IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Finanţarea învăţământului public – o strategie prioritară şi sustenabilă a guvernului Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author MANOLE, Tatiana
dc.date.accessioned 2020-06-25T09:30:57Z
dc.date.available 2020-06-25T09:30:57Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation MANOLE, Tatiana. Finanţarea învăţământului public – o strategie prioritară şi sustenabilă a guvernului Republicii Moldova. In: Administrarea Publică. 2019, Nr. 2(102), pp. 65-77. ISSN 1813-8489. en_US
dc.identifier.issn 1813-8489
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9006
dc.description Sursa: Revista «Administrarea Publică» 2019, Nr. 2 → http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/19/102.pdf en_US
dc.description.abstract In this article, the author investigates the financing mechanism of pre-university public education in the Republic of Moldova based on standard cost coefficients. since 2019, the Government of the Republic of Moldova since 2019, will undertake to a new financing formula for higher education. The new way of financing will be implemented by piloting from 2019 onwards. This new financing formula differs from the old one that was based on the principle of „egalitarianism”, which created difficulties in equipping the engineering or medical specialties with modern equipment. It is true that all specialties are necessary for society, but the degree of funding needs to be differentiated. en_US
dc.description.abstract În acest articol autorul cercetează mecanismul de finanțare a învățământului public preuniversitar din Republica Moldova, bazat pe coeficienții de cost standard. Guvernul Republicii Moldova trece din anul 2019 la o nouă formulă de finanțare a învățământului superior. Noua modalitate de finanțare va fi implementată prin pilotare începând cu anul 2019. Această formulă nouă de finanțare se deosebește de vechea modalitate care se baza pe principiul „egalitarismului”, ceea ce crea dificultăți în înzestrarea modernă cu echipamente a specialităților cu profil ingineresc sau medical. Este adevărat, că toate specialitățile sunt necesare societății, dar gradul de finanțare trebuie să fie diferențiat. Republica Moldova implementează practica internațională cu privire la finanțarea învățământului superior în baza coeficienților de ajustare, adică a coeficienților de cost. Cuvinte-cheie: cost standard per elev ponderat, coeficienți de ajustare, coeficient de cost, „studenți echivalenți unitari”, finanțare de bază, finanțare de performanță, fond de rezervă, componente de bază, domenii de studii.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Academia de Administatre Publică en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject cost per student en_US
dc.subject general education en_US
dc.subject secondary education en_US
dc.subject education en_US
dc.subject financing of education en_US
dc.subject cost per elev en_US
dc.subject învățământ primar en_US
dc.subject învățământ secundar general en_US
dc.subject finanțarea învățământului en_US
dc.subject buget de stat en_US
dc.title Finanţarea învăţământului public – o strategie prioritară şi sustenabilă a guvernului Republicii Moldova en_US
dc.title.alternative Public education financing - a priority and sustainable strategy of the government of the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account