Show simple item record

dc.contributor.author ŢURCAN, Iuliu
dc.contributor.author ŢURCAN, Rina
dc.date.accessioned 2021-05-24T10:19:24Z
dc.date.available 2021-05-24T10:19:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ŢURCAN, Iuliu, ŢURCAN, Rina. Economia şi statistica ramurii: Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei., Fac. Inginerie Economică şi Business; Dep. Economie şi Management. Chişinău: Tehnica UTM, 2019. 140 p. ISBN 978-9975-45-591-6. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15162
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea este destinată studenților Facultății Tehnologia Alimentelor învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programele de studii: Tehnologia produselor alimentare; Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare; Biotehnologii industriale, Tehnologia și managementul alimentației publice. Lucrarea cuprinde materialul tematic succint în conformitate cu curricula disciplinei. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject economia tehnologiilor alimentare en_US
dc.subject statistica tehnologiilor alimentare en_US
dc.title Economia şi statistica ramurii: Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account