IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilităţii financiare

Show simple item record

dc.contributor.author MANOLE, Tatiana
dc.contributor.author CIUMAC, Maria
dc.date.accessioned 2020-06-25T11:06:41Z
dc.date.available 2020-06-25T11:06:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MANOLE, Tatiana, CIUMAC, Maria. Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilităţii financiare. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării " : conf. intern. şt.-practică, ed. a 12-a, 12-13 Oct, 2017. Chișinău, 2017, Vol. 2, pp. 76-80. ISBN 978-9975-3171-2-2. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3171-2-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9010
dc.description Sursa: Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării", Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017 → https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/9 en_US
dc.description.abstract Cercetările efectuate în acest articol sunt actuale, deoarece fluxul de numerar determină activitatea viabilă a entităţii. În acest articol autorii cercetează modalitatea de stabilire a echilibrului financiar în baza corelării fluxurilor reale cu cele financiare ca rezultat al mişcării capitalului. Este cercetat conceptul de flux de numerar, deoarece numerarul este cel mai lichid activ al entităţii, asigurându-i activitate în permanenţă. Este analizată situaţia financiară a entităţii în baza unui sistem de indicatori financiari, care stau la baza deciziilor optime ale managerului financiar. Tema cercetată este actuală şi necesară pentru orice entitate, asigurându-i un mecanism viabil de funcţionare profitabilă. The research made in this article is topical because the cash flow determines the viable activity of the entity. In this article, the authors investigate how to establish a financial balance based on the correlation between real and financial flows as a result of capital movements. The concept of cash flow is investigated, since cash is the most liquid asset of the entity, ensuring its activity continuously. The financial situation of the entity is analyzed on the basis of a system of financial indicators that underpin the financial manager's optimal decisions. The research topic is actual and necessary for any entity, ensuring a viable mechanism for profitable operation. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject fluxuri de numerar en_US
dc.subject echilibru financiar en_US
dc.subject fluxuri de trezorerie en_US
dc.subject buget de încasări en_US
dc.subject buget de plăţi en_US
dc.subject sold bugetar en_US
dc.subject cash flow en_US
dc.subject financial balance en_US
dc.subject budget receipts en_US
dc.subject budget payments en_US
dc.subject budget balance en_US
dc.title Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilităţii financiare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account