Conferințe

Recent Submissions

 • ANTOCI, Albert (Tehnica UTM, 2018)
  În prezentul articol este analizată instituţia sancţiunii amenzii contravenţionale, în special perioada de când se va începe a calcula cele 72 de ore de achitare a jumătate din amenda contravenţională aplicată,, sau 30 de ...
 • РОКАЧУК, Виктор Никодимович (Tehnica UTM, 2018)
  Работа посвящена исследованию вопросов дискуссии по определению категорий диалектики ―материя‖, ―мировоззрение‖, ―противоположности‖, ―человек‖ и другие. Автором взяты за основу известные научные и религиозные гипотезы о ...
 • LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2018)
  Aristotel consideră că „orice stat este o uniune, iar o uniune se organizează pentru un bine oarecare şi uniunea care va tinde spre binele suprem şi care este mai important decât altele, încadrând în sine alte tipuri de ...
 • MELNIC, Alexandrina; LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2018)
  După cum se cunoaşte, epoca modernă a găsit în Kant cel mai mare interpret al conceptului de demnitate umană. În Bazele metafizicii moravurilor, Kant defineşte demnitatea ca fiind acea valoare care nu are preţ, incomensurabilă, ...
 • MADAN, Elena (Tehnica UTM, 2018)
  Studierea tipologiilor locuinţelor ţărăneşti, ne permite să reconstruim în mare parte caracteristicile modului de viaţă al unei comunităţi. Locuinţa este un element esenţial al culturii materiale. Studiul arhitecturei ...
 • ШАПОШНИКОВА, Алина; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2018)
  Есть ли у женщины особенное предназначение? Бесспорно, однако из-за этого биологического отличия жизнь женщины окружена рамками и стереотипами. В первую очередь женщина – человек со своими убеждениями, стремлениями и ...
 • GRIGORAŞENCO, Cristian; VANGHELI, Ion (Tehnica UTM, 2018)
  Revoluţia tehnico – ştiinţifică a schimbat radical existenţă şi viitorul nostru, inginerul devenind forţa motrice de bază pentru societatea contemporană acesteea revenindui o responsabilitate aparte în menţinerea prosperităţii ...
 • RAZLOVAN, Răzvan; DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2018)
  Conceptul identitar şi identitatea naţională reprezintă un ansamblu de itimi şi trăsături socio-culturale, lingvistice, istorice inclusiv genetice prin care se individualizează o persoană. Identitatea unei persoane ştim ...
 • POSMAC, Ilia; POSMAC, Nicolai; DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2018)
  Anul 2018 este anul centenar pentru toţi cei ce simt româneşte iar manisfestaţiile de acest fel, culturale, sociale şi politice au cuprins de la un capăt la celălalt şi Rep. Moldova. Pe acest fond au crescut şi anumite ...
 • APOSTOL, Irina; DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2018)
  Cu siguranţă pentru fiecare dintre noi banii au o importanţă foarte mare şi ar fi complicat să ne imaginăm chiar si o zi din viaţa fiecăruia fără a gestiona careva resurse financiare. Totuşi banii nu înseamnă acelaşi lucru ...
 • БАЛАН, Катарина; DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2018)
  Археологические находки свидетельствуют о том, что виноград выращивался и перерабатывался на территории Молдавии уже в VII веке до нашей эры. К XVI веку в этой стране сложился свой постоянный ассортимент производимых сортов. ...
 • ВИЕРУ, Виктория; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2018)
  На сегодняшний день тема моей курсовой работы достаточно актуальна. На рынке все чаще встречается продукция , которая содержит ГМО. Чаще всего , данная продукция проникает в нашу страну с европейского рынка, хотя в последнее ...
 • HARGHEL, Tudoriţa; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2018)
  Ce înseamnă siguranţa alimentară? Siguranţa alimentară înseamnă angrenarea tuturor factorilor şi aplicarea tuturor normelor care sprijină şi asigură realizarea unor produse alimentare al căror valoare nutritivă şi consum ...
 • КАЗАКОВА, Альбина; БЕЗЗУБКО, Лариса (Tehnica UTM, 2018)
  Сейчас одной из наиболее серьезных проблем является сокращение объемов занятости среди молодежи. Нерешенные проблемы трудоустройства молодежи имеют серьезные социально-экономические последствия: рост безработицы; снижение ...
 • VERSTEAC, Larisa; BRAGA, Mihai (Tehnica UTM, 2018)
  Cică, bunătatea şi omenia sunt ca grânele, cresc numai dacă sunt cultivate.Cu siguranţă fiecare din noi are cultivate undeva, în adâncul sufletului, acele semincioare ale bunătăţii şi omeniei,care dau roade necondiţionat. ...
 • ВЫХОДЦЕВА, Анна; БЕЗЗУБКО, Лариса (Tehnica UTM, 2018)
  Украина – участник программы Евросоюза «Восточное партнѐрство» (с 2009 года). В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации, которое заменило предыдущее Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве между ...
 • JOSAN, Victoria; LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2018)
  Dreptul la viaţă privată este unul din cele mai importante drepturi ale omului. Viaţa privată a oricărei persoane este apărată de lege şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Intimitatea reprezinta ...
 • GUŢU, Mihai; VARZARI, Gheorghe (Tehnica UTM, 2018)
  În această lucrare vom aborda tema destinului vitreg al Moldovei, vom încerca să analizăm provenienţa necazurilor, tragediilor, nenorocirilor care s-au abătut asupra multpătimitului popor. Unde s-a greşit şi ce trebuie să ...
 • APOSTOL, Anastasia; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2018)
  Hrana este condiţia vieţii şi sănătăţii omului. Ea a fost şi va rămîne una din principalele griji şi ocupaţii ale oamenilor pe întregul parcurs al timpului. Încă din anul 400 î.Hr. Hipocrate a spus: "Hrana să vă fie ...
 • MADONICI, N.; VARZARI, Gheorghe (Tehnica UTM, 2018)
  În lucrarea prezentată se expune material legat de generatoarele electrice hidraulice, referitor la construcţia, principiului de funcţionare, problemele actuale şi caile de rezolvare ale generatorului electric hidraulic. ...

View more