Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • ANDRONIC, Silvia (Academy of Sciences of Moldova, 2015)
  The Peierls structural transition in quasi-one-dimensional (Q1D) TTF-TCNQ organic crystals of is studied in the 3D approximation. Two the most important electronphonon interactions are considered. The analytic expression ...
 • SIEBERT, Leonard; LUPAN, Oleg; MIRABELLI, Mattia; ABABII, Nicolai; TERASA, Maik-Ivo; KAPS, Sören; CRETU, Vasilii; VAHL, Alexander; FAUPEL, Franz; ADELUNG, Rainer (American Chemical Society, 2019)
  In this work, the one-step three-dimensional (3D) printing of 20 nm nanowire (NW)-covered CuO/Cu2O/Cu microparticles (MPs) with diameters of 15–25 μm on the surface of the glass substrate forming an ordered net is successfully ...
 • MUSINSCHI, V.; CARAMAN, M.; MUSINSCHI, C. (Academy of Sciences of Moldova, 2011)
  Spectral characteristics of the fundamental absorption coefficient and photoconductivity of PbMoO4 crystals with two polarizations in a temperature range of 77 to 300 K are investigated. The measurements of light transmitted ...
 • MUSINSCHI, V.; MUSINSCHI, C. (Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, 2012)
  The interest to the study of optical properties of PbMoO4 crystals is determined not only by fundamental physical mechanism present in this material, but also by a wide spectrum of possible applications in high speed ...
 • GUŢU, Aurel; GUŢU-CHETRUŞCA, Corina (Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016)
  Schimbările climatice în Republica Moldova către sfârşitul secolului XXI se vor manifesta prin creşterea temperaturii mediului cu până la 5,6 K şi reducerea disponibilităţii de apă cu până la 55 %, ceea ce, pe de o parte, ...
 • PAUPORTÉ, Thierry; LUPAN, Oleg; POSTICA, Vasile; HOPPE, Mathias; CHOW, Lee; ADELUNG, Rainer (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2018)
  Nanomaterials for new nanosensor systems with selective detection of hazardous volatile organic compounds (VOCs) vapors are of great demand nowadays. In this paper, the use in nanosensors of electrochemically deposited ...
 • ARION, Valentin; APREUTESII, Viorica (Institutul de Energetică, AŞM, 2005)
  În lucrare este abordată problema alocării cheltuielelor la o instalaţie de cogenerare şi prezentată o metodă de soluţionare, bazată pe aplicarea raportului cheltuielelor totale o centrală termoelectrică (CTE) şi la o ...
 • MANOLE, Tatiana (Academia de Administatre Publică, 2020)
  This article investigates the process of financing general and secondary education in the Republic of Moldova from the state budget. Dynamics research (2014-2020) shows that the standard cost for a weighted student is ...
 • TETELEA, Zinaida; ŢURCAN, Iuliu (Universitatea de Stat din Comrat, 2018)
  Bugetul poate fi definit ca un fond centralizat de mijloace bănești pus la dispoziția statului, în care se încasează veniturile și din care se efectuează cheltuieli din partea statului. Bugetul public național al Republicii ...
 • MANOLE, Tatiana; POPOVICI, Elena (Academia de Administrare Publică, 2008)
  The educational system of some European countries is overviewed in this article. The fact that the administration of the educational system is gradually decentralized is mentioned (in some countries, like the United Kingdom, ...
 • PRODAN-ŞESTACOVA, Liubovi (Academia de Administrare Publică, 2014)
  Entrepreneurial Activity’ Regulatory Reform, which began in Moldova since 2004, gave to public authorities an efective tool for improving the quality of developed regulations - Regulatory Impact Assessment (RIA). Implemented ...
 • MANOLE, Tatiana (Academia de Administrare Publică, 2011)
  Analiza cost-beneiciu este o metodă de evaluare a unei politici1 (sau a unui proiect) care cuantiică în termeni monetari valoarea tuturor consecinţelor acestei politici asupra tuturor membrilor societăţii.
 • BOSTAN, Viorel; GUŢU, Marin (Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012)
  Dat fiind faptul сă palele pentru turbine eoliene se construiesc din materiale compozite care sunt anizotrope, este necesară determinarea în prealabil a caracteristicilor mecanice a materialului obținut pentru a putea ...
 • MANOLE, Tatiana; CIUMAC, Maria (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2017)
  Cercetările efectuate în acest articol sunt actuale, deoarece fluxul de numerar determină activitatea viabilă a entităţii. În acest articol autorii cercetează modalitatea de stabilire a echilibrului financiar în baza ...
 • MANOLE, Tatiana (Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, 2013)
  ÎÎn acest articol autorul pune în dezbatere incertitudinea oricărui proiect investiţional sau a unei politici guvernamentale. Având în vedere această situaţie, este necesar ca, în prealabil, de efectuat o analiză minuţioasă ...
 • OBERŞT, Ala; SÂRBU, Ion (Academia de Studii Economice din Moldova, 2009)
  Industria cărnii este una strategică pentru Republica Moldova, care la rândul său este dependentă de dezvoltarea bazei materiei prime – ramura zootehniei. Articolul descrie problemele ramurii în condiţiile economiei de piaţă.
 • MANOLE, Tatiana; CIUMAC, Maria; TUREŢCHI, Tatiana (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2017)
  Relaţiile întreprinderii cu bugetul este o temă foarte actuală şi importantă, deoarece politicile fiscale sunt, în primul rând, instrumentele guvernului de influenţare economică. Ele reflectă măsura în care un guvern se ...
 • URSU, Viorica; CHIRIAC, Natalia (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 2017)
  Potrivit art. 327 alin. (1) C.M., răspunderea materială a uneia dintre părţile contractului individual de muncă faţă de cealaltă parte intervine numai în cazul în care a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, ori ...
 • Unknown author (Academy of Sciences of Moldova, 2005)
  On November 17, 2005 Casian Anatolie Irradionovich (until 1995 Kasiyan), Head of Theoretical Mechanics Department of the Technical University of Moldova, Professor, DSc, Academician of the International Thermoelectric ...
 • VLADOV, M.; KANTSER, V. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2009)
  The classification of the methods of measuring information redundancy reduction in the telemetry systems and its comparative analysis are performed. The aperture methods are established to be the most suitable for the data ...

Search DSpace


Browse

My Account