Ziarul «Mesager universitar»

Recent Submissions

 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Centrul Național de Suport al Securității Nucleare din cadrul catedrei Microelectronică și inginerie biomedicală al FCIM-UTM a gazduit pe 18 mai 2016 atelierul de lucru "Neproliferarea nucleară, securitatea nucleară și ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  La ședința Senatului UTM din 26 ianuarie 2016 au fost aprobate Premiile Senatului pentru anul universitar 2014-2015: pentru activitatea didactică și de cercetare, creativitate tehnică; pentru cel mai bun manual (curs) ...
 • SCHEAU, Ion (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Serviciul Intern de Protecţie şi Prevenire al UTM este organizat în baza art. 11 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVl din 10.07.2008, Hotărîrii Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009 şi ordinului UTM nr. 282-r ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Pe 2 iunie 2016, cu prilejul consemnării a 60 de ani de la fondarea Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna, Federația Rusă, o delegaţie a acestei prestigioase instituţii de cercetare în domeniu, a ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Pe 13 mai 2016 la UTM a avut loc Concursul studenţesc internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice”, consacrat aniversării a 90-a de la naşterea acad. Sergiu RĂDĂUŢANU. Ajuns deja la a șasea ediție, concursul a ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  În data de 17 iunie UTM a organizat o conferință de comemorare a primului rector „In memoriam: academicianul Sergiu RĂDĂUȚANU – 90 de ani de la naștere”. În holul din blocul central al UTM Biblioteca tehnico-științifică ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Pe 25 mai 2016 la FTMIA a avut loc inaugurarea placii comemorative dedicată regretatului Gleb Alexandovici PAVLOV, decan al facultăţii în anii 1966-1989. Salutând cordial numerosul public, dr., conf. univ. Vladislav ...
 • ŢURCANU, Dinu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În perioada 12-13 martie, în Estonia, Tallinn, a avut loc competiția internațională FIRST LEGO League (FLL), cea mai importantă competiție internațională în domeniul tehnologiei și roboticii, dedicată copiilor și adolescenților ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Studenții FEIE au avut ocazia să dialogheze cu reprezentanții companiei ELECTROALFA – unul din principalii integratori de soluții în domeniul energetic din România, care invită studenții din anii terminali, masteranzii, ...
 • BRAGA, Mihail (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  La 13 mai 2016 în incinta Facultăţii CIM, dr. conf., M. CARTOFEANU, I. VANGHELI, lectorii universitari S. LUCA, C. LAZARIUC, N.CĂRBUNE și lectorii superiori. С. CHEIANU-TUDOS, V. MAFTEI, A. VETRILA ai Catedrei Ştiinţe ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Adunarea generală a Secţiei știinţe inginerești și tehnologice a AȘM a audiat și a aprobat rapoartele de activitate știinţifică și inovaţională, desfășurată în 2015 de către subiecții de cercetare, arondați secției, și a ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Concursul „Generația Z” din anul curent a uimit organizatorii prin spirit inovativ și proiecte inedite. Afirmația aparține viceministrului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vitalie TARLEV, care s-a arătat mândru ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  În perioada 29 martie – 1 aprilie 2016, la Moscova, în incinta Centrului Expozitional „Sokolniki”, s-a desfășurat cea de-a XIX-a ediție a Salonului Internațional de Invenții și Tehnologii Inovaționale„Archimedes-2016”, ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Echipa Planable, din care face parte și alvumna BEST-Chișinău Xenia MUNTEAN, a câștigat competiția Startup Avalanche de la hackathonul Techsylvania din Cluj, obținând ca premiu o excursie de două săptămâni în Silicon Valley.
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Ultimul weekend al lunii aprilie a fost plin de muncă și emoții pentru participanții etapei regionale EBEC, care anul acesta s-a desfășurat la Cluj, România. Moldova și-a trimis două echipe reprezentante, iar cea de la ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Având o finanțare suficientă și un potențial uman calificat, dezvoltarea durabilă a societății, poate avea sorți de izbândă doar în condițiile unui suport științific adecvat. Reieșind din acest deziderat, Direcția Doctorat ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Pe 12 mai 2016 UTM a găzduit cea de -a doua întrunire, în cadrul căreia reprezentanți ai diferitelor universități din RM au continuat dialogul inițiat pe 11 aprilie privind organizarea și desfășurarea doctoratului profesional. ...
 • DULGHERU, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Omul de astăzi beneficiază pe deplin de invenţiile create pe parcursul istoriei civilizaţiei, dar puţini își pun întrebarea ale cui sunt aceste invenţii, cui datorăm confortul, de care beneficiem azi? Unul din creatorii ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Pe 24 mai 2016 Oficiul Naţional Erasmus+ a organizat seminarul naţional „Evaluarea impactului implementării proiectelor TEMPUS în RM”. Au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai universităţilor care au ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a acestora”, realizat în ca-drul Programului ERASMUS+ „Acțiunea cheie 2 – ...

View more