Publicații didactice

Recent Submissions

 • MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În lucrare sunt expuse principalele metode de calcul numeric pentru rezolvarea unor probleme ce pot fi întâlnite frecvent în practică. Manualul este destinat în primul rând studenților, constituind un sprijin efectiv la ...
 • LITVIN, Aurelia; CILOCI, Rafael; ȚURCANU, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Notele de curs sunt destinate studenților programelor de licență, Facultatea Inginerie Economică și Business, fiind elaborată în strictă conformitate cu curricula disciplinei.
 • BURBULEA, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Îndrumarul metodic include teste, probleme şi studii de caz alcătuite în conformitate cu programa analitică, necesare pentru a dezvolta cunoștințe și abilități privind gestionarea și promovarea produselor și serviciilor ...
 • GANGAN, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Îndrumarul metodic privind desfășurarea seminarelor și lecțiilor este conceput ca un ghid clar și organizat pentru activitățile practice, pentru dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților într-un mod concret ...
 • GRIGORAȘ, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Suportul de curs la disciplina Marketing direct este un instrument de pregătire profesională a marketerului într-un mediu în perpetuă schimbare. În timp ce majoritatea afacerilor au atins un prag de saturație, marketingul ...
 • GUMENIUC, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Îndrumarul metodic privind realizarea lucrării individuale la disciplina Management financiar este destinat masteranzilor Facultății Inginerie Economică și Business, programul de master Administrarea afacerilor și ...
 • ZBANCĂ, Andrei; GUMENIUC, Ina; NEGRITU, Ghenadie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Îndrumarul metodic a fost elaborat în conformitate cu curriculumul disciplinei Antreprenoriat prevăzut în planul de învățământ. Ghidul va servi drept suport în procesul de elaborare a planului business. Lucrarea este ...
 • GANGAN, Andrei; BURBULEA, Rodica; GANGAN, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Stagiile de practică de documentare pentru elaborarea tezei de licență la speciaizarea 0414.1 Marketing și logistică se orientează, în temei, spre studierea activității intreprinderii de realizare a stagiilor de practică ...
 • GRIGORAȘ, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Indicațiile metodice sunt un instrument de pregătire profesională a marketerului în scopul de a-l face mai receptiv faţă de cea mai efectivă formă de marketing care permite ca promovarea produsului/serviciului să fie ...
 • GANGAN, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Această lucrarea este destinată studenților specialității 0414.1 Marketing și logistică, învățământ cu frecvență la zi (anul II, sem. III) și frecvență redusă (anul II, sem. IV). Lucrarea va servi ca instrument de lucru ...
 • BUGAIAN, Larisa; GHEORGHIȚA, Maria; CILOCI, Rafael; CRUCERESCU, Cornelia; ȚURCAN, Iuliu; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenților ciclul II, master, Facultatea Inginerie Economică și Business, învățământ cu frecvență, programele de studii: Administrarea afacerilor (90 ECTS), Administrarea afacerilor (120 ECTS), ...
 • BÂRDAN, Veaceslav; GANGAN, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Îndrumarul de faţă este destinat studenţilor specialităţii Marketing şi logistică din cadrul Facultăţii Inginerie Economică şi Business, UTM, anului II de studii cu frecvenţă la zi. Lucrarea are drept scop orientarea ...
 • CHIRIAC, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul metodic privind elaborarea tezei de an la disciplina Comportamentul consumatorului a fost elaborat în conformitate cu curriculumul la disciplina respectivă. Lucrarea este destinată studenților programului de studii ...
 • CIOBANU, Marin; GHEORGHIŢĂ, M.; BUGAIAN, L.; MAMALIGA, V.; UŞANLÎ, D.; COJUHARI, A.; GOROBIEVSCHI, S.; ŢURCAN, Iu.; BUZU, O.; MANOLE, T.; CRUCERESCU, C.; GUMENIUC, I.; ALCAZ, T.; ŢURCANU, D.; BUMBU, I.; BUMBU, Ia.; GRUNZU, T.; ŢURCANU, N.; VASCAN, G.; CUCOŞ, S.; ŢURCANU, N.; CHILDESCU, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Scopul manualului este îmbogăţirea gândirii şi practicii manageriale a studenţilor şi oferirea flexibilităţii în faţa schimbărilor şi provocărilor cu care se confruntă actualmente orice întreprindere. Acest manual propune ...
 • ȚURCANU, Nicolae; BOTNARU, Marcela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Acest ghid reflectă aspectele teoretice și cadrul legal al managementului proiectelor de construcții, metodele moderne de planificare a proiectelor, graficul Gantt, Ciclograma, Matricea și Graficul rețea de doua tipuri – ...
 • LUCA, N.; BOTNARU, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Indicațiile metodice de față sunt un efort de sistematizare a noilor idei, concepte, modele privind teoria economică și urmărește oferirea unui suport metodologic celor interesați de reconfigurarea procesului actual ...
 • POLCANOVA, Alina; CUCOȘ, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul metodic este destinat studenţilor învățământ cu frecvenţă la zi și cu frecvență redusă la programele de studii: 0411.1 Contabilitate; 0413.1 Business și administrare; 0414.1 Marketing și logistică din cadrul ...
 • POLCANOVA, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenţilor, învățământ cu frecvenţă la zi și cu frecvență redusă, programele de studii 0411.1 Contabilitate și 0413.1 Business și administrare, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei ...
 • BUGAIAN, Larisa; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicaţiile metodice pentru lucrarea de an sunt destinate studenţilor cu studiu la zi şi fără frecvență, specializarea 0413.1 Business și administrare.
 • GHEORGHIȚA, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problemarul este destinat studenților ciclului I, specializarea Business și administrare, Contabilitate, Marketing și logistică, Economie generală, Facultatea Inginerie Economică și Business, și specializarea Inginerie și ...

View more