Facultatea Inginerie Economică și Business

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • RATCENCO, Olga; MUNTEANU, Tatiana (Tehnica UTM, 2016)
  Această temă este dictată de situația economică din țară și nu numai. Acest an a dat bătaie de cap multor deținători de afaceri. Din cauza înrăutățirii situației economice în urma problemelor din sistemul bancar tot mai ...
 • CLIMOV, Eduard (Tehnica UTM, 2016)
  В данной работе я затронул тему авторского права в Республике Молдова. Я попытался доказать, что эта тема играет важную роль в культурном и экономическом формировании и развитии общества. Разобрал наиболее распространённые ...
 • СТУКАЛОВА, Татьяна (Tehnica UTM, 2016)
  Стремительное развитие рынка, ужесточение конкуренции, требование улучшения качества сервиса клиентов, ставят перед компаниями новые задачи. Чтобы повысить конкурентоспособность и усилить свои преимущества на рынке, ...
 • CUSLII, Eugeniu; MUNTEANU, Tatiana (Tehnica UTM, 2016)
  Articolul propune o succintă analiză a rezultatelor activităţii sectorului industrial al Republicii Moldova (industria prelucrătoare) pe parcursul anilor 2006-2013 şi are ca scop elucidarea principalelor tendinţe şi ...
 • POSTOLACHI, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Încă de la începutul existenţei sale omul a simţit nevoia să-şi apropie anumite lucruri, să obţină anumite obiecte pentru a-şi putea face traiul mai uşor. Necesitatea şi dorinţa de “a avea“ l-au făcut pe om să ridice arma ...
 • CHIRIAC, Lilia; CHILDESCU, Valentina (Tehnica UTM, 2016)
  Positioning is ne of the most effective marketing instruments used to retain and attract new customers. Ensemble ways of positioning offers to company an effective development of economic activity, due to firm strategies ...
 • VESTE, Nicu; MUNTEANU, Tatiana (Tehnica UTM, 2016)
  Dezvoltarea economică locală este un proces continuu de planificare şi implementare a programelor strategice şi a politicilor de dezvoltare durabilă în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii întregii comunităţi, prin ...
 • DUDNIC, Dragoș (Tehnica UTM, 2016)
  La etapa contemporană de dezvoltare un rol deosebit îl capătă procesul de integrare economică, multe state își deschid economiile naţionale şi mizează să pătrundă pe piaţa mondială, să-şi intensifice relaţiile economice ...
 • COZMA, Radu (Tehnica UTM, 2016)
  În ţările cu o economie de piaţă, volumul investiţiilor reprezintă unul dintre principalii indicatori ai situaţiei economice, iar devierile alocărilor de investiţii – indicatorul modificării cererii agregate, volumului ...
 • ALBU, Doina-Cezara (Tehnica UTM, 2016)
  În economia de tranziție, monitorizarea și analiza pieței construcțiilor la fiecare etapă a ciclului de dezvoltare și a întreprinderilor ce o constitue prezintă interes și importanță atît pentru dministrația publică centrală, ...
 • BÂRDAN, Veaceslav (Tehnica UTM, 2016)
  Obiectivele propuse spre examinare de acest articol sunt transporturile funiculare, care reprezentă o alternativă transporturilor publice tradiţionale pentru transportul pasagerilor într-o urbă contemporană. Dezvoltarea ...
 • ШТЕФЫРЦЭ, Наталья; БАЦАЛАЙ, Игорь (Tehnica UTM, 2016)
  Статья посвящена исследованию ипотечными ценными бумагами включающее в себя ипотечные облигации и сквозные ипотечные ценные бумаги.
 • СТУКАЛОВА, Татьяна (Tehnica UTM, 2016)
  В настоящее время репутация организации в области качества является одним из основных факторов конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на международном рынке. Постоянно меняющиеся условия рынка требуют от руководства ...
 • COSONEA, Valeria; ȘTEFÎRȚĂ, Natalia (Tehnica UTM, 2016)
  The safety of the financial system are all measures pertaining to banks which had to be taken by different countries in order to maintain or reinforce the strength and stability of their financial systems and prevent or ...
 • ГРИЦКОВ, Сергей; СОРОКИН, Герман (Tehnica UTM, 2013)
  The paper deals with the determination of the quality of pseudo-ring testing estimated by a simulation based on FPGA of pseudo-ring tests as well as single and multiple stack-at faults of memory devices. Is considered the ...
 • ГРИБ, Ана; РОМАНЧУК, Ана; ШТЕФЫРЦЭ, Наталия (Tehnica UTM, 2016)
  A credit risk is the risk of default on a debt that may arise from a borrower failing to make required payments. A mortgage loan, also referred to as a mortgage, is a loan to finance the purchase of real estate, usually ...
 • BÂRDAN, Veaceslav (Tehnica UTM, 2016)
  Multiplele studii cu privire la debutul construcţiei europene se referă la semnarea Tratatului de la Paris (18 aprilie 1951) privind constuirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi este neglijat suportul financiar ...
 • DIMITROV, Mihaela; ȘTEFÎRȚĂ, Natalia (Tehnica UTM, 2016)
  Une crise économique est une dégradation brutale de la situation économique et des perspectives économiques. Son étendue sectorielle, temporelle et géographique peut aller d'un seul secteur d'une seule région pour une brève ...
 • CREŢU, Doina (Tehnica UTM, 2016)
  Declinul demografic şi deteriorarea structurii pe vârste sunt faţetele cele mai vizibile şi cele mai preocupante ale situaţiei demografice în ţara noastră. După aproape două decenii de declin al situaţiei demografice, în ...
 • CANDRAMAN, Sergiu (Tehnica UTM, 2013)
  Proiectarea si testarea sistemului de determinare a atitudinii intr-un mediu universitar este o provocare. Testarea sistemelor de determinare si control a atitudinii intr-un laborator este complicata deoarece trebuie luate ...

View more