Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • COJUHARI, Tamara; VRABIE, Tatiana; PANĂ, Sergiu; STRATULAT, Petru; VORONŢOV, Veaceslav; COJUHARI, Ion; ANGHEL, Liubovi; ZUBKOVA, Tatiana; MASLOV, Eugen (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2014)
  În baza cercetărilor de teren şi laborator s-au analizat microelementele Ti, Cr şi V din solurile şi plantele ierboase din cadrul a 3 biocenoze din rezervaţia „Codrii”. S-a constatat că formele totale şi mobile ale elementelor ...
 • MARINA, Vasile (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2009)
  The notion of the relative performance index is defined on the bases of the notions of standard, reference standard and performance index. The evolution correlation for the indexes of the institution in time is described ...
 • ALCAZ, Olga (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2016)
  Caracteristica esenţială a învăţămîntului centrat pe elev constă în plasarea în prim-planul procesului instructiv-educativ nu a materiei de studiu, ci a elevului. În învăţămîntul profesional tehnic, procesul învăţării ...
 • KONDRATiEV, V.; UTROBIN, V.; GREMALSKII, A.; BALABANOV, A. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1998)
  Formalization aspects of decision making procedure under the condition of a priori uncertainty of the analyzed images are considered. The analytical schemes of decision making process are constructed. They have the same ...
 • ENICOV, Igor; GUŢULEAC, Emilian (Universitatea de Stat din Moldova, 2007)
  Dans l’article ci-dessous est présentée la possibilité de modélisation de l’activité bancaire par les Réseaux Pétri Hybrides Temporisés. Le contenu de l’article est axé sur une brève présentation de l’extension des Réseaux ...
 • PLATON, Liliana (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2019)
  Articolul dat scoate în vizor tendinţele evolutive ale picturii figurative moldoveneşti de la mijlocul anilor ’70 ai sec. XX. Urmărind o dezvoltare consecutivă a principiilor moderne implementate de la începutul anilor ...
 • AMBROSI, Gheorghe (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2012)
  Prezenta lucrare abordează problematica complexă a modelării matematice și simulării pe modele a structurii reţelelor de transport public de pasageri în aglomeraţiile urbane. Sunt formulate condiţiile generale de proiectare ...
 • CASIAN, Anatolie (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2017)
  Materials with enhanced thermoelectric efficiency are applied in devices-converters that serve for direct transformation of the heat into electrical energy without the use of rotating generator, or of electrical energy ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; FORFOLEA, Mariana (Academia de Studii Economice din Moldova, 2010)
  În condiţiile economiei concurenţiale, fiecare organizaţie sau firmă este cointeresată a deţine o cotă-parte a pieţei cât mai importantă. Este cunoscut rolul instrumentelor de publicitare în asigurarea creşterii numărului ...
 • LUPU, Olga; LUPAŞCO, Andrei; DICUSAR, Galina; TERZI, Ilie (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2006)
  Întemeiate pe studiul legităţilor generale, metodele apropiate de calcul al cineticii procesului de uscare sunt prin excelenţă progresiste, contribuie plenar la îmbinarea teoriei şi practicii în procesul de uscare a ...
 • ENICOV, Igor; GUŢULEAC, Emilian (Universitatea de Stat din Moldova, 2007)
  Dans le présent article sont reflétées les possibilités de modélisation et d’évaluation des performances de la banque commerciale. On argumente la possibilité d’utilisation dans ce but des Réseaux Pétri ; on décrit les ...
 • IZBÎNDA, A.; LVOVSCHI, E. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  In the article the method of constructing non-liniar models according to parameters is given. Guidance is given have to avoid some difficulties, that may be endangered at solving systems of non-liniar algebraic equations. ...
 • CREŢU, Sergiu; POPESCU, Anatol (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2015)
  This study aims to develop techniques for the meaning acquisition of the NL phrases. Our approach is based on modeling meaning extraction by analyzing lexical component, syntactic component and semantic component of the ...
 • CASIAN, Anatolie; DASHEVSKY, Zinovi; SCHERRER, Hubert; BALMUŞ, Ion; DUŞCIAC, Viorel (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2008)
  Thermoelectric power factor is modelled in some quasi-one-dimensional organic crystals as a function of Fermi energy and different crystal parameters at room temperature. Two main electron-phonon interaction mechanisms and ...
 • LIVOVSKY, E.; ANDRONATY, N. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1997)
  In this work we spoke about the method of construction of models nonlinear by parameters with solution of system of nonlinear algebraic equations by combination of methods. We observed that method of shortest downhill is ...
 • CANTEMIR, Lorin; DULGHERU, Valeriu; CARCEA, Maria (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Aplicarea unor programe de iniţiere în creatologie bazate pe modele clasice ale creativităţii (modelul factorial şi cel procesual) au condus la constatarea că acestea generează efecte semnificativ diferite, anume exersarea ...
 • LUPAŞCO, Andrei; DICUSAR, Galina; GHENDOV-MOŞANU, Aliona; BOIŞTEAN, Olga (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2007)
  In lucrare se prezintă modelul matematic parametric liniar al procesului de uscare ai vişinelor din soiul Şpanca prin metoda combinată: convecţie şi curenţii de frecvenţă suprainaltă in regimul de oscilaţie. Pentru elaborarea ...
 • POCOTILENCO, Valentin; BOGATENCOV, Petru; SCLIFOS, Constantin (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  Modern level of scientific and technical development is due to sharing relevant information and in this case it is very important to organize access to various informational systems with protected informational resources. ...
 • ŞTEFÎRŢĂ, Natalia (Academia de Administrare Publică, 2019)
  The recent global financial crises have demonstrated the importance of understanding the sources of internal and global vulnerabilities that can lead to systemic financial imbalances. Early detection of vulnerability sources ...
 • KALININ, L. P.; ZAITSEV D. A.; TIRSU M. S.; GOLUB I. V. (Institutul de Energetica al ASM, 2015)
  The IPC (Interphase Power Controller) technology is a developing direction in the domain of power systems interconnections. The practical application of these devices will improve the efficiency of power systems operation ...

Search DSpace


Browse

My Account