IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole din publicaţii naţionale by Issue Date

Browsing Articole din publicaţii naţionale by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CANTEMIR, Lorin; DULGHERU, Valeriu; CARCEA, Maria (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Aplicarea unor programe de iniţiere în creatologie bazate pe modele clasice ale creativităţii (modelul factorial şi cel procesual) au condus la constatarea că acestea generează efecte semnificativ diferite, anume exersarea ...
 • SURUCEANU, G.; CALIMAN, A.; BÎRCA, Veaceslav; SÂRBU, Anastasia; IACOVLEV, Vladimir; MEREUTA, Aliona; PODOLEANU, Adrian; JACKSON, D. (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra realizării unei construcţii de tip nou a unei surse sintetizate de lumină pentru sistemele medicinale de tomografie de coerenţă optică (OCT). Sursa este constituită ...
 • NAZAROV, Mihail (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Metoda de defectoscopie catodoluminescentă este utilizată pentru cercetarea cristalelor MgO, supuse tratamentului termic. A fost elaborată, pe baza studiului proceselor de tratament termic şi dopare a materialelor tehnologia ...
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Căutând căile şi mijloacele de ripostă cele mai adecvate, românii şi-au antrenat continuu inteligenţa, imaginaţia, gândirea creatoare. Unul din genialii creatori ai neamului nostru, H. Coandă, spunea un mare adevăr: „Ce ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; MORARU, Victor; CRĂCIUN, Svetlana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Lucrarea respectivă este consacrată cercetării conţinutului şi proprietăţilor de lubrifiere şi antifricţiune a materialelor solide de lubrifiere ce reprezintă produsul de interacţiune dintre caprolactamă şi hidroxidul de ...
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Întotdeauna a existat dorinţa firească a inventatorilor de a obţine ceva din nimic, dorinţă, care se mai întâlneşte şi astăzi în lumea aceasta extrem de bogată a ştiinţei în care sunt bine stabilite şi verificate legile ...
 • ŢĂRNĂ, Ruslan (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Produsele alimentare, inclusiv nucile (Juglans Regia L.), posedă o componenţă chimică complexă [1] şi sunt determinate de un şir de parametri, care trebuie să fie luaţi în considerare la calcularea proceselor şi aparatelor ...
 • BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Îmbinările prin filet sunt cele mai răspândite îmbinări din cele utilizate în construcţiile maşinilor şi aparatelor. Avantajele acestora sunt evidente: simplitate, durabilitate, posibilitatea multiplelor demontări şi ...
 • NAZAROV, Mihail (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2002)
  În ultimii ani au fost publicate rezultate noi privind utilizarea Bi ca dopant în Si şi GaAs. Noi de asemenea am utilizat Bi în cristalele gazdă de ZnS şi ZnSe, cu toate că raza atomică a Bi este mai mare ca raza Zn şi S. ...
 • ENE, Vladimir; DUCA, Gheorghe; CRĂCIUN, Alexandru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2002)
  Rolul de bază în poluarea atmosferei revine evacuărilor de la transportul auto. În anul 2000, de exemplu, în republica noastră cota emisiilor nocive în atmosferă de la transportul auto a constituit 83%. Industriei şi ...
 • CALMÂŞ, Valentina; TATAROV, Pavel (Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, 2002)
  The concentrated products of vegetables (juices, puree, paste, sauce etc.) are the important sources of the active biologic substances (BAS). BAS degradate during the technological process, including the concentration. ...
 • ТУРКО, Татьяна (Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, 2002)
  Социальная структура современного общества сложна и много- образна. Исследования последнего десятилетия показывают, что в обществе существуют слои и группы, различающиеся как социаль- ным статусом, так и местом в ...
 • SONTEA, Victor (Societatea Fizicienilor din Moldova, 2003)
  Activităţile şi meritele profesorului universitar Teodor Şişianu dovedesc că domnia sa este un savant, pedagog şi personalitate de excelenţă care a contribuit şi contribuie considerabil la dezvoltarea ştiinţei, învăţămîntului ...
 • CALMÂŞ, Valentina; TATAROV, Pavel (Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, 2003)
  Technology of fabricating the concentered products (pastes, purées etc.) used in the Republic of Moldova don’t permit today to obtain some food rich with biologic active substances. The proposed technological process, ...
 • SONTEA, Victor (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Profesor ul universitar Teodor Şişianu este cunoscut ca un om, savant şi pedagog de excelenţă. Viaţa dlui Teodor Şişianu este un exemplu strălucit de zbucium, lupt ă, activitate creatoare rodnică.
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  The X-ray deep litography, a polymer layer sensitive to X-rays is exposed to Xradiation from a synchrotron or electron storage ring by shading, which transfers an exact image of the abso structures on the mask into the ...
 • BOTEZ, Ilie; BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2003)
  Sistemul flexibil de producţie (S.F.P.) constituie o structură alcătuită din câteva unităţi de producţie înzestrate cu mijloace şi sisteme ce asigură funcţionarea acestuia în regim automat, inclusiv trecerea de la fabricarea ...
 • CALMÂŞ, Valentina; TATAROV, Pavel (2003)
  Technology of fabricating the concentered products (pastes, purées etc.) used in the Republic of Moldova don’t permit today to obtain some food rich with biologic active substances. The proposed technological process, ...
 • MIGLEI, Mircea; MARINCIUC, Mihai (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Una din problemele legate de aplicarea în practică a oscilaţiilor, mecanice sau electromagnetice, este obţinerea oscilaţiilor armonice. Pentru acestea este caracteristic faptul că amplitudinea variaţiilor periodice ale ...
 • LANGA, Sergiu; TIGHINEANU, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Până nu demult se considera că indicele de refracţie al materialelor obişnuite, cum ar fi, de exemplu, arhicunoscutul Si, poate lua numai valori pozitive mai mari decât 1. Insă nimeni nu ne împiedică sa considerăm, cel ...

Search DSpace


Browse

My Account