Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • MUNTEAN, Neli; CEBOTARI, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Obiectivul acestui suport de curs constă în cunoașterea disciplinei contabilității nevoilor curente și strategice ale diferiților utilizatori ai informațiilor financiar-contabile. În cadrul materialului expus sunt prezentate ...
 • CARP, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs la disciplina Bazele logisticii sunt destinate studenților învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă la programele de studii economice din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.
 • Vadim COJOCARI, Vadim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Pentru organizarea corectă a contabilității este necesar a cunoaște conținutul și modul de aplicare a actelor legislative și normative în domeniu, de asemenea, aspectele activității agentului economic. De aceea poate fi ...
 • TIMOTIN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea antreprenorială determină în mare parte ritmul și calitatea dezvoltării social-economice a unei țări, asigurând baza pentru crearea unei noi valori, sporește ocuparea forței de muncă și satisfacerea nevoilor ...
 • SVERDLIC, Valentin; CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs la disciplina Cultura organizaţională sunt destinate masteranzilor şi doctoranzilor de la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • CRUCERESCU, Cornelia; BÂRDAN, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs respective sunt una dintre finalitățile proiectului Jean Monnet Module EU4SID, care este în derulare la FIEB, UTM, prin implementarea căruia ne-am propus să cunoaștem UE prin prisma dezvoltării industriale ...
 • CRUCERESCU, Cornelia; CILOCI, Rafael (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Odată cu semnarea Agendei 2030, țările lumii s-au angajat să promoveze o prioritate pentru guvernele lor - implementarea principiilor dezvoltării durabile în toate sferele vieții. Esența dezvoltării durabile, manifestarea ...
 • STRATILA, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Suportul de curs este destinat studenţilor ciclului I şi II, specialităţile inginereşti, economice şi de management, precum şi tuturor specialiştilor din domeniul construcţiilor.
 • GHEORGHIŢA, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Indicațiile metodice privind îndeplinirea lucrului individual și efectuarea lucrărilor de verificare sunt destinate studenților ciclului I de la specializarea Business şi administrare, Facultatea Inginerie Economică și ...
 • ŢURCAN, Iuliu; ŢURCAN, Rina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea este destinată studenților Facultății Tehnologia Alimentelor învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programele de studii: Tehnologia produselor alimentare; Tehnologia vinului și a produselor obținute ...
 • BUGAIAN, Larisa; GHEORGHIȚA, Maria; CILOCI, Rafael; CRUCERESCU, Cornelia; ȚURCAN, Iuliu; DIACONU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenților ciclul II, master, Facultatea Inginerie Economică și Business, învățământ cu frecvență, programele de studii: Administrarea afacerilor (90 ECTS), Administrarea afacerilor (120 ECTS), ...
 • BÂRDAN, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Integrarea europeană reprezintă prerogativa dezvoltării și șansa istorică de stabilire a Republicii Moldova și sub alt aspect decât cel geografic în familia popoarelor europene. Integrare economică și economie europeană ...
 • BÂRDAN, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Suportul de curs este alcătuit din două volume, fiind destinat studenților de la specialitățile economice și inginerești din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care studiază acest curs conform planurilor de studii. ...
 • BÂRDAN, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Volumul II al suportului de curs este destinat studierii politicilor comune ale Uniunii Europene. Sunt expuse aspectele economice ale doar câtorva politici comune importante din cadrul UE, care examinează cele mai mari și ...
 • COJUHARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Acest curs este destinat doctoranzilor de profil economic şi tuturor celor interesaţi de istoria gândirii economice şi metodologia cercetării economice.
 • MUNTEANU, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea „Întreprinderea – celula de bază a economiei” este destinată studenţilor specialităţilor economice şi inginereşti, care studiază cursul de Teorie Economică. Această lucrare urmăreşte scopul de a oferi studenţilor ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea economică este un ansamblu de acțiuni umane, bazate pe principii de raționalitate, caracterizate prin utilizarea resurselor disponibile pentru a produce bunuri și servicii necesare satisfacerii trebuințelor. ...
 • CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Notele de curs pentru disciplina „Managementul Calităţii” sunt destinate studenţilor cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • ŢURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea este destinată studenților Facultății Inginerie Economică și Business, învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programele de studii: Business și administrare; Marketing și logistică
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Notele de curs la disciplina „Managementul general” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă, specialităţile economice şi tehnice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.

Search DSpace


Browse

My Account