IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole din publicaţii naţionale by Issue Date

Browsing Articole din publicaţii naţionale by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ŢĂRNĂ, Ruslan (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Produsele alimentare, inclusiv nucile (Juglans Regia L.), posedă o componenţă chimică complexă [1] şi sunt determinate de un şir de parametri, care trebuie să fie luaţi în considerare la calcularea proceselor şi aparatelor ...
 • BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Îmbinările prin filet sunt cele mai răspândite îmbinări din cele utilizate în construcţiile maşinilor şi aparatelor. Avantajele acestora sunt evidente: simplitate, durabilitate, posibilitatea multiplelor demontări şi ...
 • NAZAROV, Mihail (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2002)
  În ultimii ani au fost publicate rezultate noi privind utilizarea Bi ca dopant în Si şi GaAs. Noi de asemenea am utilizat Bi în cristalele gazdă de ZnS şi ZnSe, cu toate că raza atomică a Bi este mai mare ca raza Zn şi S. ...
 • ENE, Vladimir; DUCA, Gheorghe; CRĂCIUN, Alexandru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2002)
  Rolul de bază în poluarea atmosferei revine evacuărilor de la transportul auto. În anul 2000, de exemplu, în republica noastră cota emisiilor nocive în atmosferă de la transportul auto a constituit 83%. Industriei şi ...
 • CALMÂŞ, Valentina; TATAROV, Pavel (Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, 2002)
  The concentrated products of vegetables (juices, puree, paste, sauce etc.) are the important sources of the active biologic substances (BAS). BAS degradate during the technological process, including the concentration. ...
 • ТУРКО, Татьяна (Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, 2002)
  Социальная структура современного общества сложна и много- образна. Исследования последнего десятилетия показывают, что в обществе существуют слои и группы, различающиеся как социаль- ным статусом, так и местом в ...
 • SIDORENKO, A. S. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2002)
  The influence of fractal geometry on superconductivity has been analyzed for superconductors with different Euclidean dimensions. The complexity of fractal structures gives rise to a „multi-crossover“ behavior in one-dimensional ...
 • SONTEA, Victor (Societatea Fizicienilor din Moldova, 2003)
  Activităţile şi meritele profesorului universitar Teodor Şişianu dovedesc că domnia sa este un savant, pedagog şi personalitate de excelenţă care a contribuit şi contribuie considerabil la dezvoltarea ştiinţei, învăţămîntului ...
 • CALMÂŞ, Valentina; TATAROV, Pavel (Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, 2003)
  Technology of fabricating the concentered products (pastes, purées etc.) used in the Republic of Moldova don’t permit today to obtain some food rich with biologic active substances. The proposed technological process, ...
 • SONTEA, Victor (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Profesor ul universitar Teodor Şişianu este cunoscut ca un om, savant şi pedagog de excelenţă. Viaţa dlui Teodor Şişianu este un exemplu strălucit de zbucium, lupt ă, activitate creatoare rodnică.
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  The X-ray deep litography, a polymer layer sensitive to X-rays is exposed to Xradiation from a synchrotron or electron storage ring by shading, which transfers an exact image of the abso structures on the mask into the ...
 • BOTEZ, Ilie; BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2003)
  Sistemul flexibil de producţie (S.F.P.) constituie o structură alcătuită din câteva unităţi de producţie înzestrate cu mijloace şi sisteme ce asigură funcţionarea acestuia în regim automat, inclusiv trecerea de la fabricarea ...
 • CALMÂŞ, Valentina; TATAROV, Pavel (2003)
  Technology of fabricating the concentered products (pastes, purées etc.) used in the Republic of Moldova don’t permit today to obtain some food rich with biologic active substances. The proposed technological process, ...
 • MIGLEI, Mircea; MARINCIUC, Mihai (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Una din problemele legate de aplicarea în practică a oscilaţiilor, mecanice sau electromagnetice, este obţinerea oscilaţiilor armonice. Pentru acestea este caracteristic faptul că amplitudinea variaţiilor periodice ale ...
 • LANGA, Sergiu; TIGHINEANU, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Până nu demult se considera că indicele de refracţie al materialelor obişnuite, cum ar fi, de exemplu, arhicunoscutul Si, poate lua numai valori pozitive mai mari decât 1. Insă nimeni nu ne împiedică sa considerăm, cel ...
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2003)
  Problema cunoaşterii şi dezvoltării aptitudinilor creative nu este nouă. În Grecia antică, în special în Sparta şi în vechea Romă, se considera că educaţia corectă a generaţiei tinere este chezăşia bunăstării unui stat. ...
 • KANTSER, V.; MUNTEAN, S.; ZHITAR, V.; VOLODINA, G.; KAPLIN, V.; URSAKI, V. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Both bulk ceramic and powder like samples In0,9Ni0,1TaO4 photocatalytic semiconductor oxides have been obtained by the method of solid phase reactions. The photocatalytic activity on water splitting has been investigated ...
 • DICUSARĂ, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2004)
  Prin exemple concrete este ilustrată influenţa benefică pe care a exercitat-o inventarea laserului asupra dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi a diverselor ramuri ale economiei. Utilizarea laserului în prelucrarea materialelor ...
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2004)
  Henri Coandă a fost academician şi inginer aeronautic român, pionier al aviaţiei, fizician, specialist în aerodinamică şi mecanica fluidelor, inovator, inventator şi descoperitor al efectului care îi poartă numele.
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2004)
  Pentru a avea succes pe piaţă, o invenţie trebuie să fie cunoscută unui cerc mai larg de potenţiali utilizatori. Breasla inventatorilor din Republica Moldova, cunoscută până nu demult doar în spaţiul sovietic (unde interesele ...

Search DSpace


Browse

My Account