IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2019

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2019

 

Recent Submissions

 • LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2019)
  In this paper will be analyzed the new methodology of the elite framework. In particular, the international strategy for the formation of scientific elites is highlighted by a global model. The example serves us various ...
 • КОРОТИЙ, Диана (Tehnica UTM, 2019)
  Мы должны помнить создателей, но не преобразователей. Тенденция в нашем мире такова, что мы забываем о тех, кто создал блага для нас, но пользуемся ими, восхищаясь теми, кто их преобразовывает. Однако так не должно быть. ...
 • GHELAN, Andrei (Tehnica UTM, 2019)
  Principiile şi ideile lui John Locke care stau la baza democraţiilor vestice au început a fi puse în practică pe teritoriul RM din data de 27 august 1991 cînd Republica Moldova şi-a declarat independenţa faţă de URSS, cu ...
 • SÎRGHI, Cristina (Tehnica UTM, 2019)
  Bucătăria europeană este una din cele mai apreciate din toată lumea, ea încorporează tradiţiile tuturor ţărilor europene. Toate acestea, atat de diferite dar specifice in felul lor, convieţuesc împreună, creând fabuloasa ...
 • RABEI, Anastasia (Tehnica UTM, 2019)
  Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică şi economică a 28 de state membre situate în principal în Europa. Are o suprafaţă de 4.475.757 km2 şi o populaţie estimată de aproximativ 513 milioane. UE a dezvoltat o piaţă ...
 • CARASIOVA, Aliona (Tehnica UTM, 2019)
  În articol este descris specificul bucătăriei europene,deoarece în zilele noastre ducem cont de o alimentaţie sănătoasă care însăşi provine din ţările europene. Regimul sănătos a unui om contemporan e stimulat şi practicat ...
 • MALISENCU, Denis (Tehnica UTM, 2019)
  Europa este, convenţional, unul dintre cele şapte continente. Douăzeci şi opt din ţările Europei compun Uniunea Europeană şi sunt paterni integrate din punct de vedere politic şi economic. Relaţiile dintre Republica Moldova ...
 • FRUNZE, Valentina (Tehnica UTM, 2019)
  Trăim într-o lume caracterizată de diverse schimbări accelerate, într-o epocă a interferenţelor, a mişcării rapide. De aceea comunicarea este o nevoie socială. Prin comunicare interculturală reuşim să cunoaştem şi să ...
 • CARAUŞ, Ana (Tehnica UTM, 2019)
  În prezent, în contextul conflictelor militare care izbucnesc constant, apelul la problema de menţinere a păcii este de o importanţă mare. În ciuda faptului că reprezentanţii diferitelor sfere ale activităţilor ştiinţifice ...
 • JANU, Mihai (Tehnica UTM, 2019)
  Responsabilitatea etică, componentă a conceptului larg de responsabilitate socială, obligă organizaţiile de orice tip să întreprindă ceea ce este just, corect şi echitabil, chiar dacă nu sunt silite să proceseze astfel de ...
 • GROSU, Valeria (Tehnica UTM, 2019)
  Conceptul discriminare provine din limba latină şi înseamnă a separa, a distruge, a deosebi şi este utilizat atât în cercetările de specialitate cat şi-n limbajul uzual. Aceasta este o acţiune care presupune un tratament ...
 • ВИШНЯКОВА, Наталья (Tehnica UTM, 2019)
  В статье рассматривается гендерная политика Европейского союза(ЕС). Этапы становления и развития. Сегодня происходит значительное продвижение в направлении социальной политики относительно гендерного аспекта. Принцип ...
 • CIOCANU-COTOROBAI, Maria (Tehnica UTM, 2019)
  Omul este născut să înainteze prin coborâşurile şi urcuşurile vieţii. Cei mai puternici, de mici se disting prin voinţă şi îndărătnicia de a se dezvolta de sine stătător, fără lamentări. Iar căzând, se disting prin ...
 • NICA, Elena (Tehnica UTM, 2019)
  Fenomenul migraţiei continue să fie o provocare pentru Republica Moldova, oferind oportunităţi, dar şi prezentând riscuri în ceea ce priveşte nivelul şi perspecvele de dezvoltare durabilă a ţării
 • POPUŞOI, Cristian (Tehnica UTM, 2019)
  Protestantismul a apărut în urma abuzului de putere din partea Bisericii. Deşi Reforma religioasă a fost înfrântă într-un şir de state, ideile şi principiile lor s-au păstrat până în prezent. Ideile precum egalitatea în ...
 • MORŢUN, Marina (Tehnica UTM, 2019)
  Fromosul reprezintă ceea ce este plăcut în mod armonios, ceea ce trezeşte admiraţie ochiului cât şi sufletului uman. Frumosul este prezentat în arte (arhitectură,pictură, sculptură, muzică), care are o influenţă în Europa ...
 • GUŢU, Crina (Tehnica UTM, 2019)
  Educaţia este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forţă de muncă şi fiinţă socială. De-a lungul istoriei, ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2019)
  Corelaţia filosofiei cu alte forme ale culturii consituie o problemă dominantă în filosofia românească a sec. XX. Concepţiile lui Mircea Vulcănescu în această privinţă sunt exprimate, în special, în lucrare.
 • GUŢU, Vasile (Tehnica UTM, 2019)
  În procesul evoluţiei teoriei argumentării totdeauna s-a pus accentul pe activitatea numai a unui singur subiect – a argumentatorului. În procesul acestei activităţi, bineînţeles că argumentatorul trebuie să ia în ...
 • LUPAN, Ştefan (Tehnica UTM, 2019)
  În anul 1997, la conferinţa bianuală închinată activtăţii cărturarului şi diplomatului Nicolae Milescu Spătarul organizată la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova cu titlul «Lecturi Milesciene», cercetătoarea ...

View more