IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific -2017

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific -2017

 

Recent Submissions

 • BAGRIM, Svetlana; VETRILA, A. (Tehnica UTM, 2017)
  Фридрих Ницше-это человек, чьи труды вдохновляли нацистскую нацию и легли в основу жуткой идеологии 3-его рейха (доказательством этого является фото сделанное в 1934 году) человек, предсказавший кризис, которому по его ...
 • SAMOIL, Ion; VANGHELI, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Istoria Internetului, deşi sub acest nume va apărea mult mai tîrziu, începe în 1966 odată cu crearea Agenţiei pentru Proiecte de Cercetare Avansata (ARPA) . Obiectivul agenţiei era crearea unei reţele de comandă a trupelor ...
 • IPATII, A.; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2017)
  În prezent pe plan mondial se observă o tendinţă de dezvoltare şi diversificare a producţiei obţinute prin prelucrarea materiei prime de fructe şi pomuşoare (gemuri, dulceţuri, jeleuri, umpluturi, etc.) cu caracteristici ...
 • КИРИЯК, Максим; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2017)
  В 21 веке технологии развиваются невероятно стремительно. Одной из наиболее обсуждаемых тем является создание искусственного интеллекта. Большинство специалистов опасаются, что сверхразумная программа может выйти из под ...
 • ТИСЕЕВА, Мария; КАРТОФЯНУ, Маноле (Tehnica UTM, 2017)
  Найдем ответ на вопрос: Можно ли с помощью соционики подобрать подходящю по характеру и типу личности – профессию? Все, кто выбрал путь - учебы в университете, уже определили для себя специальность. Для кого-то это был ...
 • ДРУГУШ, Александра; ЕМЕЛИНА, Юлия; КАРТОФЯНУ, Маноле (Tehnica UTM, 2017)
  Даосизм — это очень широкое понятие, это квазинациональная религия и особый этнический тип мировоззрения. Фактически, даосом может назвать себя каждый. Практически во всех религиях нужно придерживаться каких-то правил, в ...
 • ТИСЕЕВА, Мария; КАРТОФЯНУ, М. (Tehnica UTM, 2017)
  Психоанализ — это направление в современной философии, объясняющее роль бессознательного, иных психических процессов в жизни человека и общества. Это чрезвычайно влиятельный метод или так называемый метод свободных ассоциаций.
 • BOTNARI, Artiom; DĂNUŢ, Simion (Tehnica UTM, 2017)
  Un vechi proverb spune că ,,haina îl face pe om'', adevărat sau nu, haina dintotdeauna a fost in centrul atenţiei, a determinat tendinţe de comportament, a sucit minţile oamenilor, a creat diferenţe sociale ,a evidenţiat ...
 • MAŞCAUŢAN, Zina; TRAMBACI, Victoria; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2017)
  La cuisine europene fait référence à divers styles gastronomiques dérivés de la tradition european. Elle a évolué au cours des siècles suivant ainsi les changements sociaux et politiques du continent Le Moyen Âge a vu le ...
 • CUŞNIR, Nadejda; BAIU, Elena; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2017)
  L'objectif de la politique de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire est de protéger les consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché unique est. Datant de 2003 « focus politica » ...
 • MOGA, Diana (Tehnica UTM, 2017)
  Relevanţa culturii pentru specificul existenţei umane este de o importanţă primordială în contextul analizei problemei ce ne interesează - expunerea condiţiei umane prin intermediul filosofiei creaţiei la L.Blaga. Fiind ...
 • SAVIŢCHI, Corina (Tehnica UTM, 2017)
  Mai bine de jumătate de secol, cercetători din domeniul sociologiei, demografiei, juventologie (termin propus de F. Mahler, 1983) au purtat un şir de discuţii cu privire la definirea termenului de „tineret” ca grup ...
 • INGLIS, Iulia (Tehnica UTM, 2017)
  Existenţa umană este inseparabilă de cunoaşterea ştiinţifică. Ştiinţa a fost obiect de reflecţie pentru toate timpurile din istoria civilizaţiei, îndeosebi este actuală pentru epistemologia contemporană, deoarece scopul ...
 • VRABIE, Victoria (Tehnica UTM, 2017)
  Filosofia mentalului astăzi trece printr-o perioadă dificilă, suferind de carenţe logico-metodologice. Din acest motiv se prezintă relevantă abordarea fenomenologică, ca un complex conceptual-metodologic închegat, apelarea ...
 • MADAN, Elena (Tehnica UTM, 2017)
  Dacă să facem o paralelă a studiului asupra stilurilor de mobilă şi a impactului la crearea noului mobilier, am putea observa că elementele din anumite stiluri (baroc, rococo ş.a.) pot fi întâlnite şi în mobilierul de ...
 • LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2017)
  Oricărei societăţi îi este caracteristică o anumită formă de guvernare din simpla necesitate de reglementare şi ghidare a activităţilor în comun pentru înlesnirea realizării nevoilor şi necesităţilor indivizilor în particular ...
 • ŢĂRNĂ, Dina (Tehnica UTM, 2017)
  Comunitatea, în antropologie şi sociologie, este un grup social în care se regăseşte un înalt grad de coeziune, bazată pe valori, interese, norme şi obiceiuri împărtăşite mai mult sau mai puţin conştient de către membri. ...
 • OLOIERU, Anastasia (Tehnica UTM, 2017)
  L'article examine l'importance d'étudier éducation économique de l'école, comme prémisse de la formation la culture économique d'une société. Ils décrivent également des moyens pratiques d'introduire une nouvelle éducation ...
 • DĂNUŢ, Simion (Tehnica UTM, 2017)
  Nimeni nu scapă de conflict. Acesta poate fi întâlnit în toate formele de organizare socială şi instituţii inclusiv în învăţământ. Frecvenţa conform statisticilor fiind destul de mare. Avem conflicte între studenţi, între ...
 • DĂNUŢ, Simion (Tehnica UTM, 2017)
  În Dicţionarului explicativ al limbii române, termenul de performanţă cunoaşte trei accepţiuni înrudite. Prima echivalează termenul performanţă cu acela de ―rezultat (deosebit de bun) obţinut de cineva într-o întrecere ...

View more