Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • NASTAS, Vitalie (Academia de Științe a Moldovei, 2013)
  Născut la 7 martie 1933, în s. Unţeşti, azi r-nul Ungheni. Inginer, domeniul ştiinţific: radioelectronică şi telecomunicaţii. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), profesor universitar (1991). Membru corespondent al ...
 • PRODAN-ŞESTACOVA, Liubovi (Academia de Administrare Publică, 2015)
  The need for state intervention in the economy has been discussed for centuries. Today the question is not to intervene or not. The focus is on effective intervention. Many methods of research, both quantitative and ...
 • MANOLE, Tatiana; STRATAN, Alexandru (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2016)
  This article presents the content of public finance management and its key element is decentralization, which is also considered as the path to Moldova’s modernization. The aim of the decentralization is to provide ...
 • MANOLE, Tatiana; CIUMAC, Maria (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2017)
  În acest articol se cercetează importanţa deţinerii de către firme a numerarului din anumite motive. În acest scop este necesar ca firmele să ducă evidenţa încasărilor şi plăţilor. De fapt, rar se poate întâmpla ca intrările ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; MEREUŢĂ, Gheorghe (Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova, 2006)
  Un model absolut perfect privind managementul organizaţiilor, de tipul celor examinate în demersul nostru, până în prezent nu există. Totuşi, abordări mai riguroase ale complicatei problematici a conducerii organizaţiilor, ...
 • MANOLE, Tatiana (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2010)
  This article points out the problems facing the management of the budget process in the Republic of Moldova. National public budget and its structural divisions are analyzed. The major focus is orientated to inter-budget ...
 • SHAYB, Hezy (Academia de Studii Economice din Moldova, 2019)
  Noţiunea de risc a fost, dintotdeauna, unul din conceptele-cheie mult studiate în știinţele economice. Autori renumiți au prezentat și identificat principala diferență dintre noţiunea de risc și incertitudine. Factorul ...
 • COJUHARI, Tamara; VRABIE, Tatiana; PANĂ, Sergiu (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2015)
  The paper presents the results of research on physiologically important microelements Mn and Mo in soils and herbaceous forest plants, analyzed in relation to seasonal variations in soil and herbaceous species. Has been ...
 • CORDUNEANU, Alexandru (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2017)
  O nouă paradigmă culturală redă Chișinăului, la acest început de mileniu, valențe integratorii multiple. Traiectoria exilară de aproape 200 de ani, trecând prin procesele de colonizare culturală imperială din secolul XIX ...
 • MALCOCI, Marina (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2006)
  În articolul de faţă se încearcă o analiză comparativă a maşinilor automate de croit sub aspect al avantajelor şi dezavantajelor pe care acestea le prezintă. Cel mai frecvent utilizate, inclusiv în Republica Moldova, sunt ...
 • VLADOV, M.; KANTSER, V. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2009)
  Some mathematical models of the input signals in an adaptive telemetring system are developed for the purpose of the redundancy reduction of the measuring data or the “volume information reduction”, i.e., for the construction ...
 • LEAHU, Alexei; MUNTEANU, Bogdan Gheorghe; CATARANCIUC, Sergiu (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2014)
  The distribution of the minimum and maximum of a random number of independent, identically Erlang distributed random variables are studied. Some particular cases of such kind of lifetime distributions are discussed too.
 • ŢURCAN, Nelly; CUJBA, Rodica (Universitatea de Stat din Moldova, 2019)
  Etapa modernă de dezvoltare socială se caracterizează prin trecerea la o nouă formă de dezvoltare a societății, în care cunoașterea devine atât o valoare importantă economică, cât și o resursă strategică. Prin urmare, în ...
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Întotdeauna a existat dorinţa firească a inventatorilor de a obţine ceva din nimic, dorinţă, care se mai întâlneşte şi astăzi în lumea aceasta extrem de bogată a ştiinţei în care sunt bine stabilite şi verificate legile ...
 • IAŢCHEVICI, Vadim; MAZURU, Sergiu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2014)
  Innovation is a challenge of modern society, which aims to improve the quality of human life and in the meantime to use limited resources. Implementation of new technologies and innovation plays decision-making role in: ...
 • ALHAZOV, Artiom; CIUBOTARU, Constantin; IVANOV, Sergiu; ROGOZHIN, Yurii (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2010)
 • BOSTAN, Ion; TIGHINEANU, Ion; TRONCIU, Vasile (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013)
  Fizician, domeniul ştiinţific: fizica semiconductorilor şi a dielectricilor, ficroelectronica, dispozitive semiconductoare şi microelectronice, nanotehnologii, senzori. Doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice (1978), ...
 • KALOSHIN, D. N. (Institutul de Energetica al ASM, 2018)
  The object of the study is a frequency converter based on IPC technology. The purpose of the study is to determine the device's performance characteristics by means of a mathematical apparatus describing the area of existence ...
 • BOSTAN, Ion; MAZURU, Sergiu; CASIAN, Maxim (EDP Sciences-Web of conferences, 2018)
  Axial adjustment method for precessional transmissions includes compensation error calculation, determination compensator groups, achieved in the form of base and auxiliary rings. The compensator has on the base ring axial ...
 • KIORSAK, M.; TURTURICA, N. (Institutul de Energetica al AŞM, 2020)
  In electric power systems due to various reasons: short circuits, phase breaks, ice melting, phase-by-stage repair of a high-voltage power line (transmission line), interruptions in the power sup-ply to the consumer occur. ...

Search DSpace


Browse

My Account