Articole: Recent submissions

 • АКИМОВ, А. В.; СОРОКИН, Д.; ЕЛЕЦКИХ, А. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Проведен анализ методов прогноза долговечности бетонов на промышленных отходах. Вводится понятие коэффициентов стойкости заполнителей. Намечаются направления совершенствования методов прогноза долговечности бетонов.
 • ШАМИС, E. Е.; ПРИСЯЖНЮК, М. И.; ИВАНОВ, В. Д. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  В статье предлагаются инновационные изменения на всех этапах производства сборных и монолитных железобетонных конструкций. Предложения проверены в опытно - промышленном и серийном производства.
 • ALBU, Svetlana; ALBU, Ion (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Dezvoltarea pieţei imobiliare în Republica Moldova începe cu procesul de privatizare de la sfârșitul secolului 20. Chişinăul ocupă o poziţie specială în ierarhia localităţilor din R.Moldova. Aspectele politico-economice, ...
 • BRAGUȚA, Eugeniu; CONDRAT, Alexandru; SCAMINA, Raisa (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  The structure of the multilayer road are aimed at stabilizing the top layer of embankments, construction of monolithic foundations layers and road surfaces, airports, platforms, access roads, parking lots, and to rebuild ...
 • ALBU, Ion (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Real estate properties are the most important elements of an economic activity that contributes to value creation, once it is included in the economic cycle, regardless of ownership of the wearer; whether it is public ...
 • ALBU, Svetlana (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  This article includes the analyses of valuation activity problems in Republic of Moldova through valuation services costs. The author examines legislation on occupation and function of Valuator. Are examined minimum costs ...
 • ШАМИС, Е.; ХОЛДАВЕВА, М.; ИВАНОВ, В. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  În lucrare se prezintă date privind posibilitatea activării apei pentru prepararea betoanelor prin utilizarea unei prelucrări direcționate cu iradiere torsionară. În acest caz apa se structurează, ceea ce permite sporirea ...
 • LUPAŞCU, V.; PINCOV, A. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  Dintre toate tipurile de clădiri, edificiile religioase sunt considerate cele mai importante puncte de reper în istorie. În cadrul multor culturi, religia a ocupat o poziţie centrală, ceea ce a făcut ca biserica să fie ...
 • ШАМИС, Е. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  În lucrare sunt prezentate și fundamentate idei inovative pentru crearea unei metode noi de construcții clădiri din blocuri, din materiale cu întărire rapidă. Tehnologia a fost cretă în Rep. Moldova, obținînd aprobări. ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei; LUNGU, Valeriu; LOZAN, Alexandr (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Utilizarea malaxoarelor cu amestecare forțată cu organe de amestecare în formă de bare conduce la intensificarea procesului de amestecare, micșorarea duratei de amestecare și obținerea unui amestec omogen de înaltă calitate. ...
 • АКИМОВ, А.; ЕЛЕЦКИХ, А. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  În lucrare se face o analiză a bazei și experienței de utilizare a sistemului de calitate a materialelor de zidărie la întreprinderile Republicii Moldova. In this article are analyzed the fundamentals and the experience ...
 • LUPUŞOR, N.; IZBÎNDA, A.; DOHMILĂ, Iu. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  To get a proper overview of current availability and use nanomateialelor and nanoproducts on construction sites were followed three routes: 1.Extensive research literature and internet sources; 2.The survey in 24 European ...
 • ШАМИС, Е. Е.; ИЗБЫНДА, А. А.; ПРИСЯЖНЮК, М. И. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Предложено в работе применить базальтобетонные элементы для защиты от затопления при подъёме уровня воды с исследованием влияния величины рН. В качестве основного материала в защитных элементах использовать активированные ...
 • GUARACAO, J. M. M.; KIRCHER, M.; WALL, F.; KRENKEL, M.; KAISER, B.; LANGA, S.; SCHENK, H. (IEEE, 2020)
  The design, fabrication, and acoustic characterization of an electrostatic ultrasound transducer based on lateral actuation is documented in this letter. Unlike cMUTs or pMUTs, this device-NED-MUT -does not use a membrane ...
 • LUPAȘCU, V. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  The article presents an analysis of environmental issues major renovations history in Chisinau, where development is needed formatting principles of historic buildings. New buildings in the historic city of profitability ...
 • DOHMILĂ, Iurie; LUCAŞENCO, Nicolae; CEMURTAN, Constantin; BAZIC, Sergiu; LUPUŞOR, Nicolae (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  The article presents the methodology for protection of concrete reinforcement corrosion by using the complex existing methods, including the application of coatings polymer concrete surfaces, resistant to cracking, and ...
 • DOHMILĂ, Iurie; LUCAŞENCO, Nicolae; CEMURTAN, Constantin; BAZIC, Sergiu; LUPUŞOR, Nicolae (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  Article given the modern technology used in the construction of bridges, namely the bridge in Millau, France. Its building was characterized by a whole range of difficulties its size, geographical conditions and fast ...
 • ȚURCANU, N. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  This development marked the special importance of innovation in today's construction industry. The proposed form of a specialized structure of management innovation in the development of well-known papers. Highlighted the ...
 • FREY, S.; KEMELL, M.; CARSTENSEN, J.; LANGA, S.; FÖLL, H. (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005)
  The growth of silicon macropores under high current densities and high HF concentrations is studied. A new growth mode for porous Si has been found where pores resemble the so-called current line oriented pores previously ...
 • IZBÎNDA, Anatolie (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  În articol este evidenţiat că, la etapa modernă de dezvoltare a ştiinţei despre betoane, nu este clară cauza impiviziabilităţii betoanelor pe bază de ciment, posibilitatea de adopţie la factorii externi (forţă, vibraţie, ...

Search DSpace


Browse

My Account