IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2011

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2011

 

Recent Submissions

 • SCUTARI, Zinaida (Tehnica UTM, 2011)
  Omul este partea cea mai flexibilă, mai adaptabilă şi mai valoroasă din sistemul unei organizaţii, dar şi cea mai vulnerabilă la influenţele ce-i pot afecta performanţele. Comportamentul şi performanţele umane sunt ...
 • ЧЕБАН, Иван (Tehnica UTM, 2011)
  Сократ (468-399 гг. до н. э.) - древнегреческий философ, выступление которого стало поворотным пунктом в истории античной общественной мысли. К началу V века наметился натурфилософский тупик Милетской школы, ...
 • СИКОРСКИЙ, Артѐм (Tehnica UTM, 2011)
  Идеал по Ницше наиболее подробно раскрыт в работе «Так говорил Заратустра» (1883-1886). «По форме эта большая страстная книга является рассказом о странствиях Заратустры – персонажа, основанного на образе иранского ...
 • ЛЕВИЦКИЙ, Александр; VOZIAN, Vera (Tehnica UTM, 2011)
  Проблема человека - одна из самых важных для всей философии. Но особенно актуальна она в переломные периоды развития истории, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели существования не только отдельного индивида, ...
 • КУКУЛЬНИК, Александр (Tehnica UTM, 2011)
  Есть ли вообще у нашей жизни какой-нибудь смысл? Если есть, то имеет ли он нравственный характер? И если да, то в чем он состоит, какое будет ему полное и верное определение? Чего люди требуют от жизни и чего стремятся ...
 • ROMANCIUC, Elina; LOZOVANU, Ecaterina (Tehnica UTM, 2011)
  După confruntarea ideologică globală care a dominat sec. XX, iată că sec. XXI se arată a fi prevalat de confruntări şi conflicte civilizaţionale (etno-religios-culturale). Renumiţi analişti politici discută aprins pe ...
 • ROMANCIUC, Elina; LOZOVANU, Ecaterina (Tehnica UTM, 2011)
  Despre istoricitatea şi relaţiile lui Iisus Hristos5 cu tradiţia iudaică în ultimele decenii au fost editate multiple monografii şi studii ale unor redutabili autori creştini şi evrei, între care: G. Cornfeld - ...
 • БЕЛОГОРОДОВ, Роман (Tehnica UTM, 2011)
  Существует ряд проблем в понимании мира, которые требуют разрешения. «Требуют» - означает, что решив их, мы еще более укрепим свои позиции (позиции человечества) в борьбе за выживание. Пока, лучшим способом выявления и ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2011)
  Tema tehnologiei campaniei electorale constituie astăzi una din cele mai importante în ştiinţa politică contemporană. Mai întîi de toate aceasta este determinată de specificul dezvoltării societăţii şi de mecanismul alegerilor ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2011)
  Dezvoltarea democraţiei şi descentralizarea sectorului de stat la momentul dat constituie o temă de interes major şi o realitate pentru un şir de state care au luat cursul de trecere de la regim nedemocratic la ...
 • BEŞLIU, Angela; POPOVICI, Adriana (Tehnica UTM, 2011)
  Sociologul Herbert Blumer menţiona că ‖o problemă socială nu există pentru societate decât în condiţiile în care este recunoscută de către aceasta…condiţiile sociale pot fi ignorate la un moment dat, fără a exista schimbarea ...
 • PUTINĂ, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  The existence of minorities΄ Patron states in addition of geopolitical background digrease some impacts in the teritorial structure and etnic politics of Moldavian state. This paper will begin with the outlining of some ...
 • SASU, Svetlana (Tehnica UTM, 2011)
  Cuvîntul negociere vine din limba latină, unde infinitul verbului ―negotiari‖ semnifică acţiunea de a face negoţ, de a încheia afaceri. La rîndul său, verbul ―negotiari‖ derivă din verbul negare (a nega, a tăgădui, a ...
 • SCOBIOALĂ, Nadejda (Tehnica UTM, 2011)
  În ultimele decenii ale secolului al XX-lea oamenii de ştiinţă, oamenii politici şi resposabili ai diferitelor sectoare ale vieţii sociale au identificat un nou tip de probleme care se impuneau din ce în ce mai mult, ...
 • DODUL, Dumitru (Tehnica UTM, 2011)
  Mondializarea economiilor, pieţelor, a comerţului şi informaţiei sub acţiunea mijloacelor de comunicare, comercializarea culturii duc la o transformare de substanţă a civilizaţiei. Suntem contemporanii fenomenului ...
 • COŢAGA, Ludmila (Tehnica UTM, 2011)
  Motivaţia studenţilor, pentru învăţare, este esenţială în realizarea performanţelor instructiv-educative înalte. Factorii demotivanţi ca: condiţiile de trai şi studii, relaţii cu cei din jur - sunt acele piedici în calea ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2011)
  Sistemul de învâţământ răsăritean, implicit al nostru, se află de ceva ani într-un zbucium aproape continuu, încercând din răsputeri să se adapteze cerinţelor pieţii, la evoluţiile tehnologice tot mai explozive, precum ...
 • MADAN, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Designerul ocupă un loc de seamă în echipa ce proiectează produsul industrial şi urmăreşte, implicit, condiţii uzinale optimale. El colaborează activ cu tehnicienii, cu economiştii şi ergonomiştii, cu statisticienii şi ...
 • MADAN, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Ornamentul din mobilierul tradiţional rural, constituie una dintre formele de manifestare a culturii noastre, ce contribuie la extinderea mai vastă a cunoaşterii artei populare. Privind adesea la un covor, sau la o casa, ...
 • LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2011)
  În luna februarie anul 2011, la bordul unei nave cosmice, din membrii echipajului făcea parte şi un robot ,,android,, - o copie a omului, dotat cu intelect artificial, cu perspectiva de a ieşi în spaţiu. Evident că este ...

View more