IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană - Conferinţă ştiinţifică studenţească 2014

Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană - Conferinţă ştiinţifică studenţească 2014

 

Recent Submissions

 • GONCEAR, Alina; BRAGA, Mihai (Tehnica UTM, 2014)
  Studenţii din toate colţurile lumii demult s-au deprins să considere un exemplu perfect de instituţii superioare de învăţămînt doar anumite universităţi, precum: Oxford şi Cambridge din Marea Britanie. Acestea au devenit ...
 • CONDREA, Dragoş; COJUHARI, A. (Tehnica UTM, 2014)
  Integrarea Europeană semnifică pentru Republica Moldova mai mult de cît pur şi simplu o schimbare. Este un pas sigur către dezvoltare şi perfecţionare din toate punctele de vedere (economic, social, juridic, politic, etc.). ...
 • PANTELEIMON, Sanda; VETRILA, A. (Tehnica UTM, 2014)
  În cele peste patru decenii de existenţa, UE a întreprins păşi însemnaţi în realizarea prevederilor Tratatului de la Romă, care a pus bazele asocierii, şi a înscris că obiective esenţiale armonizarea politicii economice a ...
 • STEGĂRESCU, Octavian; CRIJANOVSCHI, S. (Tehnica UTM, 2014)
  Uniunea Europeană (abreviat UE) este o uniune economică şi politică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 28 state. Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi din ...
 • CUFLIC, Vasilii; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2014)
  Актуальность темы работы Европейский парламент обусловлена тем, что в настоящее время эта проблема стала особенно значима для науки и практики. Этим вопросом озабочены многие теоретики и исследователи. Теме Европейский ...
 • ГАНГАН, Евгений; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2014)
  Энергетическая политика EC- официальное заявление высшего руководства ЕС об основных намерениях и направлениях деятельности в отношении энергетической результативности. Словосочетание энергетическая политика ЕС - относится ...
 • GORGOŞ, Ion; CRIJANOVSCHI, S. (Tehnica UTM, 2014)
  Uniunea Europeană (abreviat UE) este o uniune economică şi politică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 28 state. Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi din ...
 • VIZITIU, Victor; BOGDĂNAŞ, A. (Tehnica UTM, 2014)
  Elaborarea unui model economic adecvat integrarii Republicii Moldova în Uniunea Europeana este o cale, sau chiar o treaptă esenţială, pe care R.Moldova are nevoie sa o parcurgă în mod inevitabil. Pentru elaborarea acestui ...
 • LAZARIU, Tatiana; SAVA, E. (Tehnica UTM, 2014)
  Obiectivul major al Republicii Moldova la momentul actual este aderarea la Uniunea Europeană. Guvernul de la Chişinău doreste ca cetăţenii R.Moldova să beneficieze desecuritate de ordin economic, politic, de prosperitate ...
 • ROTARI, Olga; LAZARIUC, C. (Tehnica UTM, 2014)
  principalii beneficiarii a tot ceea ce se construieşte bine sau rău în prezent. Tinerii deţin cheia dinamismului şi prosperităţii Europei de mâine. Talentele, energia şi creativitatea lor vor ajuta Europa să se dezvolte ...
 • MICU, Tatiana; LAZARIUC, C. (Tehnica UTM, 2014)
  Uniunea Europeană - o sintagmă pe care, la sigur fiecare din noi a auzit-o măcar o dată în diferite contexte. Dar oare câţi din noi, sunt conştienţi de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană cu adevărat? Vă asigur ca mulţi o ...
 • MĂTĂSARU, Taisia; LAZARIUC, C. (Tehnica UTM, 2014)
  Libera circulaţie a persoanelor este un drept fundamental al cetăţenilor Uniunii Europene (UE), garantat prin Tratate. Aceasta se concretizează în Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne. Prin ...
 • BERDEU, Rita; LAZARIUC, C. (Tehnica UTM, 2014)
  Cel mai important element al cadrului juridic al dialogului RM-UE instituit prin Parteneriatul Estic îl constituie Acordul de Asociere. După o perioadă de ajustări preliminare şi derulare a negocierilor, Republica 100 Moldova ...
 • КАРАФИЗИ, Наталья; BOGDANOVA, S. (Tehnica UTM, 2014)
  всемирных экономических отношений. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием международного разделением труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового ...
 • IURCU, Tudor; MUNTEANU, Tatiana (Tehnica UTM, 2014)
  Prosperitatea economică, securitatea politică, pacea pe continent şi bunăstarea populaţiei reprezintă obiectivele majore ale oricărui stat. Uniunea Europeană este furnizoare de toate acestea, de aceea primul punct al ...
 • CAPBĂTUT, Victoria; GANGAN, A. (Tehnica UTM, 2014)
  Uniune Europeană reprezintă acea comunitate ce tinde a-şi mări hotarele,iar noi ar trebui să analizăm perspectivele şi efectele acestei extinderi.Discuţiile referitoare la hotarele extinderii UE sint purtate astăzi la ...
 • MUSTEAŢA, Mihaela; GANGAN, A. (Tehnica UTM, 2014)
  Integrarea Europeană este obiectivul strategic ireversibil al politicii externe si interne al Republicii Moldova.Prosperitatea economică, bunăstarea populaţiei şi stabilitatea politică sunt principalele obiective ale ...
 • GRAMA, Radu; VETRILA, A. (Tehnica UTM, 2014)
  “Harta Europei nu va fi completă pînă cînd Moldova nu se va alătura statelor membre ale UE” Consacrarea RM ca subiect al DI, la 27 iunie 1991, a constituit un moment important în calea evoluţiei statului. În timp, politica ...
 • PLADII, Irina; MUNTEANU, T. (Tehnica UTM, 2014)
  Integrarea reprezintă un proces de eliminare graduală a frontierelor de orice natură între două sau mai multe state independente, menit să permită respectivelor state să funcţioneze ca o unică entitate. Procesul de integrare ...
 • NICUŢA, Dragoş; CAZACU, V. (Tehnica UTM, 2014)
  Integrarea europeană a Republicii Moldova presupune un proces complex de reforme care trebuie să fie înţeles pe deplin de către cetăţeni pentru a putea fi susţinut şi realizat în totalitate. Aceasta impune un nou mod de ...

View more