Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • SLIUSARENCO, Valentin; GANEA, Grigore; LĂCUSTĂ, Ion; BANARI, Eduard. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010)
  The description of the construction and the technological process of the installation for biofuel production are presented in the work.The principle of installation operation is described.The quality indices of the biofuel ...
 • ABRAMOVA, Anna; ABRAMOV, Vladimir; GUTSUL, Tatiana; MÎRZAC, Alexandra; SIDORENCO, Anatoly (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2016)
  An ultrasound-assisted sol-gel method is used to prepare titanium dioxide (TiO2)An ultrasound-assisted sol nanoparticles. The resulting nanoparticles are characterized by scanning electron microscopy (SEM) and FTIR ...
 • BRAGA, Mihail (Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, 2014)
  Chiar dacă, modest din fire cum a fost întotdeauna, Tudor Virțanu menționează că nu pretinde lauri poetici, nu ne impune un stil poetic anume, chiar dacă piesele incluse intre copertele volumelor ni se prezintă doar ca ...
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2005)
  Savant recunoscut în domeniul fizicii, profesor universitar, academician al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, membru-corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, Laureat al Premiului Naţional ...
 • CARPOV, Aurelia (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2015)
  În Moldova arhitecții sunt formați la Universitatea Tehnică a Moldovei din 1965. Deși Catedra de arhitectură a UTM a fost creată în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din orașul Chișinău ...
 • COCIN, Alexandru (Academia de Științe a Moldovei, 2016)
  Lucrarea membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Mariana Şlapac, Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea), sintetizează rezultatele cercetărilor, ...
 • GUȚULEAC, Emilian; GÎRLEANU, Ion; IAVORSCHI, Inga; FURTUNA, Andrei (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  This paper presents a comprehensive approach to model an expected attacker- defender interaction in a mobile Ad-hoc wireless network (MANET), which combines utilization of theoretical games methods, intuitionistic fuzzy ...
 • COLPAJIU, Mircea; TIRON, Stefan (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2005)
  Vom considera un corp de masă m, lansat vertical în sus şi vom nota cu vr viteza acestuia în raport cu sistemul de referinţă solidar cu Pământul. Evident, în punctul superior al traiectoriei vr = 0. Vom cerceta acest caz ...
 • DICUSARĂ, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2004)
  Prin exemple concrete este ilustrată influenţa benefică pe care a exercitat-o inventarea laserului asupra dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi a diverselor ramuri ale economiei. Utilizarea laserului în prelucrarea materialelor ...
 • PALADI, Alexandru (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018)
  This article relates to the technical and economic expertise of the real estate. The investigation touches on the way in which the real estate expertise contributes in order to determine the quota regime or to recalculate ...
 • BRAGA, Mihail (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2012)
  The article is dedicated to scientific researches problems. In the XXth-century the scientific methodology had discovered a series of new directions of the contemporary scientific researches. The researches shows that the ...
 • JUC, Liliana; STRATULAT, Tatiana; BOUVET, Yvette; UNGUREANU, Dumitru; VOLNEANSCHI, Ana (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 2007)
  DDT and HCH are two organochlorinated pesticides widely used around the world to fight against different diseases. These pesticides were intense applied in Republic of Moldova fact that contributed to the pollution of the ...
 • AMBROS, Tudor; URSATII, Nicolae (Institutul de Energetica al AŞM, 2015)
  În lucrare este descrisă reţeaua hidrografică din Republica Moldova şi unele aspecte istorice a utilizării microcentralelor hidroelectrice (MCHE) pe teritoriul ţării. Sunt prezentate machete de microhidrocentrale, care nu ...
 • NICOLAU, Gheorghe; BARBUŢ, Mihail; BODRUG, Valentina; MARINA, Iurie; GUŢUŢUI, Daniel; ENACHE, Mihai (Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, 2008)
  În stomatologia practică se întrebuinţează materiale pentru regenerarea tisulară ghidată în componenţa cărora intră, colagen, hidroxiapatită, tri calciu fosfat ş.a. În 18 cazuri de implantare dentară am utilizat materialul ...
 • BOAGHIE, Dionisie; GOANȚA, I.; RUSU, Emilian (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 2005)
  Calamităţile naturale din 26-28 noiembrie 2000 au afectat grav fondul forestier naţional, în special, în judeţele Edineţ, Soroca, Ungheni, Bălţi şi Orhei, provocând pagube materiale substanţiale. Astfel, suprafaţa pădurilor ...
 • PALADI, Alexandru (Tipogr. Garomont Studio, 2018)
  This article relates to the theoretical and practical aspects of the feasibility study on the initial stage of investment in the projects of real asset development. As the subject of study the projects of investment for ...
 • RUSU, Emilian; OBADĂ, Leonora; CIBUC, Mariana (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, 2015)
  Red and white wine production is a priority of the Moldovan oenologists. At the moment there are multiple technological processes that ensure the manufacture of different types of wine, different by organoleptic properties. ...
 • NESTEROVA, Tamara; OLEINIC, Svetlana (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2017)
  Lipsa criticii în arhitectură este resimţită mai ales în perioada contemporană, când aspectul noilor realizări arhitecturale se deosebeşte radical de cele anterioare, realizate în corespundere cu triada vitruviană: ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea de Stat din Moldova, 2012)
  The article examines some philosophical issues related to linkage between quantum mechanics and general relativity theory. Attention is drawn on the linkage of these theories with the units of measurement for time, length ...
 • SAINSUS, Iu.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; SIDORENKO, A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2019)
  Uninterruptible power systems (UPSs) have been commonly used for powering computers and for continuous technological processes in various branches of industry and medicine. The lives of people and the safety of large streams ...

Search DSpace


Browse

My Account