Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • TODOS, Petru; GHENCEA, Cristina; VÎRLAN, Petru; ADASCALIŢEI, Adrian (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  Online education constitutes an important component in the continuous growth / development of higher education and adult education. Its quality largely depends on the design rules and the evaluation standards of the programs ...
 • ZAPOROJAN, S. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1996)
  This paper is concerned with the functional distributed architectures (FDA) performance. In this work a quantitative analysis of FDA performance has been carried out. The carried out analysis makes it possible to determine ...
 • MORARU, V. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1995)
  In the present paper the problem of constrained equality optimization is reduced to sequential solving a series of problems of quadratic programming. The Hessian of the Lagrangian is approximated by a sequence of symmetric ...
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2017)
  Academia de Știinţe a Moldovei trebuie să rămână o entitate de cercetare reformată, optimizată, restructurată, dar integră. Până la urmă, eșecul acestei așa numite reformări ar putea să ne coste enorm, iar banii sunt ai ...
 • COJUHARI, Elena; GARDNER, Barry (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2017)
  By results of Slin’ko and of Anderson, the locally nilpotent and nil radicals of algebras over a field of characteristic 0 are preserved by derivations. This note deals with radical preservation by various generalizations ...
 • RUSU, Emilian; OBADĂ, Leonora; GROSU, Olga; SCORBANOVA, Elena; RÎNDA, Parascovia (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, 2015)
  It was found that red wines from indigenous varieties differ the anthocyanin profile relative to classic varietal wines. Local wines are distinguished and compared to control sample, with a percentage ratio between different ...
 • MARDARE, Igor (Universitatea de Stat din Moldova, 2007)
  The practical realization of the cognitive model of restoration of defective images of stages by means of the intellectual system based on Kohonen neural network is presented. The feature of realization is stage-by-stage ...
 • COTELNIC, Ala (Academia de Studii Economice din Moldova, 2013)
  Lucrarea de faţă este consacrată cercetării problemelor ce ţin de Calitatea Vieţii, elementele care compun acest concept complex, căutarea unor soluţii de măsurare a nivelului Calităţii Vieţii şi de creştere a nivelului acesteia.
 • KANTSER, Valeriu. (Academy of Sciences of Moldova, 2015)
  On November 17, 2015, Anatolie Iradion Casian (until 1995 Kasiyan), Head of Theoretical Mechanics Department of Technical University of Moldova, Professor, DSc, Academician of International Thermoelectric Academy, corresponding ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea de Stat din Moldova, 2013)
  Etapele dezvoltării ştiinţei pot fi concepute ca etape ce duc la modificarea tipului de raţionalitate ştiinţifică. Însăşi schimbarea ia forma radicală a revoluţiilor globale, în rezultatul cărora s-au constituit cele trei ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; ENE, Vladimir; PLĂMĂDEALĂ, Vasile; BEIU, Ilie (Universitatea de Stat din Moldova, 2012)
  The paper studies the influence of ozone enriched air, obtained through electro- synthesis, on the reduction of harmful emissions in the exhaust gases generated from burning of working mixtures in an engine with internal ...
 • GORAŞ-POSTICĂ, Viorica; PĂDURE, Daniela (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2017)
  Studiul include o abordare analitică şi critică a Raportului global asupra învăţării şi educaţiei adulţilor, evidenţiindu-se impactul celor două procese asupra sănătăţii şi stării de bine a acestora. De asemenea, se abordează ...
 • VALUŢĂ, Ion; VALUȚĂ, Evelina (Tiraspol State University, 2018)
  În lucrarea respectivă autorii tratează unele probleme existențiale pentru dezvoltarea învățământului în Republica Moldova. În contextul examinat sunt lansate propuneri concrete privind creșterea performanțelor în sistemul ...
 • LANGA, Sergiu; TIGHINEANU, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Până nu demult se considera că indicele de refracţie al materialelor obişnuite, cum ar fi, de exemplu, arhicunoscutul Si, poate lua numai valori pozitive mai mari decât 1. Insă nimeni nu ne împiedică sa considerăm, cel ...
 • BOTNARU, Dumitru; ŢURCANU, Alina (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2014)
  We formulate necessary and sufficient conditions for a pair of subcategories to form a relative torsion theory.
 • MANOLE, Tatiana (Academia de Administrare Publică, 2020)
  Articolul prezintă o abordare științifică a costului social în contextul actualei crize pandemice și a corelării acestuia cu beneficiul social. Se analizează importanța actualizării valorii beneficiilor şi a costurilor ...
 • BUIMESTRU, Lilia; CEBAN, Victor (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019)
  În Republica Moldova formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, transportatori rutieri de mărfuri și persoane, este componentă a cadrului învățării pe tot parcursul vieții și este orientată spre formarea ...
 • MARIN, Alexandru (Academia de Științe a Moldovei, 2017)
  Anatol Eremia este bine cunoscut în lingvistica românească: profesor cercetător, coordonator de proiecte științifice la Institutul de Filologie al AȘM. A editat peste 500 de lucrări în teoria și practica lingvisticii ...
 • BOSTAN, Viorel; BOSTAN, Ion; SECRIERU, Nicolae; CANDRAMAN, Sergiu; LEVINET, Nicolae; ILCO, Valentin; GIRSCAN, Andrian; MARGARINT, Andrei (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, 2018)
  This paper reflects the development results of the irrigation processes automating platform for the plantations, which can be very user-friendly to optimize these processes and minimize irrigation costs and therefore serves ...
 • VÎRLAN, Petru; TODOS, Petru; ADĂSCĂLIȚEI, Adrian (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  This paper presents a way of creating a laboratory work on controlling a remote servomotor. Using LabView, a real experiment is performed, the equipment being remotely controlled, and viewing with a camcorder. The purpose ...

Search DSpace


Browse

My Account