IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • SÎTNIC, Maxim (Tehnica UTM, 2015)
  Cunoașterea aprofundată a rolului concepției despre lume оn știința contemporană și în practica politico-socială necesită cercetarea detaliată a naturii. Importanța teoriei evolutioniste, rezultatele actuale ale ei sunt ...
 • MARCHITAN, Cristina; ŢURCAN, Victoria (Tehnica UTM, 2015)
  Ca vorbim de examene, subiect ce tine acum titlurile întregii mass-media, de profesii, familie, sentimente, prietenie eşecul face parte din viaţa tuturor. Dar, prima reacţie este aceeaşi pentru toata lumea. Aduce îndoială, ...
 • SIMION, Simion Dănuţ (Tehnica UTM, 2015)
  O educaţie de inalta calitate este mai importantă ca niciodată cu atât mai mult cu cât la nivel mondial concurenţa pentru locurile de muncă bune şi bine plătite a crescut. Statul şi evoluţia locurilor de muncă depind de ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2015)
  Astăzi calitatea învăţămîntului superior este o preocupare publică, din motive care provin atît din contextul economic, social, cultural etc. Într-adevăr, problema calităţii a pornit nu de astăzi, de societate, de mediul ...
 • LUPAŞCU, Eugeniu (Tehnica UTM, 2015)
  În 1991, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească declară independenţa in frunte cu Mircea Snegur.Pe 29 iulie 1994 a fost adoptată noua Constituţie a Republicii Moldova (în vigoare din 27 august 1994) şi abrogată ...
 • VASILOS, Vasile (Tehnica UTM, 2015)
  Înfăţişarea ştiinţei în secolul al XVIII-lea se va schimba atât de profund, încât va deveni aproape de nerecunoscut. Moştenirea marilor descoperiri ale secolului trecut, curiozitatea intelectuală, stârnită de moda newtonismului ...
 • IZVOREANU, Bartolomeu; MORARU, Dumitru; COJUHARI, Irina; FIODOROV, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrare se analizează posibilităţile utilizării în stuctura regulatorului standard PID a unei componente adăugătoare, proporţionale derivatei a doua, care corespunde acceleraţiei abaterii mărimei de ieşire a sistemului ...
 • LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2015)
  A job interview is a type of employment test that involves a conversation between a job applicant and representative of the employing organization. Interview questions are generally designed to tap applicant attributes ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unui procesor specializat cu arhitectura „Flux de Instrucţiuni – Flux de Date”. Această arhitectură de calcul este destinată procesării datelor prezentate în formă ...
 • ГОНЧАР, Марина (Tehnica UTM, 2015)
  Организация как целостное образование характеризуется сложной системой отношений — экономических, социальных, политических, нравственных, родственных, духовных и др. В основе этих отношений лежат потребности и интересы ...
 • ARTIOM, Diana; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2015)
  Yin and Yang is one of the dominant concepts shared by different schools throughout the history of Chinese philosophy. The first written record of using these two characters together appears in a verse from the Shijing ...
 • RUSU, Maxim (Tehnica UTM, 2015)
  Lucrarea prezintă într-o abordare specifică cauzele şi consecinţele pe care le-a adus problema micşo-rării numarului de studenţi la instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova. Se abordează principalele ...
 • PASCARI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale a dus la schimbări fundamentale în societate şi economie fără precedent şi este probabil ca aceste schimbări profunde să se producă în continuare.Astfel apare un nou tip de ...
 • BEȘELA, Cristina (Tehnica UTM, 2015)
  Acest articol ne descrie aportul semnificativ care l-a avut William din Ockham în filosofie,fiind considerat printre cei mai influenţi gînditori din întreg secolul XIV-lea.Ockham este reprezentantul cel mai calificat al ...
 • SUDACEVSCHI, Viorica; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  Modelarea şi analiza proceselor concurente în sistemele proiectate în baza HDL este importantă pentru asigurarea funcţionalităţii corecte a acestor circuite. În lucrare sunt prezentate două exemple de sinteză a circuitelor ...
 • FIODOR, Alexandru (Tehnica UTM, 2015)
  Egalitatea sexelor este ceva nou în istorie, o ştim cu toţii. Timp de mii de ani, femeile au fost considerate inferioare bărbaţilor, şi numai de câteva zeci de ani încoace a fost luată în serios problema egalităţii de ...
 • NANTOI, Daria (Tehnica UTM, 2015)
  În comunicare este expusă teza ca modul de gîndire este puternic corelat cu un mod de viaţă corespunzător. Pe baza bibliografia unor filosofi se analizează ipoteza despre identitatea personalităţi şi a comportatului cu ...
 • VLASOV, Dumitru (Tehnica UTM, 2015)
  Originea istorică a arhitecturii se referă la momentul concret, istoric, în care se naşte arhitectura. Nu se cunoaşte şi nici nu se va putea cunoaşte vreodată momentul exact în care a luat naştere. Arhitectura fiind forma ...
 • NANTOI, Daria (Tehnica UTM, 2015)
  În comunicare se defineşte cadrul legal al omului, medicului şi pacientului. În baza studiului se analizează nivelul cunoaşterii a pacientului. Se înaintează cîteva ipoteze care explică gradul de realizare a dreptului ...
 • CREŢU, Vasilii (Tehnica UTM, 2015)
  Peliculele nanocristaline de CuO au fost sintetizate prin metoda chimică din soluţii (SCS). Proprietăţile morfologice şi chimice au fost investigate cu ajutorul microscopului electronic cu scanare (SEM) şi tehnica EDX. ...

View more