Note de curs /curs de lecţii

 

Recent Submissions

 • BUGAIAN, Larisa; GHEORGHIȚA, Maria; CILOCI, Rafael; CRUCERESCU, Cornelia; ȚURCAN, Iuliu; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenților ciclul II, master, Facultatea Inginerie Economică și Business, învățământ cu frecvență, programele de studii: Administrarea afacerilor (90 ECTS), Administrarea afacerilor (120 ECTS), ...
 • POLCANOVA, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenţilor, învățământ cu frecvenţă la zi și cu frecvență redusă, programele de studii 0411.1 Contabilitate și 0413.1 Business și administrare, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei ...
 • CRUCERESCU, Cornelia; BÂRDAN, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs respective sunt una dintre finalitățile proiectului Jean Monnet Module EU4SID, care este în derulare la FIEB, UTM, prin implementarea căruia ne-am propus să cunoaștem UE prin prisma dezvoltării industriale ...
 • MAMALIGA, Vasile; ȚURCAN, Rina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea este destinată studenților programelor de master, Facultatea Inginerie Economică și Business, fiind elaborată în strictă conformitate cu Curricula disciplinei. Scopul disciplinei "Metodologia cercetării științifice" ...
 • ȚURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Odată cu globalizarea economiei crește importanța managementului calității, se intensifică preocupările pentru însușirea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor managementului calității. În cadrul cursului ...
 • TIMOTIN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea antreprenorială determină în mare parte ritmul și calitatea dezvoltării social-economice a unei țări, asigurând baza pentru crearea unei noi valori, sporește ocuparea forței de muncă și satisfacerea nevoilor ...
 • MUNTEAN, Neli; CEBOTARI, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Obiectivul acestui suport de curs constă în cunoașterea disciplinei contabilității nevoilor curente și strategice ale diferiților utilizatori ai informațiilor financiar-contabile. În cadrul materialului expus sunt prezentate ...
 • CRUCERESCU, Cornelia; CILOCI, Rafael (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Odată cu semnarea Agendei 2030, țările lumii s-au angajat să promoveze o prioritate pentru guvernele lor - implementarea principiilor dezvoltării durabile în toate sferele vieții. Esența dezvoltării durabile, manifestarea ...
 • CARP, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs la disciplina Bazele logisticii sunt destinate studenților învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă la programele de studii economice din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea economică este un ansamblu de acțiuni umane, bazate pe principii de raționalitate, caracterizate prin utilizarea resurselor disponibile pentru a produce bunuri și servicii necesare satisfacerii trebuințelor. ...
 • CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Notele de curs pentru disciplina „Managementul Resurselor Umane” sunt destinate studenţilor cu studiu la secţia de zi şi fără frecvenţă, de la specialităţile economice a Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • КРЕЦУ, Инна (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Курс лекций по дисциплине «Менеджмент человеческих ресурсов» предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, экономических специальностей Технического Университета Молдовы.
 • КРЕЦУ, Инна (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций по дисциплине «Менеджмент качества» предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, экономических специальностей Технического университета Молдовы.
 • CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Notele de curs pentru disciplina „Managementul Calităţii” sunt destinate studenţilor cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • УСТУРОЙ, Любовь; ВАСКАН, Григорий; УСТУРОЙ, Алина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Учебное пособие предназначено для студентов Т.У.М. специальностей факультетов Кадастра, Геодезии и Строительства; Урбанизм и Архитектура; Инженерия, Экономика и Бизнес для обеих форм обучения – дневной и заочной. Целью ...
 • COJUHARI, Andrei; CHILDESCU, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Actualul curs de prelegeri „Teorie Economică” este destinat studenţilor de la specialităţile inginereşti şi urmăreşte scopul să contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi aptitudinilor practice în domeniul problemelor ...
 • ŢURCAN, Rina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea este destinată studenţilor Facultăţii Inginerie Economică şi Business, secţia de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, specialităţile: Business şi administrare, Marketing şi logistică, Contabilitate, ...
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Notele de curs la disciplina „Managementul general” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă, specialităţile economice şi tehnice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • COJUHARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Acest curs este destinat doctoranzilor de profil economic şi tuturor celor interesaţi de istoria gândirii economice şi metodologia cercetării economice.
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Notele de curs la disciplina „Managementul strategic” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă şi masteranzilor la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.

View more