IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • TOCA, Alexei; RUSU, Victor; NIȚULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrare este expusă o abordare a procesului de formare a proprietăţilor funcţionale ale produselor ca un set de parametri de calitate asiguraţi prin păstrare şi modificare într-un lanţ de medii tehnologice
 • RATA, Igor; SERGIU, Mita (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrare se arată că inovarea deschisa inclusiv si in domeniul transferui tehnologic în industrie poartă un caracter pronuntat subordonat necesitătii pietei (clientilor externi), dar si necesitătilor clientilor interni ...
 • NIȚULENCO, T.; TOCA, A. (Tehnica UTM, 2017)
  Standardizarea materialelor metalice se face in mai multe scopuri: inlaturarea impedimentelor de ordin tehnic pentru productie si comert, asigurarea interschimbabilitatii si compatibilitatii tehnico-informationale a ...
 • CIOBANU, Oleg; CREȚU, Danu (Tehnica UTM, 2017)
  Implementarea tehnologiilor de energie alternativă este văzută la scară mondială ca o soluţie la epuizarea combustibililor fosili, iar sistemele eoliene reprezintă cea mai cunoscută metodă ecologică de generare a energiei ...
 • MUZACANTU, Ion; CIUREA, Octavian (Tehnica UTM, 2017)
  Pentru a rămâne competitive, întreprinderile trebuie să facă astăzi dovada unei foarte mari reactivităţi, răspunzând rapid la apariţia unui produs concurent, transformând propriul său produs. Pentru a câştiga în productivitate ...
 • COTOMAN, Gheorghe; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Apariția mașinilor tendința umanității de a descoperi noi orizonturi și de a inova pe an ce trece noi modalități pentru utilizarea rațională a energiei cu așa scop în care să fie redus la minim factorii nocivi și dăunători ...
 • GARAZ, Marin; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Apariția mașinilor hibride notează începutul unei noi ere în construcția mijloacelor de transport. Vehicul hibrid un vehicul care are mai multe sisteme de propulsie, spre deosebire de vehiculele convenționale, cele electrice ...
 • MITA, Sergiu; RATA, Igor (Tehnica UTM, 2017)
  Din cele mai vechi timpuri omul a fost implicat in procesul de dezvoltare, insa el fiind destul de lent pina la aparitia managementului ca stiina. Acesta fiind un imbold in mediul cercetarii si dezvoltarii, deoarece a impus ...
 • VIȘANU, Ion; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Biomasa reprezintă componentul vegetal al naturii. Ca formă de păstrare a energiei soarelui în forma chimică biomasa este unul din cele mai populare și universale resurse de pe pământ. Ea asigură nu doar hrana, ci și ...
 • LUPAŞCO, Andrei; MELENCIUC, Mihail; BERNIC, Dumitru; OȚEL, Mihail (Tehnica UTM, 2017)
  Uscarea este o metodă importantă de prelungire a duratei de păstrare produselor alimentare uşor perisabile. Pentru atingerea scopului pus pot fi utilizate diverse metode de uscare, care pot varia în dependență de produsul ...
 • MELENTI, Ștefan; GHENIȚA, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Noțiunea de prelucrare la viteze mari (High Speed Mashining) este una ce a suferit schimbări esențiale de-a lungul istoriei și nu se reduce la așchierea la viteze mari. Noţiunea de aşchiere cu viteză mare (High Speed Cutting ...
 • MARJINEAN, Ion; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Transmisia mecanică este un ansamblu cinematic de elemente care au ca scop transmiterea mișcării de rotație, cu sau fără transformarea acesteia., însoțita de transmiterea energiei mecanice, deci a forțelor și a momentelor. ...
 • CRISTEA, Tudor; OLEG, Tiora; COJOCARU, Ivan; EMILIAN, Roman (Tehnica UTM, 2017)
  La moment se cunoște că domeniul climatizării este foarte dezvoltat, sunt brevetate o sumedenie de invenții dar totuși una din cele mai reușite rămâne utilizarea camerilor de pulveizare în procesele de tratere a aerului ...
 • CREȚU, Danu; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Un vehicul hibrid este un vehicul care are mai multe sisteme de propulsie, spre deosebire de vehiculele convenționale (cu motor cu ardere internă), cele electrice sau cele cu pile de combustie, care au câte un singur sistem ...
 • GIDEI, Igor; COJOCARU, Ivan; CARTOFEANU, Vasile (Tehnica UTM, 2017)
  În articol este prezentată analiza comparativă a agenților frigorifici din pompele de căldură utilizate în instalațiile de pasteurizare ținând cont de următorii parametri: temperatura critică și de condensare a agentului, ...
 • IATCHEVICI, Vadim (Tehenica UTM, 2017)
  Implicarea tinerilor in procesele vitale pentru cariera si economie este un deziderat incontestabil. Tinerii de azi vor avea job-uri despre care astazi nu se cunoaste nimic. Implicarea lor in procese de inovare, transfer ...
 • POPOV, Alexandru; CIOBANU, Oleg (Tehnica UTM, 2017)
  Evoluția societății umane de-a lungul dezvoltării milenare s-a aflat în raport direct-proporțional cu dezvoltarea unor noi tehnologii, mecanisme, principii de abordare. Este clar că toate acestea nu ar fi fost posibile ...
 • VIȘANU, Vitali; CRISTEA, Tudor; BALAN, Mihail; MELENCIUC, Mihail (Tehnica UTM, 2017)
  În Republica Moldova de-a lungul ultimilor 20 de ani se practică cultivarea livezilor de piersic, până în prezent în mediu 15000 de tone de piersic. O problemă majoră este că piersicii sunt ușor alterabili și netransportabili. ...
 • IATCHEVICI, Vadim (Tehnica UTM, 2017)
  Transferul tehnologic reprezintă un proces activ prin care tehnologia este transmisă între două sau mai multe entități, cu scopul ca dezvoltările științifice și tehnologice să fie accesibile unui domeniu mai larg de ...
 • POROMBRICA, Andrei; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Există milioane de maşini pe şoselele şi fiecare dintre acestea este o sursă potenţială de poluare a aerului. În special în oraşele mari, nivelul poluării pe care maşinile îl produc împreună poate crea mari probleme mediului ...

View more