IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul

Show simple item record

dc.contributor.author MANOLE, Tatiana
dc.contributor.author CIUMAC, Maria
dc.contributor.author TUREŢCHI, Tatiana
dc.date.accessioned 2020-06-25T11:22:58Z
dc.date.available 2020-06-25T11:22:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MANOLE, Tatiana, CIUMAC, Maria, TUREŢCHI, Tatiana. Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării " : conf. intern. şt.-practică, ed. a 12-a, 12-13 Oct, 2017. Chișinău, 2017, Vol. 2, pp. 115-121. ISBN 978-9975-3171-2-2. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3171-2-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9011
dc.description Sursa: Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării", Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017 → https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/9 en_US
dc.description.abstract Relaţiile întreprinderii cu bugetul este o temă foarte actuală şi importantă, deoarece politicile fiscale sunt, în primul rând, instrumentele guvernului de influenţare economică. Ele reflectă măsura în care un guvern se implică în orientarea proceselor macroeconomice. Deci, în esenţă, politicile fiscale constau în determinarea mărimii cheltuielilor guvernamentale şi a impozitelor şi taxelor, a plăţilor transferabile sau a unei combinaţii a acestora care să conducă spre realizare scopurilor stabilite de guvern. În acest context întreprinderile sunt obligate să-şi onoreze datoriile faţă de buget. De aceea datoriile faţă de buget reiese din situaţia financiară a întreprinderii, care trebuie să fie corectă. Această obligaţie cade pe responsabilitatea managerului principal al întreprinderii şi al contabilului. În acest articol am cercetat situaţia financiară a entităţii concrete, fiind utilizată pentru decontările cu bugetul. en_US
dc.description.abstract Enterprise relations with the budget are actual and important topic, because the fiscal policies are, first of all, the government's instruments of economic influence. They reflect the extent to which a government is involved in guiding macroeconomic processes. So, in essence, fiscal policies consist in determining the amount of government spending and taxes and charges, transferable payments, or a combination of these, which will lead to the goals, set by the government. In this context, enterprises need to honor their debts to the budget. That is why the debts to the budget result from the financial situation of the enterprise, which must be correct. This obligation falls under the responsibility of the principal manager of the enterprise and the accountant. In this article we investigated the financial situation of the concrete entity, being used for budget settlements.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject taxes en_US
dc.subject tax pressure en_US
dc.subject profit before tax en_US
dc.subject net profits en_US
dc.subject profits en_US
dc.subject social assistance en_US
dc.subject medical assistance en_US
dc.subject impozite en_US
dc.subject taxe en_US
dc.subject presiune fiscală en_US
dc.subject profituri en_US
dc.subject profituri en_US
dc.subject asigurare socială en_US
dc.subject asistenţă medicală en_US
dc.title Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account