IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization

Show simple item record

dc.contributor.author MANOLE, Tatiana
dc.contributor.author STRATAN, Alexandru
dc.date.accessioned 2020-06-25T12:52:36Z
dc.date.available 2020-06-25T12:52:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MANOLE, Tatiana. Descentralizarea şi autonomia financiară: o provocare pentru autorităţile publice locale din Republica Moldova. In: Economie şi sociologie. 2017, Nr.1-2, pp. 13-22. ISSN 1857-4130. en_US
dc.identifier.issn 1857-4130
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9015
dc.description Sursa: Revista «Economie şi sociologie» 2017, Nr. 1-2, pp. 13-22 → https://economy-sociology.ince.md/category/2017-ro/2017-nr-12-ro/ en_US
dc.description.abstract This article presents the results of study regarding the decentralization process, which is currently underway in the Republic of Moldova. The purpose of the study is to highlight the fundamental concept of decentralization, the areas of administrative decentralization, the forms of manifestation of financial decentralization (fiscal decentralization and budget decentralization), to identify the priorities of the decentralization process, and to establish the indicators for measuring the degree of decentralization. In base of the statistical analysis and synthesis method, it was determined the current state of the art in the administrative-territorial entities in the course of the decentralization process in relation to the public finance management reform. It were formulate proposals to accelerate the process of financial decentralization and self-government. en_US
dc.description.abstract În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la procesul de descentralizare ce are loc actualmente în Republica Moldova. Scopul studiului este de a evidenția conceptul fundamental al descentralizării, domeniile de descentralizare administrativă, formele de manifestare a descentralizării financiare: descentralizare fiscală şi descentralizare bugetară, a identifica priorităţile procesului de descentralizare, precum și a stabili indicatorii de măsurare a gradului de descentralizare. Utilizând metoda statistică de analiză şi sinteză, a fost evidenţiată situaţia actuală din unităţile administrativteritoriale ale Republicii Moldova privind mersul procesului de descentralizare în corelare cu reforma managementului finanţelor publice și formulate propuneri pentru accelerarea procesului de descentralizare şi autonomie financiară.
dc.description.abstract В статье представлены результаты исследования процесса децентрализации в Республике Молдова. Цель исследования: выделение фундаментальной концепции децентрализации, сфер административной децентрализации, форм проявления финансовой децентрализации (фискальной и бюджетной), определение приоритетов процесса децентрализации, а также показателей измерения уровня децентрализации. Используя статистический метод анализа и синтеза была определена текущая ситуация в административно-территориальных единицах в ходе процесса децентрализации в связи с реформой управления государственными финансами. На основе результатов исследования сформулированы предложения по ускорению процесса децентрализации и финансовой автономии. ru
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject financial decentralization en_US
dc.subject tax decentralization en_US
dc.subject budget decentralization en_US
dc.subject tax capacity en_US
dc.subject budget en_US
dc.subject inter-budgetary relations en_US
dc.subject descentralizare financiară en_US
dc.subject descentralizare fiscală en_US
dc.subject descentralizare bugetară en_US
dc.subject capacitate fiscală en_US
dc.subject buget de stat en_US
dc.subject raporturi interbugetare en_US
dc.subject децентрализация en_US
dc.subject финансовая децентрализация en_US
dc.subject фискальная децентрализация en_US
dc.subject бюджетная децентрализация en_US
dc.subject налоговый потенциал en_US
dc.subject бюджет en_US
dc.subject межбюджетные отношения en_US
dc.title Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account