IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric

Show simple item record

dc.contributor.author MANOLE, Tatiana
dc.contributor.author SCUTARI (ANGHEL), Sofia
dc.date.accessioned 2020-06-26T10:28:17Z
dc.date.available 2020-06-26T10:28:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation MANOLE, Tatiana, SCUTARI (ANGHEL), Sofia. Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric. In: Economie şi Sociologie. 2013, Nr. 2, pp. 21-33. ISSN 1857-4130. en_US
dc.identifier.issn 1857-4130
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9027
dc.description Sursa: Revista « Economie şi Sociologie» 2013, Nr. 2, pp. 21-33 → https://economy-sociology.ince.md/category/2013-ro/2013-nr-2-ro en_US
dc.description.abstract În acest articol este cercetată problema utilizării modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric. Ca atare, analizele sunt efectuate în baza modelului IS-LM. Deoarece echilibrul valoric depinde de echilibrul pe piaţa bunurilor şi serviciilor şi pe piaţa monetară, autorii au studiat posibilităţile de echilibru pe aceste două pieţe în condiţiile Republicii Moldova. Este cercetat raportul dintre masa monetară şi produsul intern brut în baza legii egalităţii cantităţii banilor în circulaţie. Cazul Republicii Moldova indică o creştere devansată a masei monetare faţă de creşterea produsului intern brut, ceea ce produce efecte inflaţioniste. Rata dobânzii este un indicator de bază în analiza echilibrului valoric. en_US
dc.description.abstract This paper investigates the problem of using the macroeconomic models to analyze the balance value. Actually, the analyses are performed under the IS-LM model. Since the balance value depends on the balance of goods and services market and the money market, the authors have studied the possibilities of balance on these two markets in terms of conditions from the Republic of Moldova. There is investigated the ratio of monetary mass and GDP under the law of equality of the amount of money in circulation. The case of the Republic of Moldova indicates a great increase of the monetary mass related to the GDP growth, fact that produces an inflationary effect. The interest rate is a key indicator in analyzing the balance value. en
dc.language.iso en en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject macroeconomic models en_US
dc.subject goods market en_US
dc.subject services market en_US
dc.subject money market en_US
dc.subject government spending en_US
dc.subject incomes en_US
dc.subject investments en_US
dc.subject export en_US
dc.subject modele macroeconomice en_US
dc.subject piaţa bunurilor en_US
dc.subject piaţa serviciilor en_US
dc.subject piaţa monetară en_US
dc.subject cheltuieli guvernamentale en_US
dc.subject venituri en_US
dc.subject dobândă en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.subject exporturi en_US
dc.title Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric en_US
dc.title.alternative Use of the macroeconomic models in the analysis of the balance value en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account