Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • КРЕЦУ, Инна (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Курс лекций по дисциплине «Менеджмент человеческих ресурсов» предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, экономических специальностей Технического Университета Молдовы.
 • CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Notele de curs pentru disciplina „Managementul Resurselor Umane” sunt destinate studenţilor cu studiu la secţia de zi şi fără frecvenţă, de la specialităţile economice a Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • УСТУРОЙ, Любовь; ВАСКАН, Григорий; УСТУРОЙ, Алина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Учебное пособие предназначено для студентов Т.У.М. специальностей факультетов Кадастра, Геодезии и Строительства; Урбанизм и Архитектура; Инженерия, Экономика и Бизнес для обеих форм обучения – дневной и заочной. Целью ...
 • КРЕЦУ, Инна (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций по дисциплине «Менеджмент качества» предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, экономических специальностей Технического университета Молдовы.
 • CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Notele de curs pentru disciplina „Managementul Calităţii” sunt destinate studenţilor cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • ŢURCAN, Rina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea este destinată studenţilor Facultăţii Inginerie Economică şi Business, secţia de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, specialităţile: Business şi administrare, Marketing şi logistică, Contabilitate, ...
 • COJUHARI, Andrei; CHILDESCU, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Actualul curs de prelegeri „Teorie Economică” este destinat studenţilor de la specialităţile inginereşti şi urmăreşte scopul să contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi aptitudinilor practice în domeniul problemelor ...
 • COJUHARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Acest curs este destinat doctoranzilor de profil economic şi tuturor celor interesaţi de istoria gândirii economice şi metodologia cercetării economice.
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Notele de curs la disciplina „Managementul general” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă, specialităţile economice şi tehnice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • BÂRDAN, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Integrarea europeană reprezintă prerogativa dezvoltării și șansa istorică de stabilire a Republicii Moldova și sub alt aspect decât cel geografic în familia popoarelor europene. Integrare economică și economie europeană ...
 • MUNTEANU, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea „Întreprinderea – celula de bază a economiei” este destinată studenţilor specialităţilor economice şi inginereşti, care studiază cursul de Teorie Economică. Această lucrare urmăreşte scopul de a oferi studenţilor ...
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Notele de curs la disciplina „Managementul strategic” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă şi masteranzilor la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • SVERDLIC, Valentin; CREŢU, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs la disciplina Cultura organizaţională sunt destinate masteranzilor şi doctoranzilor de la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • GHEORGHIŢA, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Indicațiile metodice privind îndeplinirea lucrului individual și efectuarea lucrărilor de verificare sunt destinate studenților ciclului I de la specializarea Business şi administrare, Facultatea Inginerie Economică și ...
 • STRATILA, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Suportul de curs este destinat studenţilor ciclului I şi II, specialităţile inginereşti, economice şi de management, precum şi tuturor specialiştilor din domeniul construcţiilor.
 • ŢURCAN, Iuliu; ŢURCAN, Rina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea este destinată studenților Facultății Tehnologia Alimentelor învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programele de studii: Tehnologia produselor alimentare; Tehnologia vinului și a produselor obținute ...
 • ŢURCAN, Iuliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea este destinată studenților Facultății Inginerie Economică și Business, învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programele de studii: Business și administrare; Marketing și logistică
 • CREȚU, Ina; OBERȘT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Notele de curs la disciplina Managementul resurselor umane sunt destinate studenților învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă la programele de studii economice din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.
 • TIMOTIN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea antreprenorială determină în mare parte ritmul și calitatea dezvoltării social-economice a unei țări, asigurând baza pentru crearea unei noi valori, sporește ocuparea forței de muncă și satisfacerea nevoilor ...
 • MUNTEAN, Neli; CEBOTARI, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Obiectivul acestui suport de curs constă în cunoașterea disciplinei contabilității nevoilor curente și strategice ale diferiților utilizatori ai informațiilor financiar-contabile. În cadrul materialului expus sunt prezentate ...

Search DSpace


Browse

My Account