Departamentul Limbi Străine

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • PLĂMĂDEALĂ, L. (Tehnica UTM, 2010)
  Studiul de faţă tratează problema împrumuturilor lexicale de origine engleză în limba română, este studiată de o serie de cercetători care au apreciat că numărul acestora este destul de mare şi în continuă creştere.
 • ZINGAN, O. (Tehnica UTM, 2014)
  Studiul abordează rolul și locul lecturii textului de specialitate în cadrul orelor de limbă modernă. Plasarea accentului pe comunicarea orală, precum și abordarea dogmatică, pe alocuri superficială a textului de specialitate, ...
 • UNGUREANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul de faţă prezintă un demers concret în predarea gramaticii, unde poate fi urmărită progresia de la nivelul elementar, morfologic la un nivel global, pragmatico-discursiv.
 • ŞCOLNIC, Aurelia; GOLOVACI, Mariana (Tehnica UTM, 2011)
  Prezentul articol pune în discuţie cauzele producerii erorilor de traducere în procesul redării negaţiei şi va propune unele sugestii de ameliorare a acestora care pot fi utile în cadrul orelor practice de limbă străină.
 • GOLOVACI, Mariana; ŞCOLNIC, Aurelia (Tehnica UTM, 2011)
  În prezentul studiu sunt tratate sub aspect teoretic problemele ce ţin de: deosebirile dintre negaţia logică şi cea lingvistică, valoarea pozitivă a negaţiei dialectice, caracterul secund al negaţiei în opoziţiile afirmativ ...
 • GOLOVACI, Mariana; HODINITU, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Acest articol abordează şi propune cititorului posibilităţi de formulare a itemilor/ sarcinilor de evaluare, menite să faciliteze însuşirea eficientă a lexicului de specialitate în cadrul orelor de limbă română /limbă franceză.
 • UNGUREANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2011)
  Problematica modului de abordare a limbajului specializat constituie preocuparea de bază a didacticienilor din domeniu. Studiul de faţă prezintă o viziune de sinteză asupra tratării acestuia, având drept finalitate ...
 • GÎNCUL, Veronica; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Cet article porte sur les Français et les fromages, sur la classification des fromages et sur l’influence du fromage sur la santé de l’homme.
 • GÎNCU, Elena; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Cet article présente l’information sur les fruits, sur les raisons de manger des fruits, sur les conditions de conservation des fruits et sur leur utilisation.
 • GALEA, Tatiana; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Cet article porte sur la catégorie des vins mousseux, sur l’histoire, sur la fabrication et sur le service du champagne.
 • La bière 
  CHERMAN, Rodica; TORNEA, Cristina; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Cet article porte sur la définition de la bière, sur son histoire, sur sa composition, sur ses caractéristiques, sur les différents types de verres à bière et sur la consommation annuelle de bière par habitant dans le monde.
 • BORŞEVICI, Marcela; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Cet article porte sur le vieillissement du vin et l’influence de ce phénomène sur les qualités organoleptiques du vin.
 • AGA, Elena; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Dans cet article il s'agit des produits de chocolaterie, de l'effet des tensio-actifs sur les caractéristiques du chocolat.
 • ADESCENCO, Vitalie; ISAC, M. (Tehnica UTM, 2010)
  Cet article porte sur l’importance des aliments fontanels sur la santé de l’homme, sur les types des aliments fonctionnels, sur leur histoire et sur l’intérêt des consommateurs envers les aliments fonctionnels.
 • ZINGAN, Olga (Tehnica UTM, 2011)
  Studiul de faţă vine cu tehnici de remediere a erorilor în comunicarea orală a studenţilor. Utilizarea acestora ar asigura atingerea obiectivelor lecţiei păstrând o atmosferă agreabilă în sală şi un ritm dinamic al lecţiei.
 • MOSCALENCO, Lilia (Tehnica UTM, 2011)
  Apariţia acestui articol a devenit necesară pentru a lichida unele dificultăţi referitor la delimitarea semnificaţiei a trei termeni tehnici: minicalculator, microcalculator şi calculator de buzunar.
 • RATA, Ana; MARLEAN, I. (Tehnica UTM, 2010)
  The article presents an amazing part of Sardinia's culture, the structures that for many edges served Sardinian people and now are fascinating our eyes and imagination.
 • MAMULAT, Aliona; MARLEAN, I. (Tehnica UTM, 2010)
  The article presents the construction’s purpose of the Julia’s castle and reveals the mystery it is shrouded in.
 • RAILEAN, R. (Tehnica UTM, 2006)
  Prezentul articol abordează unele particularităţi structurale ale unităţilor terminologice din domeniul mecanicii si construcţiei de maşini. Reflecţiile autorului se bazează pe analiza contrastivă a acestor vocabulare de ...

View more