie (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol sunt descrise unele aspecte ale protecţiei bazelor de date în scopul asigurării securităţii informaţiilor valoroase stocate în baza de date a unui sistem informatic, fiind considerate teme de maximă ...
 • BULDUMAC, Oleg (Tehnica UTM, 2018)
  Această lucrare descrie una dintre cele mai populare tehnici de depistare a vulnerabilităților a bazelor de date cu ajutorul unor instrucțiuni speciale SQL care din careva motive nu sunt filtrare de către serverul HTTP.Sunt ...
 • MURUG, Alexandru (Tehnica UTM, 2018)
  Această lucrare descrie cadrul entity framework (în continuare ef), ce este o platformă de programare pentru a spori nivelul de abstracție logic (relațional) la nivelul conceptual (entitate) și, astfel reduce semnificativ ...
 • CEBAN, Cristian (Tehnica UTM, 2018)
  În articolul dat sunt descrise caracteristicile principale ale Hibernate-ului, esența lui. Este descris procesul automat de stocare a obiectelor într-o bază de date relațională, folosind un framework ORM.
 • LUPASCU, Eugeniu (Tehnica UTM, 2018)
  În lucrarea dată sunt analizate etapele de proiectare a unei baze de date, pornind de la planificarea bazei de date, alegerea unui sistem de gestiune, cât și implementarea acesteia in cadrul sistemelor respective. În ...
 • CORNITA, Constantin; CALDARE, Veaceslav (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol sunt descrise principalele notiuni din Bluemix, care este o platforma ca un serviciu (PaaS), se analizeaza cele mai utilizate runtime-uri, scopurile creării platformei. Este descrisa tehnologia Cloud Foundry ...
 • GAINA, Cristin; PLOTNICU, Rodica (Tehnica UTM, 2018)
  În acest articol este descris cloud-ul Bluemix dezvoltat de IBM Cloud Foundry, ca fiind un serviciu (PaaS) care dezvoltă aplicațiile pe cloud, cu software-ul open source, care permite de a construi și de a implementa rapid ...
 • БОРЛАК, Сергей (Tehnica UTM, 2018)
  В данной работе представлена классификация барьеров в общении. Указаны различные направленности этих барьеров, их структура и на чём они основываются. Так же представлен способ их решения.
 • GOREA, Filip; GUŢU, Eric (2018)
  This paper addresses the issue of the continuous search for the meaning of human existence. The choice of this theme was motivated by the fact that man always faces difficulties in answering this question. The paper aims ...
 • SIMION, Simion Dănuț (Tehnica UTM, 2018)
  Schimbări majore într-un sistem sau într-o societate apar inevitabil la diferite intervale de timp. În acest proces absolut natural schimbări profunde apar și la nivelul învățământului superior. Studentul mai mult sau mai ...

View more