IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2009

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2009

 

Recent Submissions

 • GROZAV, Inga (Tehnica UTM, 2009)
  Conceptul de cultură este polisemantic, în literatura de specialitate există o mare diversitate de sensuri şi semnificaţii atribuite acestui termen care au fost enunţate în definiţii felurite: nominale, genetice, structural, ...
 • STOLEAR, Verginia; VANGHELI, Ion (Tehnica UTM, 2009)
  Morala în politică este o temă exraordinar de interesantăîn acelaşi timp delicată, şi mereu actuală, şi banalizată şi … imposibilă. Imposibilă pentru că, deşi concluziile îi sunt previzibile, acestea nu par a fi vreodată ...
 • CHIORESCU, Iurie; LAIU, Nicolae (Tehnica UTM, 2009)
  Fiecărui stat îi este specifică o anumită abordare a sistemului de recrutare a birocraţilor şi a controlului comportamentului birocratic şi efectelor acestuia. SUA face parte din sistemele politice democratice care poare ...
 • PLOP, Nina; CHEIANU-ANDREI, Diana (Tehnica UTM, 2009)
  Integrarea în câmpul muncii este o parte integrantă a vieţii. Scopul vieţii este să fii liber şi apt de a face o alegere, să trăieşti acea viaţă pe care doreşti să o trăieşti. Societatea se poate considera dezvoltată în ...
 • BALANUŢĂ, Cristina; CHEIANU-ANDREI, Diana (Tehnica UTM, 2009)
  Pe parcursul ultimilor ani, principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova marchează o creştere economică durabilă şi o stabilizare relativă macroeconomică, iar indicatorii sociali indică o îmbunătăţire modestă ...
 • CĂRBUNE, Radj (Tehnica UTM, 2009)
  Într-o ţară democratică, alegerile sunt indicatorul atitudinii poporului faţă de putere şi de cursul promovat de ea. În condiţiile unui sistem pluripartit, alegătorii au posibilitatea de a influenţa real situaţia din ţară ...
 • DODUL, Dumitru (Tehnica UTM, 2009)
  The historic conscience apears like a primary element and like a basic nucleus of the social conscience and it is defined as a concrete form of a society. The historic conscience nearby the moral conscience hold on to ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2009)
  Societatea civilă constituie un fenomen al societăţii contemporane ce cuprinde totalitatea (re)uniunilor, instituţiilor sociale formate prin interes şi necesităţi de tip profesional, social, economic, ecologic, religios, ...
 • ŞLEAHTITCHI, Natalia (Tehnica UTM, 2009)
  Termenul de respiraţie holotropică poate fi definit prin restabilirea integralităţii personalităţii. Aceasta este o metodă care crează accesul către inconştient al persoanei. Fiecare om al culturii noastre trăieşte sub ...
 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2009)
  Într-o lume în evoluţia accelerată, nu mai este cu putinţă o reformă şcolară pentru o lungă perioadă de timp, ci o permanentă adaptare a acestea la nevoile societăţii în continuă schimbare. Reformele din învăţământ sunt ...
 • COŢAGA, Ludmila (Tehnica UTM, 2009)
  Aromoterapia este ramura terapeuticii de inspiratie naturistã, mai precis fitoterapeuticã, ce urmãreste ameliorarea sau vindecarea diverselor boli, pe calea aromelor si a parfumurilor, respectiv pe calea unor produsi ...
 • BUZU, Veronica (Tehnica UTM, 2009)
  Istoria arată că există o perioadă destul de îndelungată a unui "drum paralel” între revoluţia ştiinţifică şi cea industrială, pătrunderea efectivă a ştiinţei în tehnologia producţiei generalizîndu-se în sec. al XIX-lea. ...
 • ROŞCA, Veronica (Tehnica UTM, 2009)
  În lucrările cercetătorilor occidentali se întîlnesc afirmaţii precum că delegarea legislativă ar fi utilizată timp de cîteva secole şi fără a suferi modificări calitative, a crescut în continuare doar din punct de vedere ...
 • CHEIANU, Carolina (Tehnica UTM, 2009)
  Axiologia ca ştiinţă a valorilor s-a format în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, necătând la faptul că problema valorilor a fost pusă în evidenţă încă în Grecia antică. Problema fundamentală a naturi valorilor o găsim ...
 • SLABU, Gheorghe (Tehnica UTM, 2009)
  Prin toată activitatea în diferite domenii Vasile Alecsandri a demonstrat că este nu numai un mare scriitor, dar şi un rafinat gânditor. El şi-a pus întregul său talent în serviciul cauzei naţionale, în propăşirea neamului ...
 • CARTOFEANU, Manole (Tehnica UTM, 2009)
  Nicolo di Bernardo Machiavelli născut la 3 mai 1469, la Florenţa, se trăgea dintr-o veche familie de bună nobileţe orăşănească, familie de guelfi, izgoniţi din Florenţa după bătălia de la Montaperti1. Despre copilăria şi ...
 • VASILOS, Vasile (Tehnica UTM, 2009)
  Întemeierea Ţării Moldovei este reflectată foarte sărac în izvoarele scrise medievale. Sunt prezente două versiuni cronicăreşti, două diplome ale regelui maghiar Ludovic de Anjou şi fragmente din alte documente, care se ...
 • VASILOS, Vasile (Tehnica UTM, 2009)
  Primele menţiuni scrise despre români. În perioada migraţiilor populaţia românească a avut o evoluţie specifică. Din cauza dominaţiilor străine, românii au fost îndepărtaţi de la activităţile de ordin social-politic şi ...
 • LOZOVANU, Constantin (Tehnica UTM, 2009)
  Este cunoscut faptul că creaţia gânditorului antic grec Platon (cca. 428-348 î.Hr.) reprezintă în sine nu numai un monument al cuvântului artistic, dar şi un sistem de tratate filosofice, proiecte social-utopice, fantezii ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Tehnica UTM, 2009)
  Sistemul filosofic complex al filosofului german contemporan Jurgen Habermas implică şi probleme de filosofie morală, cărora le-a dat dezlegare plecănd de la optica comunicativă. Morala este un orizont constant al amplelor ...

View more