Colecția instituțională

Recent Submissions

 • CIOBÂRCĂ, Vitalie; PODBORSCHI, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Elaborarea design-conceptului unui mijloc de transport ecologic pentru o singură persoană propulsat de un motor electric.
 • CRÎJANOVSCHI, Iurie; PODBORSCHI, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Elaborarea design-conceptului unui mijloc de transport pentru o singură persoană bazat pe utilizarea unui sistem de echilibrare giroscopic.
 • Sport-car 
  BAHNARU, Valeriu; PODBORSCHI, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Elaborarea design-conceptului unui automobil de clasa sport.
 • ŞEPELEV, Ştefan; PODBORSCHI, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Elaborarea design-conceptului unui automobil de clasa lux destinat turismului, excursiilor.
 • STAMATI, Mihail; PODBORSCHI, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Elaborarea design-conceptului unui automobil urban ecologic pentru familie. Automobilul este dotat cu construcţie spaţial-volumetrică transformabilă.
 • MARTÎNIUC, Nicolae; POTAPOV, Semion; CONDRIUC, Alexandru; TODERAŞ, Mihail; COJUHARI, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Axul secundar al cutiei de transmisie cinematic este unit cu compresoare, iar tubul Rance cu pulverizatoarele în mecanismul de frânare al mijlocului de transport şi al tubului amortizator.
 • MARTÎNIUC, Nicolae; POTAPOV, Semion; TODERAŞ, Mihail; COJUHARI, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  În hidroschema dispozitivului între rezervorul cu lichid lucrativ şi pompa circulară este amenajat termogeneratorul de tip disc. Cavitatea de compresiune a pompei circulare este unită cu radiatorul sistemului de răcire.
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; SOCHIREANU, Anatol (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007)
  Invenţia se referă la domeniul transmisiilor planetare precesionale cinematice şi poate fi utilizată în construcţia automobilelor în mecanisme de acţionare (a sticlei uşilor, a banchetelor etc.). De asemenea, poate fi ...
 • STURZA, Rodica; DESEATNICOV, Olga; CURCHI, Diana; CIOBANU, Corina; MOTRUC, Natalia; CIUMAC, Jorj; REŞITCA, Vlad; HARITONOV, Svetlana; POPOVICI, Cristina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Tehnologii industriale noi de fabricare a produselor alimentare, fortificate cu micronutrimente deficitare: iod, fi er şi calciu.
 • CARABULEA, Boris; CARABULEA, Octavian; MOTRIUC, Svetlana; CARABULEA, Vera (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Colorant roşu natural pentru utilizare în industria alimentară la fabricarea produselor solide şi lichide cu valoarea pH-ului mai mică de 4. Redă produselor alimentare o culoare roşie aprinsă. Se păstrează în stare lichidă ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; VIERU, Tatiana; DOROGAN, Andrei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Fotoreceptorii posedă proprietăţi funcţionale lărgite datorită noilor principii de funcţionare, şi anume – fotosensibilitate selectivă şi modulată de factori exteriori.
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Stanislav; CALIMAN, Andrei; VIERU, Tatiana; SECRIERU, Vitalie; MUNTEANU, Eugen; DOROGAN, Andrei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Dispozitiv fizioterapeutic, în baza diodei laser şi diodelor electroluminescente, cu emisie în infraroşu şi ultraviolet, pentru fizioterapie şi acupunctură, cu largi posibilităţi funcţionale.
 • NASTAS, Vitalie; NICOLAEV, Pavel (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Ciclul conţine zece invenţii, între care: trei convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru reproducerea impedanţelor etalon cu diferite caractere, două metode şi un dispozitiv pentru măsurarea componentelor impedanţei, ...
 • BOSTAN, Ion; VIŞA, Ion; DULGHERU, Valeriu; DICUSARĂ, Ion; CIOBANU, Oleg; CIOBANU, Radu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Invenţia se referă la instalaţiile termoenergetice fără arderea combustibilului şi emisia de CO2, şi anume la instalaţiile de conversiune a energiei solare fără elemente fotovoltaice. Instalaţia solară cu motor Stirling ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel; SOCHIREANU, Anatol; CIOBANU, Oleg; CIOBANU, Radu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Microhidrocentrala este destinată pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a râului fără construirea barajelor. Eficienţa înaltă de conversie este asigurată de profilul hidrodinamic al palelor şi de reglarea ...
 • BOSTAN, Ion; VIŞA, Ion; DULGHERU, Valeriu; CIUPERCĂ, Rodion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Pentru a mări eficienţa de conversie a energiei eoliene la viteze V=2...5 m/s a fost elaborat un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi elicoidală. Palele turbinei Darreus au profil aerodinamic ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; SOBOR, Ion; CIUPERCĂ, Radu; SOCHIREANU, Anatol (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profi l aerodinamic asimetric. Orientarea la vânt se efectuează prin intermediul unui servomotor. Puterea produsă la viteza nominală a vântului de 11 m/s este de 10 kW.
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; DICUSARĂ, Ion; BODNARIUC, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Ciclul de invenţii se referă la domeniul transmisiilor precesionale şi tehnologiile de fabricare a lor. Pentru fabricarea roţilor dinţate cu profi l convex-concav a fost elaborată o teorie nouă, folosind o sculă cu mişcare ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; CIOBANU, Radu; CIOBANU, Oleg; CIUPERCĂ, Rodion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Angrenajul precesional elaborat este multipar (până la 100% perechi de dinţi se află simultan în angrenaj). Capacitatea portantă ridicată, precizia cinematică şi durata de viaţă înalte, asigurate de multiplicitatea ...
 • BOSTAN, Ion; IONESCU, Florin; DULGHERU, Valeriu; CIOBANU, Radu; MALCOCI, Iulian (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2009)
  Aparatele de zbor necesită mecanisme de acţionare cu precizie înaltă de poziţionare, care funcţionează eficient în condiţii de vid, posedă dimensiuni de gabarit şi masă reduse. Multiplicitatea înaltă a angrenajului precesional ...

View more