Facultatea Urbanism şi Arhitectură

Recent Submissions

 • МЕЛЬНИК, С.; МУНТЯНУ, А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Данное методическое пособие отражает тематику работ дисциплины «Творческая практика», адресованные студентам второго курса, специализации Архитектура в целях информирования с темами, задачами, техниками и объемом работ.
 • MELNIC, Svetlana; MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prezentul îndrumar metodic reflectă tematica lucrărilor la disciplina Practica de creație destinate studenților anului II, specialitatea Arhitectură, cu scopul însușirii cunoștințelor privind subiectele și tehnicile de pictură.
 • MUNTEANU, Angela; MELNIC, Svetlana; HAREA, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate și 0212.2 Design interior, ciclul I, ciclul II, și orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate, și 0212 Design interior, ciclul I, ciclul II, orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs include conținutul tematic pentru obținerea cunoștințelor fundamentale în cadrul celei de-a doua părți a cursului Istoria artei și arhitecturii I, conform curriculei disciplinei ediția 2021. Materialul ...
 • ИВАНОВ, Валерий; ИВАНОВА, Лудмила; ХАРЯ, Олга (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В методических указаниях изложены правила и приемы учета местных климатических условий для архитектурного проектирования. Даны указания по оценке основных климатических элементов, правильному выбору архитектурно-планировочных ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Stela; ZAGAEVSCHI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Indicațiile metodice de față sunt destinate studenților anului I, semestrul II, specialitatea Design interior (581.3), cu forma de studii la zi, care vor fi utile la elaborarea lucrării de curs la disciplina Atelier design.
 • ZAGAEVSCHI, Elena; PLĂMĂDEALĂ, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Caligrafia permite să creăm opere de artă prin aranjarea unor simboluri pe hârtie într-un mod deosebit cu ajutorul unui instrument de scris, folosind anumite abilități și tehnici, care țin cont de un set de reguli geometrice ...
 • ȘIPACOVA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Человечество живет в век высоких технологий. Новейшие инновационные технологии внедрены в каждую часть жизни человека и касаются всего на свете. Люди ежедневно используют телефоны, компьютеры, машины и различные бытовые ...
 • SANDU, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В данной работе рассматривается Дверь как важный функциональный и эстетический предмет интерьера. Для правильного подбора двери необходимо изучить и проанализировать развитие дверей в различных исторических эпохах, знать ...
 • OMBUN, Greta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea de față scoate în evidență istoria, clasificarea și importanța ferestrelor în designul interiorului. Locul în care trăim ne afectează starea de spirit și productivitatea zilnică. Trebuie să ne simțim confortabil, ...
 • FOMOV, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Elaborarea acestei lucrari reprezintă un studiu amanuntit asupra dezvoltării atît a iluminatului cît și al corpurilor de ilumnat în designul de interior . Studiul consta in analiza formelor de iluminat începînd cu antichitatea ...
 • EFROS, Tincuța (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În această lucrare se studiază istoria scărilor din interior, de la apariția acestuia până în zilele noastre, stilul scărilor din epoca antichității, evul mediu și renaștere, până la epoca modernă. Scopul acestei lucrări ...
 • CUCEREAVII, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În lucrarea data se studiază istoria apariției și dezvoltării instalațiilor de încălzire pîna la perioada contemporană. Lucrarea data conține informație despre instalațiile de încălzire pentru toate peroadele, de la ...
 • CIORNÎI, Marina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В данной работе изучается история мягкой мебели, от ее появления до наших дней, стилистика мебели от эпохи античности, средневековья и эпохи ренессанса, до эпохи новейшего времени. Целью данной работы является демонстрация ...
 • BABSKAIA, Ana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В данной работе будет проанализирован и изучен потолок как функциональный, так и декоративный элемент, и в то же время будут предложены полезные рекомендации по исполнению потолков в современных интерьерах. Потолок – ...
 • ANTON, Oxana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить проблему создания комфортных и безопасных условий в жилых и общественных зданиях для людей с расстройством аутистического спектра и разработать практические рекомендации при ...
 • POPUȘOI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În teza de licență este prevăzută modernizarea sistemului informațional realizată prin monitorizarea parametrilor - una din principalele activități în domeniul gospodăririi apelor asigurând condițiile de exploatare optimale ...
 • PIRLIȚANU, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În preajma satului Malinovscoe raionul Rîşcani s-a sădit o livadă superintensivă, cu toate dotările existente. Acest fapt denotă o calitate sporită a recoltelor din livada de mere. Sistemul de irigare este dotat cu ...
 • LECA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  SIC Tețcani se bazează pe apa acumulată în lacul din amonte de barajul de pe râul Vilia. Volumul de apă din lac este de cca. 3–5 ori mai redus decât necesarul de apă pentru irigații. Ca urmare, reabilitarea SIC Tețcani ...

View more