Articole din publicaţii naţionale

 

Recent Submissions

 • MOSKALENKO, Sveatoslav; TIGINYANU, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2017)
  Academician L. V. Keldysh left an indelible impression in the consciousness of many generations of physicists, who learnt from him and tried to align to him. His presentations at scientific conferences and seminars were ...
 • POPA, Mihail; TIGINYANU, Ion (Moldova State University, 2018)
  În lucrare sunt prezentate rezultatele experimentale obținute la aplicarea PEDOT-PSS în calitate de strat de transport de goluri și a PC61BM ca strat de transport de electroni în celule solare de perovskite cu arhitectură ...
 • LANGA, S.; MONAICO, E.; FÖLL, H.; TIGINYANU, I. M. (Technical University of Moldova, 2009)
  Porous morphologies obtained during the anodization of semiconductors are mainly determined by particular characteristics of the semiconductor-electrolyte interfaces and the bulk properties of the semiconductor itself. ...
 • POPA, Mihail; TIGINYANU, Ion; URSAKI, Veacheslav (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2017)
  We report the results of calculations of some optical parameters of ZnSxSe1–x thin films based on measured transmission spectra by using the Swanepoel’s method, the Wemple– DiDomenico single-oscillator model, and the ...
 • POCOTILENCO, Valentin; BOGATENCOV, Petru; SCLIFOS, Constantin (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  Modern level of scientific and technical development is due to sharing relevant information and in this case it is very important to organize access to various informational systems with protected informational resources. ...
 • DUTOVA, Laurenţia (Universitatea de Stat din Moldova, 2018)
  Learning a foreign language is different from learning one's mother tongue. We know from our own experience that there is no magic formula for a successful language acquisition. What is required for such success is a ...
 • ANDRONIC, Silvia; CASIAN, Anatolie; DUŞCIAC, Viorel (Universitatea de Stat din Moldova, 2014)
  Materialele organice cvasiunidimensionale (Q1D) prezintă un interes deosebit în fizica stării solide. Acestea sunt aplicate pe larg în dispozitivele electronice. A fost demostrat teoretic că aceste materiale au proprietăţi ...
 • VÎRLAN, Petru; TODOS, Petru; ADĂSCĂLIȚEI, Adrian (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  This paper presents a way of creating a laboratory work on controlling a remote servomotor. Using LabView, a real experiment is performed, the equipment being remotely controlled, and viewing with a camcorder. The purpose ...
 • GUȚULEAC, Emilian; GÎRLEANU, Ion; IAVORSCHI, Inga; FURTUNA, Andrei (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  This paper presents a comprehensive approach to model an expected attacker- defender interaction in a mobile Ad-hoc wireless network (MANET), which combines utilization of theoretical games methods, intuitionistic fuzzy ...
 • CARCEA, Ala (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2017)
  The real property market is a core driver of the market economy and the state of real property market reflects the development level of the nation’s economy and market relations. The real property market is a vital component ...
 • KASYANENKO, Tatiana; BUZU, Olga (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2016)
  In the second part of the article, based on the analysis of prices on the primary and secondary markets of residential real estate in the Russian Federation, carried out in the first part of the research, and study of the ...
 • DELIU, Angela; FRĂSÎNEANU, Pantelemon (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2013)
  În articolul se dezvăluie esenţa, conţinutul economic al eficienţei economice la nivel de întreprindere. La fel, sunt date formele ei de manifestare şi, respectiv, indicatorii cu ajutorul cărora poate fi măsurată eficienţa ...
 • CAUŞAN, Corina; COJUHARI, Andrei (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2013)
  Corelarea dintre oferta educaţională şi piaţa muncii are un impact considerabil asupra dezvoltării economice a ţării. Colaborarea dintre sistemul educaţional şi reprezentanţii pieţei muncii poate conduce la generarea unei ...
 • TODOS, Petru; GHENCEA, Cristina; VÎRLAN, Petru; ADASCALIŢEI, Adrian (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  Online education constitutes an important component in the continuous growth / development of higher education and adult education. Its quality largely depends on the design rules and the evaluation standards of the programs ...
 • PRODAN-ŞESTACOV, Liubovi (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2012)
  În procesul de analiză şi evaluare a politicilor publice în orice domeniu o mare provocare prezintă încercările de măsurare a progreselor înregistrate în acest domeniu şi a rezultatelor şi/sau impactului politicilor aplicate. ...
 • CAZACU, Aurelia (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2012)
  Competitivitea produselor în mare măsură depinde de exploatarea şi oglindirea tehnologiilor moderne de producere, de activitatea de cercetare ştiinţifică, care asigură calitatea şi posibilitatea pătrunderii pe piaţa ...
 • KASYANENKO, Tatiana; BUZU, Olga (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2016)
  Actualitatea cercetării este determinată de importanța pieței de creditare ipotecară ca principal instrument al politicii sociale. Scopul acestui articol este de a identifica relația dintre volumul de creditare ipotecară ...
 • COZMA, Radu; SVERDLIC, Valentin (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2014)
  Ramura construcţiilor are un rol central în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. O serie de studii internaţionale au demonstrat, pe baza modelelor de echilibru economic general, interdependenţa majoră dintre ...
 • BOSTANARU, Simion; ROTARU, Lilia (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2011)
  În cadrul sistemului financiar al statului, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, ca instituţie supremă de audit extern, are ca atribuţie principală verificarea modului de formare, administrare şi întrebuinţare a ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2011)
  În articol este abordat conceptul teoretic de evaluare a standardelor de viaţă ale populaţiei, care în condiţiile globalizării devin un factor de competitivitate a ţărilor. Autorul dezbate unele concepte metodologice, ...

View more