Colecția instituțională

Recent Submissions

 • MOLDOVAN, Artiom (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Motoarele cu inducție trifazate (MA) au fost adoptate în anii 1990 pentru sistemele de tracțiune pe căile ferate înlocuirea mașinilor de curent continuu datorită robusteții lor crescute și costurilor și întreținerii reduse. ...
 • ROTARI, Iulian; GORAŞ, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În contextul epuizării surselor de energie pe bază de combustibili fosili trecerea la sursele de energie regenerabilă este inevitabilă. Pentru a minimiza pierderile de putere și energie este eficient din punct de vedere ...
 • GONŢA, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În articol este prezentată succint analiza privind starea sectorului de management al deșeurilor municipale în Uniunea Europeană, cu reflectarea unor statistici, dar și principalele obiective pe care le urmărește UE către ...
 • BOSÎI, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În urma extinderii sectorului rezidențial a orășelului Telenești s-a construit recent un cartier. Este necesar să asigurăm aceste blocuri cu energie termică și apă caldă menajeră. O soluție este de a construi un SACET. Vor ...
 • PAUN, Iaroslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Energia verde este o energie curată, este cea produsă de sursele regenerabile. Energia solară este deja captată în multe părți ale lumii și are potențialul de a furniza de câteva ori consumul global de energie curent dacă ...
 • VORTOLOMEI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Digitalizarea cuprinde tot mai multe domenii ale vieții, iar cunoașterea domeniului IT începe să devină o necesitate stringentă. În ultimii ani, la nivel mondial se atestă o creștere a numărului fetelor și femeilor care ...
 • ТУНИН, Владимир (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Предлагаемая лабораторная работа призвана содействовать онлайн обучению студентов технических вузов при недоступности штатного лабораторного оборудования в условиях карантина из-за пандемии инфекционных заболеваний. В ...
 • RUSNAC, Dumitru; KOSTRIKOVA, Natalia; COLIBABA, Gleb (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Investigarea influenței diferiților factori tehnologici asupra proprietăților electrice ale straturilor subțiri ZnO, obținute prin pulverizare magnetron DC a țintelor de ZnO:Ga:Cl. Efectul temperaturii de depunere, grosimea ...
 • RAȚA, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În această lucrare se va analiza utilizarea programelor de simulare pentru efectuarea lucrărilor de laborator în regim online. Se propun cîteva circuite pentru care este necesară conectarea, simularea și analiza rezultatelor ...
 • PURCEL, Gheorghe (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Este prezentată analiza aplicabilității transformatei Hadamard în tehnologii informaționale. Cercetarea eficienței metodei criptografice Pseudo-Hadamard-Transform în algoritmul de criptare SAFER. Determinarea avantajelor ...
 • POPESCU, Iulita; VORTOLOMEI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În conformitate cu Standardul Național de Contabilitate (S.N.C.) “Venituri” reprezintă creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii ...
 • NIZOVȚOV, Alexei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În articol se propune echiparea mașinei de poliție cu sistemul de navigare cu dual SIM router. Acest sistem va da posibilitatea conectării sistemului automobilului de poliție la Internet utilizând tehnologia 4G LTE, cu ...
 • MURA, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Proiectarea echipamentelor cu sisteme de protecție împotriva incediilor,care este cea mai importantă parte. Implimentarea este una din etapele complicate din cauza documentației care afectează zona de proiectare. Dar este ...
 • MOROȘANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Acest articol oferă o analiză a punerii în aplicare a analiticei video pe baza inteligenței artiiciale. Odată cu progresarea tehnologiei a progresat și inteligența artificială care la momentul dat e una din cele mai utile ...
 • LUPAȘCU, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Sistemul automat de observare a vremii AWOS este un sistem meteorologic complet configurabil pentru aeroport, care colectează, procesează și afișează vizual date meteorologice. AWOS ajută piloții și personalul de aviație ...
 • LUNGU, Ion; GADIAC, Ivan. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Straturile de ZnTe au fost obținute prin metoda volumului cuaziînchis. S-a constatat că atât grosimea straturilor, cât si concentrația purtătorilor de sarcină electrică liberă a straturilor de ZnTe nedopate depinde de ...
 • LOPATENCO, Dan (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea are drept scop dezvoltarea aplicației de monitorizare și management a evenimentelor din cadrul unei rețele de telecomunicații cu localizarea și vizualizarea incidentelor care au avut loc în orice loc al rețelei. ...
 • TVERDOV, Chirill (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În zilele noastre, datorită creșterii numărului populației, a fondului de mijloace fixe și, respectiv a consumatorilor – a crescut considerabil și consumul de energie electrică. De aici reiese necesitatea stringentă de a ...
 • POSTORONCĂ, Sveatoslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În lucrare sunt descrise realitățile ce condiționează gradul sporit de atenție pentru aspectele de menținere a parametrilor de calitate a energiei electrice în sistemele energetice mic dimensionate, promovate în baza ...
 • GUBСEАС, Nаtаliа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În асeastă lucrare este prezentată о desсriere а prосeselоr și efeсtelоr pe саre le pоаte prоduсe rаdiаțiа eleсtrоmаgnetiсă lа interасțiuneа асesteiа сu mаteriа vie. Un ассent mаjоr îl соnstituie influiențа undelоr ...

View more