IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene. Partea 2: Politici europene şi opţiuni de implementare a dezvoltării durabile: Note de curs

Show simple item record

dc.contributor.author CRUCERESCU, Cornelia
dc.contributor.author BÂRDAN, Veaceslav
dc.date.accessioned 2022-07-15T10:51:57Z
dc.date.available 2022-07-15T10:51:57Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation CRUCERESCU, Cornelia, BÂRDAN, Veaceslav. Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene. Partea 2: Politici europene şi opţiuni de implementare a dezvoltării durabile: Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Dep. Economie şi Management. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. 240 p. ISBN 978-9975-45-827-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-827-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20565
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Notă introductivă, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Notele de curs respective sunt una dintre finalitățile proiectului Jean Monnet Module EU4SID, care este în derulare la FIEB, UTM, prin implementarea căruia ne-am propus să cunoaștem UE prin prisma dezvoltării industriale durabile. Concepută ca o sursă de informare științifico-didactică, lucrarea servește la pregătirea studenților cursului obligatoriu de masterat - Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene (MgStrDID). Notele de curs reflectă tematica expusă în curricula pentru partea a doua a cursului, care se predă în semestrul de primăvară pentru studenții anului I, masterat, înscriși la programele de studiu Administrarea afacerii - 90 credite, Administrarea afacerii - 120 credite și Economia afacerilor imobiliare - 120 credite din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject politici europene en_US
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.subject integrare europeană en_US
dc.title Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene. Partea 2: Politici europene şi opţiuni de implementare a dezvoltării durabile: Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account