Departamentul Limbi Străine

Recent Submissions

 • Caterenciuc, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Domeniul de telecomunicaţii reprezintă astăzi unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate din economia mondială. Globalizarea şi modernizarea societăţii se bazează pe schimbul rapid, transparent şi calitativ ...
 • MOSCALENCO, Lilia; MUSTEA, Valentina; HODINITU, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezenta lucrare este destinată studenţilor alolingvi de la anul I universitar. Elaborarea acestui curs comportă activităţi de descoperire (vocabular, gramatică), de fixare şi aplicare a metodelor fundamentale de vorbire ...
 • BIVOL, Lidia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Elaborarea metodică Le français pour les constructeurs este destinată studenţilor anului I univresitar de la facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru şi, eventual, oricărui alt auditoriu interesat de acest domeniu ...
 • VELEŞCU, Mihail; ANISCHIEVICI, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  “Indrumar Metodic. Theory and techniques of translation” is designed for upper – intermediate and advanced students who are studying at speciality Applied Informatics. It aims at helping students to improve their skills ...
 • ANISCHIEVICI, Maria; TĂRОŢĂ, Stella (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  “Texts for home Reading” is designed for intermediate and upper -intermediate and students who are studying at speciality Informatics and Applied Languages. It aims at helping students to build their vocabulary and improve ...
 • BIVOL, Lidia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Elaborarea metodică se adresează studenţilor facultăţii Inginerie Economică şi Business din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, dar şi celor interesaţi să-şi aprofundeze cunoştinţele în franceza-limbaj specializat din ...
 • MOSCALENCO, Lilia; CUCIUC, Valentina; HODINITU, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic la orele de limbă română pentru studenții alolingvi de la anul I universitar. Scopul cursului constă în asigurarea unui progres real în practicarea activă a limbii. În vederea ...
 • MOSCALENCO, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Cursul practic de limbă română se adresează studenţilor alolingvi de la Facultatea Calculatoare, Inginerie şi Management, anul I universitar, dar şi studenţilor de la alte facultăţi cu profil tehnic, pentru care produsele ...
 • CATERENCIUC, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  The textbook Some Aspects in Teaching/Learning English Food Industry Vocabulary is a practical course. It is designed to give students a good command of the basic communicative skills as well as these pages are designed ...
 • CEREPANOVA, Mariana; BIVOL, Lidia (2017)
  Elaborarea metodică este destinată studenților facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi UTM, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii franceze-limbaj specializat. Lucrarea cuprinde 6 ...
 • HAVRIC, Alina; BURDILA, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Elaborarea metodică este destinată studenților Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi UTM, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii engleze - limbaj specializat. Lucrarea cuprinde 6 unități. ...
 • CUCIUC, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic la orele de limbă română pentru studenții alolingvi, anul I universitar din domeniul alimentației. Scopul cursului constă în asigurarea unui progres real în practicarea activă ...
 • CATERENCIUC, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  This book attempts to provide tangible explanations on English language theory as well as exercises for practice. It is addressed to the students who want to improve their level of grammatical accuracy.
 • ZINGAN, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Structurat din perspectiva abordării integrate a competenţelor, Suportul didactic „TECHNICAL READING” urmăreşte formarea lectorului competent, familiarizarea studentului cu strategiile de lectură şi de dezvoltare a limbajului ...
 • CATERENCIUC, Svetlana; CIUMAC, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  The textbook The Art of Food Technology is a practical course. It is designed for students from the Faculty of Food Technologies, Technical University of Moldova. The course will focus on English for Food Industry professionals ...
 • ŞIŞIANU, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea “Seasonal reading. Stories for reading and discussion: A collection of texts for English lessons and not only” este o culegere de texte alcătuită din lucrări alese ale mai multor autori englezi și americani, care ...
 • CUCIUC, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic la orele de limbă română pentru studenții alolingvi și se adresează studenților de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.
 • GOLOVACI, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Materialul didactic prezentat este conceput ca suport didactic de bază la orele de limbă română/alolingvi - limbaj specializat și se adresează studenților de la facultățile: Cadastru, Geodezie și Construcții și Urbanism ...
 • CUCIUC, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic la orele de limbă română pentru studenții alolingvi, anul I universitar din domeniul arhitecturii. Scopul cursului constă în asigurarea unui progres real în practicarea activă ...
 • JECHIU, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Ciclul de materiale didactice se adresează studenților UTM și tuturor celor care doresc să-si împrospăteze, sistematizeze și consolideze cunoștințele de gramatică și vocabular de limba engleză. Prezentată într-un limbaj ...

View more