IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Program de studii - Drept Imobiliar şi Cadastral (DIC) by Title

Browsing Program de studii - Drept Imobiliar şi Cadastral (DIC) by Title

Sort by: Order: Results:

 • GRAUR, Nica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările ...
 • ROȘCA, Ana-Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Nulitatea actului juridic civil, în calitate de sancțiune civilă, poate fi aplicată de fiecare dată când sunt aduse atingeri condițiilor de fond și de formă importante pentru valabilitatea actului juridic civil și survenirea ...
 • ROMAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea de faţă este o analiză și prezentare teoretică a principiului de apărare și metodele de apărare a drepturilor patrimoniale. În această lucrare se scoate la evidență noțiunile de bază a patrimoniului și drepturilor ...
 • LUCAȘ, Luminița (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Fiecare sistem din punct de vedere procedural este fundamentat ...
 • GOGU, Corneliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura lucrării. Prezentа lucrаre este structurаtă în patru cаpitоle, pe lîngă cаre se regăsește аdnоtаreа, intrоducere, trei cаpitоle teоretice și un cаpitоl prаctic, cоncluzii generаle și recоmаndări, bibliоgrаfie. А ...
 • VLAH, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor administrative cu atribuţii ...
 • TURUTA, Marin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza esențială a reglementărilor relațiilor sociale cu privire la actul juridic civil la nivel național și internațional, condițiile de valabilitate ale acestuia și ...
 • BOLBOȘENCO, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 102 de titluri, 89 de pagini de text de bază. Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Actualitatea temei cercetate derivă ...
 • BAIDAN, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 85 de titluri, 95 de pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. Actualitatea temei rezultă din importanța ...
 • POTORAC, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sarcina principală a acestei lucrări constă în studierea şi analiza aprofundată a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, evidenţierea particularităţilor şi problemelor cu care se confruntă ...
 • GRIB, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Obiectivele trasate au fost analiza contractului de asigurare sub aspect teoretic și practic. Identificarea domeniilor în care existența uni contract de asigurare este obligatorie. Implicare personală în activitatea de ...
 • VICOL, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 60 de titluri, 83 pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. Pentru Republica Moldova, deși perioada ...
 • MACARU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova şi din alte ţări, privind anumite relații civile contractuale, în speță libertatea donatorului de ...
 • CIUHNENCO, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Dat fiind faptul că legislaţia naţională nu reflectă în mod expres reglementări cu privire la contractul de investiţii în construcţii conţinutul lucrării reprezintă o reflectare şi o trimitere la legislaţia în vigoare a ...
 • BORȘ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea ...
 • ŢUGUI, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare am abordat o temă desul de actuală pentru domeniul civil al Republicii Moldova, ţinând cont de faptul că contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, reprezintă un contract ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare este studiată evoluția contractului de usufruct în Republica Moldova de la origini pînă în prezent. Sunt cercetate probleme privind uzufructul, existente în Codul Civil al Republicii Moldova. În această ...
 • CLIMOVEȚCHI, Carolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Intrоducere, 5 capitоle, cоncluzii generale și recоmandări, bibliоgrafie din 54 de titluri, 90 de pagini text de bază. Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Actualitatea și impоrtanța temei cercetate ...
 • TALMACI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea dată este o analiză teoretică și practică a vînzării bunurilor de consum. În această lucrare este evidențiat locul și importanța contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum în sistemul de drept ...
 • TUDORICA, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv cu pact de răscumpărare este pe larg utilizat în toate tipurile de business. Pentru desfăşurarea activităţii oricărei organizaţii, indiferent de forma organizatorico-juridică, acest ...

Search DSpace


Browse

My Account