Teze de master

Recent Submissions

 • URSU, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les moyens de former des biens immobiliers ...
 • VLAH, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor administrative cu atribuţii ...
 • TOHILAT, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real imobiliar de a ...
 • STAMATI, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a statutului juridic al monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului monumentelor de istorie şi cultură şi ...
 • RENIȚA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea își prоpune ca scоp elabоrarea unui studiu prоfund și integru asupra tuturоr prоblemelоr ce rezultă din procedura de înregistrare a bunurilor în registrul bunurilor imobile prin prisma analizei regulilor de ...
 • VОLСОV, Mаrinа (2022)
  Sсоpul tezei. Prezentа luсrаre prоpune о аbоrdаre teоretiсă și prасtiсă а unоr prоbleme legаte de utilizаreа măsurilоr de prоteсție în саzurile de viоlență în fаmilie. Аstfel supоrtul metоdоlоgiс аl luсrării саre rezidă ...
 • GRAUR, Nica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările ...
 • VARVARIUC, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte componentă a patrimoniului ...
 • GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei de master constă în elaborarea unei lucrări complexe din punct de vedere doctrinar, legislativ și practic a înregistrării masive a bunurilor imobile și determinarea efectelor acesteia asupra creării ...
 • POSTOLACHE, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării reprezintă identificarea celei mai eficiente utilizări a proprietății imobiliare localizate în Chișinău, str. Columna 105. Pentru atingerea scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective:  ...
 • DUBININ, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master, intitulată „Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil” realizată de Dubinin Liubovi, reprezintă un studiu detaliat asupra problematicii nerespectării principiilor judecătorului imparțial ...
 • PLASCHEVICI, Liliana (2022)
  Complexitatea și diversitatea riscurilor bancare și rolul deținut de acestea în cadrul sectorului financiar, în creşterea şi stabilitatea financiară, este extrem de important, de aceea managementul riscurilor a devenit ...
 • DÎNGA, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe și științifice a instituţiei succesiunii testamentare, prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificând în ...
 • BORȘ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea ...
 • IVANOV, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Obiectivul cercetării: Obiectivul cercetării este analiza situației curente referitor la proiectele de amenajarea a curților de bloc și indentificara de soluții pentru îmbunătățirea procesului propriu zis de managment ...
 • BORDEI, Doina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul şi obiectivele prezentei teze: este fundamentarea teoretică a vinovăţiei din perspectivele dreptului civil, identificând locul drepturilor vinovăţiei în sistemul Dreptului Civil. Pentru atingerea acestui scop ...
 • ISAK, Kristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Proiectul de master “Dezvoltarea și administrarea imobilului comercial din municipiul Chişinău” prezintă o abordare asupra aspectelor teoretice privind dezvoltarea și administrarea proiectelor investiționale în domeniul ...
 • EȘANU, Antonina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării constă în demonstrarea aplicabilității teoriei și practicii evaluării imobilului pentru argumentarea deciziilor eficiente privind managementul imobiliar. Pentru a atinge scopul precomizat au fost ...
 • CUȚULAB, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Obiectivele principale urmărite în procesul de elaborare fiind accentuarea importanței integrării serviciilor de management al facilității în cadrul administrării clădirilor, prin intermediul Legii condominiului, astfel ...
 • BUTNARU, Vadim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezenta teză de master intitulată “Implementarea nanomaterialelor în domeniul construcțiilor”, în vederea susținerii tezei de master are ca scop studiul cercetării și implementării nanomaterialelor în toate sectoarele ...

View more