Program de studii - Drept imobiliar şi cadastral

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • URSU, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les moyens de former des biens immobiliers ...
 • VLAH, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor administrative cu atribuţii ...
 • TOHILAT, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real imobiliar de a ...
 • STAMATI, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a statutului juridic al monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului monumentelor de istorie şi cultură şi ...
 • RENIȚA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea își prоpune ca scоp elabоrarea unui studiu prоfund și integru asupra tuturоr prоblemelоr ce rezultă din procedura de înregistrare a bunurilor în registrul bunurilor imobile prin prisma analizei regulilor de ...
 • VОLСОV, Mаrinа (2022)
  Sсоpul tezei. Prezentа luсrаre prоpune о аbоrdаre teоretiсă și prасtiсă а unоr prоbleme legаte de utilizаreа măsurilоr de prоteсție în саzurile de viоlență în fаmilie. Аstfel supоrtul metоdоlоgiс аl luсrării саre rezidă ...
 • GRAUR, Nica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările ...
 • GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei de master constă în elaborarea unei lucrări complexe din punct de vedere doctrinar, legislativ și practic a înregistrării masive a bunurilor imobile și determinarea efectelor acesteia asupra creării ...
 • DUBININ, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master, intitulată „Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil” realizată de Dubinin Liubovi, reprezintă un studiu detaliat asupra problematicii nerespectării principiilor judecătorului imparțial ...
 • DÎNGA, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe și științifice a instituţiei succesiunii testamentare, prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificând în ...
 • BORȘ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea ...
 • BORDEI, Doina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul şi obiectivele prezentei teze: este fundamentarea teoretică a vinovăţiei din perspectivele dreptului civil, identificând locul drepturilor vinovăţiei în sistemul Dreptului Civil. Pentru atingerea acestui scop ...
 • ŢUGUI, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare am abordat o temă desul de actuală pentru domeniul civil al Republicii Moldova, ţinând cont de faptul că contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, reprezintă un contract ...
 • TUDORICA, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv cu pact de răscumpărare este pe larg utilizat în toate tipurile de business. Pentru desfăşurarea activităţii oricărei organizaţii, indiferent de forma organizatorico-juridică, acest ...
 • TALMACI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea dată este o analiză teoretică și practică a vînzării bunurilor de consum. În această lucrare este evidențiat locul și importanța contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum în sistemul de drept ...
 • ROMAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea de faţă este o analiză și prezentare teoretică a principiului de apărare și metodele de apărare a drepturilor patrimoniale. În această lucrare se scoate la evidență noțiunile de bază a patrimoniului și drepturilor ...
 • POTORAC, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sarcina principală a acestei lucrări constă în studierea şi analiza aprofundată a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, evidenţierea particularităţilor şi problemelor cu care se confruntă ...
 • HARUNJEN, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sсорul tеzеi este elaborarea unui studiu complex în plan doctrinar, legislativ şi practic asupra domeniului public, care va contribui la ridicarea cunoştinţelor în domeniul respectiv, ridicarea eficienţei administrării şi ...
 • GRIB, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Obiectivele trasate au fost analiza contractului de asigurare sub aspect teoretic și practic. Identificarea domeniilor în care existența uni contract de asigurare este obligatorie. Implicare personală în activitatea de ...
 • GHEORGHIEŞ, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Uzucapiunea are menirea să ocrotească posesia ca stare de fapt, să impună stărilor de fapt caracterul siguranţei, încrederii şi stabilităţii. Interesele sociale şi economice impun ca această stare să fie generatoare a unei ...

View more