IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2013

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2013

 

Recent Submissions

 • AXENTII, Ana (Tehnica UTM, 2013)
  На протяжении нескольких тысячелетий представители различных профессий формировали предпосылки для образования корпоративной культуры и разрабатывали систему этико-моральных норм при выполнение служебных обязанностей. С ...
 • DANILOV PETRU, Angela (Tehnica UTM, 2013)
  For the child family is the most adequate enviorament for a better way to graw, develop also the place throw the child can enter in human life, cultural society. The absence of parents,and a family enviorament is the ...
 • CANŢÎR, Rodica (Tehnica UTM, 2013)
  Dacă ar fi să reunim într-un tot ceea ce religiile, mitologiile, filosofiile lumii au cugetat şi mărturisit despre originea, esenţa, materia şi rolul viţei-de-vie şi a vinului de-a lungul timpurilor, am fi în faţa unei ...
 • FLOREA, Viorica (Tehnica UTM, 2013)
  Lectura cărţii ”Cunoaşterea ştiinţifică a iubirii” sau ”Scientificarea iubirii” ( ”The Scientification of Love”,1999) scrisă de Michel Odent, medic francez, care a revoluţionat viziunile spitaliceşti in ceea ce priveşte ...
 • LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2013)
  Cuvântul „elită” îl întâlnim foarte frecvent în cotidianul omului contemporan. Acest termin, îl auzim la radio, televizor, internet, ziare, cărţi, conferinţe, dezbateri publice, transport public şi chiar pe panouri ...
 • ROŞCA, Veronica; BUZU, Veronica (Tehnica UTM, 2013)
  Problema îndatoririlor fundamentale ale omului şi cetăţeanului este una care nu a fost abordată în Republica Moldova, şi nici în România, complicată şi de mare actualitate. Subiectul pe care îl punem spre dezbatere în ...
 • CORNETCHI, Catalina (Tehnica UTM, 2013)
  Deseori ne întrebăm cît de mare trebuie sa fie responsabilitatea unui inginer pentru rezultatele muncii lui, cum poate ajunge el la un comportament moral, ce standarde ale activităţii inginereşti îl pot orienta? Cert ...
 • САЖИН, Юлиана (Tehnica UTM, 2013)
  Индустрия компьютерных игр за последнее десятилетие получила небывалое развитие. Спектр предлагаемых игр весьма широк: каждый может найти игру по своему вкусу. Неудивительно, что интерес людей к компьютерным играм растет ...
 • MACHIDON, Maria (Tehnica UTM, 2013)
  В виду того что человек является социальным существом, наибольшие успехи проявляются именно при работе в группах, где важную роль играет индивидуальный аспект каждого. Согласно устройству человеческой природы, мы ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2013)
  Reforma în sfera educatională şi a învăţămîntului este condiţionată la momentul de faţă de nevoile societăţii, aceasta este o parte integrantă a dezvoltării sociale şi constituie cel mai important factor de progres ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2013)
  Un vechi proverb românesc spune: ―nu lăsa pe mâine ce poţi face azi‖ iar Edward Young (1681- 1765) în The Complaint: Night Thoughts reafirmă "Procrastination is the thief of time", (Procrastinarea este hoţul timpului). De ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2013)
  Un vechi proverb spune că ,,haina îl face pe om‖, adevărat sau nu,haina dintotdeauna a fost in centrul atenţiei, a determinat tendinţe de comportament, a sucit minţile oamenilor, a creat diferenţe sociale, a evidenţiat ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2013)
  Ne bombardează zilnic din toate direcţiile în a se face percepută, este lângă noi aproape tot timpul, o avem ca logou pe hainele noastre, pe obiectele de care ne folosim zilnic, este nevăzută şi totuşi mereu prezentă; ...
 • Madan, Elena (Tehnica UTM, 2013)
  Începând cu sec. XX şi accentuându-se tot mai mult în prezent, rolul şi funcţiile design-erilor în procesul proiectării, creşte şi influenţează producţia industrială, economia şi cultura. În trecut când se vorbea despre ...
 • ŢÎRDEA, Teodor N.; COBZAC, Diana (Tehnica UTM, 2013)
  Amplificarea limitelor prejudiciabile pentru om şi biosferă distinge protecţia privind asigurarea şi îmbunătăţirea mediului drept subiect de preocupare constant pentru întreaga planetă. Soluţionarea problemelor ce ţin de ...
 • LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2013)
  Când spunem ajutor ne gândim la Tineri. Când spunem schimbare ne gândim la Tineri. Când spunem eficienţă ne gândim la Tineri. Când spunem speranţă ne gândim la Tineri. Când spunem viitor ne gândim, din nou, la Tineri. Când ...
 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2013)
  EP ca dimensiune a Ştiinţelor Educaţiei, accentuează şi aduce în prim plan necesitatea şi posibilitatea luării sub control a preocupărilor formative, într-o manieră globală şi orientată valoric, a construirii schimbării ...
 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2013)
  Familia destrămată este o familie dificilă în care viaţa normală de familie este perturbată. Acest gen de familie provoacă starea de neadaptare a copiilor, favorizînd tulburările de comportament, descompunerea morală, ...
 • FURTUNĂ, Petru (Tehnica UTM, 2013)
  Миграция населения с территорий, расположенных к югу от Дуная, в Бессарабию и Молдову, попавшие под османское иго намного раньше, происходила с определенными перерывами на протяжении XIV – XVIII вв. и в первой половине XIX ...
 • FURTUNĂ, Petru (Tehnica UTM, 2013)
  Топонимия Республики Молдова различна по происхождению, что связано с историческими и географическими условиями края, определившими значительную подвижность и этническую пестроту его населения. На территории Молдавии[1] с ...

View more