IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2012

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2012

 

Recent Submissions

 • VÎZDOAGĂ, Mariana (Tehnica UTM, 2012)
  Făcînd parte din familia ştiinţelor socio-umane, Politicul şi Filosofia Politică, au avut, şi mai au pînă în prezent, o influenţă majoră şi definitorie asupra Progresului Tehnico-Știinţific, stabilindu-se astfel relaţii ...
 • COJOCARU, Dumitriţa (Tehnica UTM, 2012)
  Conformism-s.n. Atitudinea conformistului,acceptarea mecanică ,necritică şi supunerea formală,docilă neprincipială faţă de orice obiceiuri ,idei,hotărîri[1, pag.221]. Non-conformism-Tendinţa de a nu accepta moravurile,mentalitatea ...
 • CANJA, Ana (Tehnica UTM, 2012)
  Definirea conceptului de Înţelepciune s-a aflat în vizorul oamenilor încă de la începuturile existenţei umanităţii, fiecare dorind să cunoască metoda dobîndirii acesteia sau cel puţin calea care ar duce într-un final la ...
 • ŢARĂLUNGĂ, Elena (Tehnica UTM, 2012)
  Cultura politică este un produs al istoriei, experienţelor unei societăţi, ale persoanelor care contribuie la angajarea individului în socializarea politică, la dezvoltarea acestui domeniu şi la perfecţionarea vieţii ...
 • MADAN, Elena (Tehnica UTM, 2012)
  Munca la creat pe om, iar organizarea muncii a adus la progresul tehnico-ştiinţific. Organizarea muncii, cât este de important acest proces, pentru a ajunge la unele performanţe? Oare întradevăr merită acest subiect ...
 • LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2012)
  Această ,,dihotomie elitară,, este necesară deoarece, însă-şi abordarea şi înţelegerea conceptului de elită este controversată. Actualmente cuvântul elită semnifică pe de o parte ceva scump – haine, maşini, magazine, ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2012)
  Informatica ca ştiinţă cît şi ca parte componentă a sistemei ştiinţelor poate fi caracterizată prin evidenţierea unui şir de fenomene legate de aceasta. În mod special a-şi putea evidenţia următoarele: Istoria şi cauza ...
 • ROŞCA, Veronica; BUZU, Veronica (Tehnica UTM, 2012)
  Într-un stat de drept prerogativele de legiferare le revin autorităţilor publice reprezentative, institute prin voinţa poporului. Ele adoptă norme general obligatorii întemeiate pe suveranitatea statului. Astfel se formează ...
 • BUZU, Veronica; ROŞCA, Veronica (Tehnica UTM, 2012)
  În primele decenii ale secolului XX, John Dewey, unul din cei mai importanţi exponenţi ai filosofiei pragmatice din America, atrăgea atenţia în lucrarea Democraţie şi educaţie, că „morala este la fel de cuprinzătoare ca ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2012)
  Istoria ideilor politice a constituit şi constituie un element imperativ al existenţei vieţii politice, ea este parte integrată a ştiinţei politice. Este important să distingem şi să cunoaştem ideile politice pentru că ...
 • COŢAGA, Ludmila (Tehnica UTM, 2012)
  David Hume (26 aprilie 1711 - 25 august 1776) este considerat unul din cei mai mari provocatori şi mai „greu clasabili” gînditori din istoria filosofiei moderne. Principalele sale lucrări sunt: Tratat despre natura umană ...
 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2012)
  Unul din scopul de baza al învăţămîntului universitar este pregătirea specialiştilor pentru viitor, care în ritmul accelerat al schimbărilor şi problematica lumii contemporane are necesitatea de a pregăti generaţii în ...
 • VASILOS, Vasile (Tehnica UTM, 2012)
  Despre istoria Basarabiei s-au publicat multe studii şi cărţi de certă valoare ştiinţifică în diferite perioade istorice. Majoritatea din ele reiesă din adevărurile istorice incontestabile despre Basarabia ca un teritoriu ...
 • VASILOS, Vasile (Tehnica UTM, 2012)
  Secolul al XVII-lea a cunoscut o dezvoltare rapidă în domeniul ştiinţelor matematice şi fizice, ceea ce a stimulat o revoluţie în metodologia ştiinţifică. Anume în această perioadă s-au pus bazele algebrei moderne. S-a ...
 • CARTOFEANU, Manole (Tehnica UTM, 2012)
  Teoria modernizării politice a fost fondată în anii 50-60 ai secolului XX, fiind bazată pe studiile efectuate în domeniul sociologiei la începutul aceluiaşi secol de către M.Weber şi Em.Durkheim. Un aport deosebit la ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Tehnica UTM, 2012)
  Problema majoră care n-a încetat de a obseda reflecţia pănă în zilele noastre este conveţuirea în aceeaşi cultură a unei ştiinţe exacte a lumii sensibile, ştiinţă ce s-a constituit în ultimele trei-patru secole, fără ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Tehnica UTM, 2012)
  Mecanica cuantică constituie provocarea majoră pentru cunoaşterea ştiinţifică din timpurile noastre. Una din principiile fundamentale ale acestei teorii are un profund caracter ontologic, deoarece afirmă fără echivoc faptul ...
 • BRAGA, Mihai (Tehnica UTM, 2012)
  Ce prezintă o problemă ştiinţifică? Să vedem cum este prezentată problema ce trebuie cercetată de către unul din marii gânditori ai secolului al XX-lea Martin Heidegger. În lucrarea sa fundamentală „Fiinţă şi timp”, în ...
 • ŢURCAN, Galina (Tehnica UTM, 2012)
  Religion and economics are two interrelated areas of culture. The relationship between religion and economic activity of man has existed since ancient times. Religion has had and has an active influence on the behavior of ...
 • ANTOCI, Arina (Tehnica UTM, 2012)
  Problema drepturilor are o largă tradiţie modernă începând cu secolul al XVII-lea, prin operele lui Grotius, Puffendorf, Locke şi continuând cu dezvoltările secolului XVIII, aflându-se în secolul al XIX-lea la concurenţă ...

View more