IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • POROSEATCOVSCHII, Vladimir; PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ACULOV, Dumitru (Tehnica UTM, 2012)
  Toate tipurile detransportmoderneprovoacăpagube importante biosferei şi sănătăţii omului, însă cel mai periculos este transportul auto. La nivel global de poluare a atmosferei aportul transportului auto constituie 13,3%, ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; POROSEATCOVSCHII, Vladimir; ROTARU, Igor (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare este justificată şi descrisă schema de principiu a automobilului – laborator cu utilizarea testerului „roata a cincea”, gazoanalizatorului, precum şi a debitmetrului de combustibil şi regimometrului. Automobilul ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Tehnica UTM, 2012)
  „În sec. XX omul a cucerit muntele Everest, a zburat pe Lună, şi s-a scufundat în adîncurile de gheaţă ale oceanului Atlantic, însă, necătînd la succesele mari în cercetarea pietonală, aviatică şi maritimă, transportul ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Tehnica UTM, 2012)
  Oraşele lumii în prezent sunt supraîncărcate cu trafic. În ţările bogate, sau în curs de dezvoltare, undesistemultransportului public este ajustat sau nu, locuitorii oraşelor întîlnesc o problemă comună: condiţiile ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; ACULOV, Dumitru; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Tehnica UTM, 2012)
  Dezvoltarea traficului auto de mărfuri şi pasageri, precum şi creşterea rapidă a parcului auto impune sarcina ridicării calităţii transportului din punct de vedere a reducerii timpului în ambuteiaje. Supraîncărcarea ...
 • CLICHICI, Sergiu; CLICHICI, Oxana; TĂBĂCARU, Artur; DOLOMANZHI, Georgiy (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea prezintă informaţia despre istoria roţii cît şi inovaţii în construcţia roţii care măresc capacitatea de trecere, economicitatea de combustibil şi siguranţa autovehiculelor.
 • VAREAGHIN, Dumitru (Tehnica UTM, 2012)
  Aglomeraţiile populate, urbane şi rurale, sunt direct afectate de creşterea mobilităţii populaţiei şi de circulaţia tot mai intensă a mărfurilor. Circulaţia rutieră reprezintă mişcarea generală de vehicule şi persoane, ...
 • MALANCIUC, Alexandr (Tehnica UTM, 2012)
  În acest articol este abordată tema soluţiilor constructive în optimizarea funcţionării motoarelor cu ardere internă (MAI). Anume despre implementarea unui sistem cu posibilitatea dirijării şi corectării proceselor de ...
 • AMBROSI, Grigore; POROSEATCOVSCHII, Vladimir; AMBROSI, Gheorghe (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare se expune modelul probabilistic de optimizare a reţelelor de transport public urban, bazat pe teoria cozilor.
 • AMBROSI, Grigore; POROSEATCOVSCHII, Vladimir; AMBROSI, Gheorghe (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare se expun unele aspecte privind optimizarea parametrilor tehnologici caracteristici liniilor de transport public urban.
 • TURCEAC, Serghei (Tehnica UTM, 2012)
  In lucrarea data s-a studiat domeniile in care sunt utilizati agentii frigorifici naturali, sunt prezentate schemele de racire care pot fi folosite pentru acesti agenti frigorifici.
 • IVANOV, Leonid; MOLNIC, Iurie (Tehnica UTM, 2012)
  În baza fluxului total de masă aflat într-un cîmp electromagnetic neomogen se determină difuzia umidităţii, difuzia termică, difuzia electrică şi magnetică. Conform acestora se calculează relaţiile de determinare a ...
 • GUŢU, Aurel; CARTOFIANU, Vasile; ŞESTOVSCHI, Vitalie (Tehnica UTM, 2012)
  În procesul studiului s-a determinatinfluenţa agentului frigorific asupra eficienţei pompelor de căldură, caracteristicile funcţionării pompei pe durata sezonului de încălzire cît şi consum specific de energie electrică. ...
 • IURCIŞIN, Andrei (Tehnica UTM, 2012)
  Procesul schimbului de căldură complicat al transferului de fază pe suprafaţa cilindrică reprezintă interes din punct d vedere tehnic, astfel încât aparatele de schimb de căldură ca regulă au o astfel de formă. Studiul ...
 • GALUSCA, Eduard; CHIVIRIGA, Igor; DÎNTU, Sergiu (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra compatibilităţii cuplurilor de frecare, dintre care o suprafata este acoperita cu pulberi prin intemediul unui jet de plasmă.
 • АРИОН, Марин (Tehnica UTM, 2012)
  Показаны преимущества использования природных холодильных агентов с позиции охраны среды и климата Земли. Приведены характеристики углекислоты и области ее возможного применения в холодильной технике и кондиционировании ...
 • FUCEDJI, Maxim; BEŞLEAGA, Octavian (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare se descifrează noţiunea de ghiduri de undă şi se abordează clasificarea şi domeniul de utilizare.
 • FUCEDJI, Maxim; BEŞLEAGA, Octavian (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare este prezentată instalaţia de laborator pentru studiul mecanismului cu culisa oscilantă, care este dedicată studiului pentru specialităţile de la catedra ”Utilaj Tehnologic Industrial”, la disciplina Bazele ...
 • BEŞLEAGA, Octavian; FUCEDJI, Maxim (Tehnica UTM, 2012)
  În ultimul timp microundele se utilizează tot mai des la tratarea produselor alimentare, dar cu toate acestea, rămân unele probleme nerezolvate: câmpul electromagnetic cu o distribuţie imprevizibilă şi neuniformă, ceia ...
 • BEŞLEAGA, Octavian; FUCEDJI, Maxim (Tehnica UTM, 2012)
  Astăzi am ajuns la o nou etapă de dezvoltare, atât general umană, cât şi în domeniul progresului tehnologic industrial. Accelerarea abundentă a nivelului de dezvoltare ne impune să urmărim şi să ne acomodăm la o nouă ...

View more