Show simple item record

dc.contributor.author TIMOTIN, Ludmila
dc.date.accessioned 2022-02-10T09:29:42Z
dc.date.available 2022-02-10T09:29:42Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation TIMOTIN, Ludmila. Contabilitatea în construcții. Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie și Management. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 88 p. ISBN 978-9975-45-746-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-746-0
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19309
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Activitatea antreprenorială determină în mare parte ritmul și calitatea dezvoltării social-economice a unei țări, asigurând baza pentru crearea unei noi valori, sporește ocuparea forței de muncă și satisfacerea nevoilor populației. Mișcarea și transformarea continuă a valorilor din lumea afacerilor este consiliată constant de contabilitate. Criza financiară globală vorbește despre necesitatea promovării unui comportament economic rațional pentru menținerea echilibrului, care are ca obiectiv majorarea profitului. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare acțiuni corective permanente, care revin gestiunii, modului de administrare și conducere. Managementul modern nu poate fi conceput fără oferta informațională a contabilității, atribuind acesteia rolul de consilier al managerului entității. Reieșind din aceste condiții, sistemul de reglementări contabile se află în continuă schimbare și în domeniul construcțiilor, care este una dintre ramurile de bază ale economiei naționale, unde sunt integrate practic toate domeniile. Notele de curs conțin subiecte teoretice la temele de bază și se recomandă studenţilor, masteranzilor de la facultățile cu profil economic, dar şi tuturor celor interesaţi să-și îmbunătățească, să-și aprofundeze și actualizeze cunoștințele în domeniul contabilității. Lucrarea este structurată în 6 teme, conform Curriculum-ului disciplinei Contabilitatea în construcții și este elaborată conform prevedererilor Legii Contabilității și Raportării Financiare nr.287/2017, a Standardelor Naționale de Contabilitate cu modificările și completările ulterioare și a Planului de conturi contabile. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject activitate antreprenorială en_US
dc.subject profit en_US
dc.subject construcții en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.title Contabilitatea în construcții. Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account