IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Program de studii - Drept Imobiliar şi Cadastral (DIC) by Issue Date

Browsing Program de studii - Drept Imobiliar şi Cadastral (DIC) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CHIRIL, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Potrivit dispozițiilor generale cu privire la obligațiile care se nasc din cauzarea de daune, codul civil reglementează și răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o altă persoană, de lucruri sau animale după cum urmează: ...
 • CATRINICI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezenta lucrare are ca scop cercetarea fenomenului juridic denumit servituţile personale, elucidarea reglementărilor referitoare la servituţile personale din Republica Moldova şi din alte state care cunosc această instituţie ...
 • GRIB, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Obiectivele trasate au fost analiza contractului de asigurare sub aspect teoretic și practic. Identificarea domeniilor în care existența uni contract de asigurare este obligatorie. Implicare personală în activitatea de ...
 • GHEORGHIEŞ, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Uzucapiunea are menirea să ocrotească posesia ca stare de fapt, să impună stărilor de fapt caracterul siguranţei, încrederii şi stabilităţii. Interesele sociale şi economice impun ca această stare să fie generatoare a unei ...
 • CIUHNENCO, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Dat fiind faptul că legislaţia naţională nu reflectă în mod expres reglementări cu privire la contractul de investiţii în construcţii conţinutul lucrării reprezintă o reflectare şi o trimitere la legislaţia în vigoare a ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare este studiată evoluția contractului de usufruct în Republica Moldova de la origini pînă în prezent. Sunt cercetate probleme privind uzufructul, existente în Codul Civil al Republicii Moldova. În această ...
 • TUDORICA, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv cu pact de răscumpărare este pe larg utilizat în toate tipurile de business. Pentru desfăşurarea activităţii oricărei organizaţii, indiferent de forma organizatorico-juridică, acest ...
 • POTORAC, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sarcina principală a acestei lucrări constă în studierea şi analiza aprofundată a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, evidenţierea particularităţilor şi problemelor cu care se confruntă ...
 • ŢUGUI, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare am abordat o temă desul de actuală pentru domeniul civil al Republicii Moldova, ţinând cont de faptul că contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, reprezintă un contract ...
 • TALMACI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea dată este o analiză teoretică și practică a vînzării bunurilor de consum. În această lucrare este evidențiat locul și importanța contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum în sistemul de drept ...
 • ROMAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea de faţă este o analiză și prezentare teoretică a principiului de apărare și metodele de apărare a drepturilor patrimoniale. În această lucrare se scoate la evidență noțiunile de bază a patrimoniului și drepturilor ...
 • HARUNJEN, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sсорul tеzеi este elaborarea unui studiu complex în plan doctrinar, legislativ şi practic asupra domeniului public, care va contribui la ridicarea cunoştinţelor în domeniul respectiv, ridicarea eficienţei administrării şi ...
 • ZAMĂ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura lucrării: luсrarea conține o introducеre, patru capitole, dintre care trei teoretiсe și unul praсtic, concluzii generale și rеcomаndări, bibliоgrafie din 33 titluri și include 78 pagini. Problema științifică ...
 • TIPA, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Lucrarea are ca scop, cercetarea complexă și multilaterală a instituției răspunderii delictuale- ca formă a răspunderii juridice civile, prin determinarea naturii sale juridice, a locului și importanței sale în ansamblul ...
 • VICOL, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 60 de titluri, 83 pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. Pentru Republica Moldova, deși perioada ...
 • BAIDAN, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 85 de titluri, 95 de pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. Actualitatea temei rezultă din importanța ...
 • BOLBOȘENCO, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 102 de titluri, 89 de pagini de text de bază. Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Actualitatea temei cercetate derivă ...
 • TURUTA, Marin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza esențială a reglementărilor relațiilor sociale cu privire la actul juridic civil la nivel național și internațional, condițiile de valabilitate ale acestuia și ...
 • GRĂDINARU, Aurel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Înscrisurile în registrul bunurilor imobile sunt indispensabile pentru efectuarea înregistrării drepturilor de proprietate, și a altor drepturi ce reies din dobândirea drepturilor asupra bunurilor imobile. Astfel în registrul ...
 • CARAMANUȚĂ, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Patrimoniul arhitectural reprezintă o componentă importantă a culturii universale, care fiind acumulat de-a lungul veacurilor constituie o consecință directă a evoluțiilor socio-culturale. În mod particular, patrimoniul ...

Search DSpace


Browse

My Account