Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; TIGHINEANU, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2009)
  În istoria evoluţiei ştiinţei, culturii şi economiei se înscriu doar personalităţile cu capacităţi intelectuale deosebite, care consideră o datorie de onoare de a oferi lumii ceea ce s-a investit în ei şi aduc o contribuţie ...
 • IAVORSCHI, Inga (Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2018)
  Securitatea informațională reprezintă un domeniu cu mai multe intrebări decît răspunsuri. Am avansat considerabil în ultimii 30 de ani datorită progresului înregistrat în domeniul tehnologiilor informaționale. Suntem într-un ...
 • MUSTEAŢĂ, Elena (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2014)
  Lucrarea de faţă urmăreşte ca scop elucidarea unor aspecte de semnificaţie şi iconicitate caracteristice acvaforte-lui din Moldova din perioada postbelică. Operele grafice supuse studiului au fost selectate în mod subiectiv, ...
 • SIRBU, L.; URSAKI, V. V.; TIGINYANU, I. M.; DOLGALEVA, Ks.; BOYD, R. W. (Academy of Sciences of Moldova, 2007)
  Rare-earth containing oxide nanocomposites are prepared of porous GaP and GaAs templates in a controlled fashion. The initial porous GaP and GaAs networks are replaced by GaPO4 and Ga2O3 structures, respectively, during ...
 • GRUMEZA, Irina; GUDIMA, Angela; COEV, Ghenadii; MACARI, Artur (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2016)
  The purpose of researches conducted in the Laboratory of Food Biotechnology of the Scientific Practical Institute of Horticulture and Food Technology was to prepare and evaluate physico-chemical and organoleptic properties ...
 • LUPAN, O.; POSTICA, V.; CRETU, V.; PAUPORTE, T.; ADELUNG, R. (Academy of Sciences of Moldova, 2016)
  The hydrogen gas sensing properties of nanodevices based on two ZnO nanowires (NWs) functionalized/modified with palladium (Pd/ZnO) at room temperature are studied. The main goal of the study is to find which of the ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; NAN, Costică (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2009)
  In the article the authors have presented a study of the management of water and canalization services in Romania nationally and regionally, at the moment when Romania joined the European Union. Were studied economic ...
 • TATAROV, Pavel; IVANOVA, Raisa; MACARI, Artur (Institutul de Chimie al AŞM, 2008)
  The reducing activity and radical scavenging activity of hydrosoluble antioxidants in food compositions from plums during the storage were evaluated. The speeds of changing the reducing activity and radical scavenging ...
 • MUSTEAŢĂ, Grigore; FURTUNA, Natalia (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2014)
  The aroma compounds specific to a particular type of wine are very important for the wine quality. Therefore, we have studied the aroma compounds of dry white wines produced from three locally selected Moldavian grape ...
 • BOSTAN, Viorel; TAMBUR, Mihail; BURLEAI, Eugenia (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2009)
  In this paper a floodplain modeling on aportion of Nistru river using HEC RAS river analysis system is considered. Based on this modeling several scenarios for prevention and diminishing the inundation risks are proposed ...
 • COSOVSCHI, Pavel (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2013)
  Această lucrare este destinată pregătirii complete a modelului supus simulării numerice pentru procesul de prelucrare prin metoda deformării plastice superficiale. Precizia şi discretizarea modelului pe elemente finite ...
 • ABSHAEV, M.; ABSHAEV, A.; ZHEKAMUKHOV, M.; POTAPOV, Evghenii; TINCOVAN, Serghei; ZASAVIŢCHI, Efim (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2008)
  Laws of aerosol particle distribution at hygroscopic seeding of convective clouds by means of antihail rockets are considered. Influence of salt particle dispersion degree on intensity of condensation growth of separate ...
 • CREŢU, Vasilii (Academia de Științe a Moldovei, 2015)
  The CuO:Ag nanocrystallites were synthesized from the chemical solutions (SCS). Morphological and chemical properties were investigated by using scanning electron microscopy (SEM) and EDX, respectively. Gas sensing studies ...
 • CHICIUC, Andrei; TODOS, Petru; ŢICUL, Stela (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 2011)
  The quality of professional formation, especially of studying programs, is a priority for each university. Quality assurance constitutes a desideratum of higher education, a fact that needs the elaboration and application ...
 • MIGLEI, Mircea; MARINCIUC, Mihai (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Una din problemele legate de aplicarea în practică a oscilaţiilor, mecanice sau electromagnetice, este obţinerea oscilaţiilor armonice. Pentru acestea este caracteristic faptul că amplitudinea variaţiilor periodice ale ...
 • VOLCONOVICI, L.; CHIORSAC, M.; TURCUMAN, L.; VOLCONOVICI, A.; OPREA, D.; ROTARI, V.; SLIPENCHI, S. (Institutul de Energetică al AȘM, 2007)
  Lucrarea este dedicată utilizării frigului natural la răcirea laptelui, păstrare a fructelor şi legumelor. Sunt analizate schemele de structură, descrierea schematică a depozitelor, sunt prezentate curbele de variaţie a ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel; SOCHIREAN, Anatolie; CRUDU, Radu; GUŢU, Marin; PORCESCU, Gavril (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2014)
  As a results of this State Program there were revealed many unknown materials up nowadays in the areas of wind energy exploitation. Wind energy exploitation: elaboration of the new (patented) constructive concept of vertical ...
 • PRODAN-ŞESTACOV, Liubovi (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2012)
  În procesul de analiză şi evaluare a politicilor publice în orice domeniu o mare provocare prezintă încercările de măsurare a progreselor înregistrate în acest domeniu şi a rezultatelor şi/sau impactului politicilor aplicate. ...
 • MARDARE, Igor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2005)
  Problema restabilirii imaginilor autentice ale obiectelor devine pregnantă atunci când dispunem de un volum de informaţie vizuală insuficientă pentru rezolvarea sarcinilor clasice de recunoaştere a imaginilor şi pentru ...
 • MARDARE, Igor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldovaс, 2006)
  Creierul omenesc este cel mai perfect instrument de cunoaştere a mediului. În procesul de cunoaştere a ambianţei exterioare se manifestă următoarele proprietăţi ale creierului: abstracţie, asociere, creativitate, expresivitate, ...

Search DSpace


Browse

My Account