IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2014

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2014

 

Recent Submissions

 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2014)
  Toleranţa însemnă faptul de a recunoaşte şi a accepta modul de a fi al altor persoane sau grupuri, adică faptul de a nu interzice. Toleranţa (lat.: tolerare = a suporta) este un termen social, etic şi religios aplicat ...
 • ROCACIUC, Victoria (Tehnica UTM, 2014)
  În domeniul cercetărilor ştiinţifice drept probleme mai dificile se consideră definiţiile sau aprecierile ale fenomenelor, faptelor istorice etc. Uneori, pe parcursul timpului, atitudini faţă de anumite lucruri nu rămân ...
 • VANGHELI, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Ştiinţa a ajuns la stadia de produs finit, (deşi ea este în continuă dezvoltare şi căutare de sine) parcurgând o cale lungă şi nu rareori complicată, contradictorie. Ceea ce reprezintă ea astăzi este rezultatul conlucrării ...
 • VANGHELI, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Epoca contemporană pe bună dreptate poate fi apreciată ca extraordinar de originală şi unicală în biogafia omenirii. Ea se evidenţiază în comparaţie cu cele precedente prin; a) densitatea evenimentelor şi proceselor care ...
 • ROŞCA, Simion (Tehnica UTM, 2014)
  Primele atestări documentare de localităţi din Ţara Moldovei sunt din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Conform surselor documentare, la sfârşitul secolului al XV-lea în Moldova existau de acum circa 2250 de ...
 • CEREŞ, Irina (Tehnica UTM, 2014)
  Posibilitatea unei strânse colaborări în toate domeniile vieţii politice, economice şi spirituale între cele două ţări, Republica Moldova şi România, s-a creat odată cu proclamarea independenţei Republicii Moldova la 27 ...
 • CHEIANU-TUDOS, Carolina (Tehnica UTM, 2014)
  Pretutindeni în istorie căt şi în viaţa concretă ne manifestăm printr-un conflict al valorilor, între diferite clase de valori, căt şi în cadrul aceleiaşi clase. Omul simplu sesizează conflictul dintre valorile superioare ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2014)
  De la bun început vreau să mă refer la aspectul istoric care a pus baza creării unei abordări regional – europene determinate de aspectul cultural-spiritual, biologic, religios, lingvistic, economic, geografic etc. asupra ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2014)
  Проблематика исследования социальных норм является одной из самых интересных и актуальных во все времена. Среди широкого круга проблем, находящихся в центре внимания представителей современных гуманитарных наук и, прежде ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2014)
  Procrastinarea este un proces complex, intercorelat cu tot Sistemul Psihic Uman, diferă de lene, este un proces studiat cu interes cu precădere în ţări ca Statele Unite şi Canada dar şi în Germania sau Franţa însă mult mai ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2014)
  Un sistem modern de învăţământ se vrea a fi plastic şi productiv; ori pe acest fond cei doi mari jucători, profesorul- mentor pe de o parte şi tânărul viitor profesionist, formabilul, pe de altă parte îşi reconturează ...
 • DĂNUŢ, Simion Simion (Tehnica UTM, 2014)
  Transformările care au loc astăzi în societate, cu asimilarea graduală a proceselor democratice implică nu numai individul, societatea ci şi şcoala într-o acţiune nouă de primenire. Formarea unei personalităţi adaptative, ...
 • POPA, Angela (Tehnica UTM, 2014)
  În filosofia contemporană se manifestă un profund interes faţă de modalităţile de formare ale subiectivităţii. Subiectivitatea reprezintă experienţa subiectului de a se construi. În filosofia europeană cogito-ul cartezian ...
 • MĂRGĂRINT, Tatiana (Tehnica UTM, 2014)
  Ritualizarea unor acţiuni repetitive are conotaţii spirituale ce vizează religia, politica, pedagogia, esteticul, militarul, familialul, alimentaţia etc. Actele rituale sunt parte a culturii faţă de care diverse personalităţi ...
 • LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2014)
  Family is the foundation of a society, the "basic cell" of a country. The state of the families reflects the state of whole society – in an unstable and vulnerable society, the family is vulnerable, too. Given that the ...
 • ROCACIUC, Victoria (Tehnica UTM, 2014)
  Dezvoltarea artelor din anii 1945-1948 se producea în condiţii specifice, în care arta plastică sistematic reflecta temele războiului de curând terminat. Grafica moldovenească postbelică avea anumite particularităţi specifice ...
 • IAŢCO, Mariana (Tehnica UTM, 2014)
  De-a lungul istoriei sociale, nu toate ţările au dezvoltat aceleaşi politici şi sisteme de protecţie socială pentru toţi cetăţenii. Diversitatea statului bunăstării are mai multe cauze, unele fiind istorice ce denotă cum ...
 • ATANASOV, Nicolae (Tehnica UTM, 2014)
  Gubernia Basarabia, care până în anul 1917 a fost colonie a Imperiului Rus, avea o legislaţie economică conformă cu scopurile politice economice a metropolei faţă de teritoriile anexate. Ea era o anexă agricolă, piaţă de ...
 • ATANASOV, Nicolae (Tehnica UTM, 2014)
  Una din cele mai importante probleme ale contemporaneităţii este securitatea economică a ţării, care prevede următoarele: independenţa economică, stabilitatea economiei naţionale, capacitatea de autodezvoltare şi progres. ...
 • ATANASOV, Aurelia (Tehnica UTM, 2014)
  Ideile estetice ale lui Novalis, ca şi motivul florii albastre, n-au avut continuatori în literatura modernă. Dimpotrivă, estetica marelui poet german a rodit în opera unor poeţi ca Baudelaire, Rimbaud, Mallarme sau Eminescu, ...

View more