Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • CIUMAC, Maria (Academia de Administrare Publică, 2011)
  This paper proposes the importance of respecting and maintaining inancial stability in order to obtain favorable results, following the work of enterprise.
 • MANOLE, Tatiana; ANGHEL, Sofia (Institutil Naţional de Cercetări Economice, 2011)
  Acest articol descrie importanţa echilibrului trezorerial prin prisma fluxului de echilibru financiar (venituri-cheltuieli) prin sistemul de trezorerie. Autorii descriu, de asemenea, semnificaţia Trezoreriei în ceea ce ...
 • MANOLE, Tatiana; ANGHEL, Sofia (Academia de Studii Economice din Moldova, 2011)
  În acest articol se face o analiză amplă a sistemului bancar al Republicii Moldova. Sunt menţionate funcţiile băncii centrale (numită oficial Banca Naţională a Moldovei) şi relaţiile interbancare. Se specifică obiectivul ...
 • NASTAS, Andrei; BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2015)
  Executarea lucrărilor agricole cu consum redus de energie este o direcție de cercetare vastă. În lucrare au fost prezentate doar câteva din echipamentele de acest gen. Autorii consideră că, datorită avantajelor enumerate ...
 • ACHIŢEI, Angela (Universitatea de Stat din Moldova, 2013)
  În articol autorul încearcă să prezinte definiţia categoriei de economie socială, argumentând necesitatea şi importanţa ei pentru abordarea problemelor sociale în Europa, inclusiv în România. Sunt explicate noţiunile de ...
 • LUPAŞCU, V.; PINCOV, A. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  Dintre toate tipurile de clădiri, edificiile religioase sunt considerate cele mai importante puncte de reper în istorie. În cadrul multor culturi, religia a ocupat o poziţie centrală, ceea ce a făcut ca biserica să fie ...
 • POULARD, Alain; PASCARI, Xenia; GĂINĂ, Boris (Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, 2014)
  It was demonstrated a positive action of the non-Saccharomyces yeasts on the organoleptic properties of wines. Also, their participation in fermentation process did not involve an excessive accumulation of volatile acidity ...
 • CASIAN, Anatolie (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2011)
  Thermoelectric effects are those that refer to direct transformation of the temperature difference into an electrical energy and inversely. These are Seebeck and Peltier effects. The physical interpretation of these effects ...
 • CHISTOL, Vitalie (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2017)
  În lucrare sunt analizate doua exemple de manifestare a fenomenului de bistabilitate în procesele din mecanică. Sunt analizate şi explicate cauzele si efectele fizice care stau la baza acestui fenomen.
 • CHISTOL, Vitalie; POPOVICI, Ana; TRONCIU, Vasile (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2020)
  Efectul cuantic Zenon este unul dintre cele mai frumoase şi intrigante efecte descoperite în ultimul timp în mecanica cuantică. Acest efect a primit numele filosofului grec Zenon din Elea (cca 495 - cca 430 î.H.). Lucrarea ...
 • SANDULEAC, I.; CASIAN, A. (Academy of Sciences of Moldova, 2013)
  Quasi one dimensional organic crystals of tetrathiotetracene-iodide TTT2I3 are promising materials for thermoelectric applications. A theoretical study of thermoelectric properties of these crystals was initially performed ...
 • CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Cezara; LABLIUC, Svetlana; DVORNINA, Elena; GUTSUL, Tatiana; RUSU, Emil; DVORNIKOV, Dmitri (Institutul de Fizică Aplicată, 2017)
  Mycelial fungi are organisms with a complex morphology that varies significant at different stages of life cycle, indifferent to the type of cultivation: solid state fermentation or submerged fermentation. Morphological ...
 • BIVOL, Cezara; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; TIURINA, Janeta; LABLIUC, Svetlana; CLAPCO, Steliana; DVORNINA, Elena; GUTSUL, Tatiana; RUSU, Emil (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2017)
  Lucrarea prezintă rezultatele investigaţiei efectului nanoparticulelor TiO2 şi Fe3O4 de diferite dimensiuni şi concentraţii asupra biosintezei lipazelor în dinamica zilelor 4-6 de cultivare la Aspergillus niger CNMN-FD-01. ...
 • SIDORENKO, A.; SHIBAEVA, I.; SHIBAEV, A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2015)
  Experiments on the exposure of dry wheat seeds to a magnetic field in a frequency range T have shown that, in the period of active cell division,50 10 Hz with a flux density of 40of 1 the cells of plants become more ...
 • SANDULEAC, I. (Academy of Sciences of Moldova, 2014)
  Thermoelectric transport along the molecular chains of quasi-one-dimensional organic crystals of tetrathiotetracene iodide, TTT2I3, is studied in terms of a quasi-two dimensional (2D) model applying the linearized Boltzmann ...
 • DELIU, Angela; FRĂSÎNEANU, Pantelemon (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2013)
  În articolul se dezvăluie esenţa, conţinutul economic al eficienţei economice la nivel de întreprindere. La fel, sunt date formele ei de manifestare şi, respectiv, indicatorii cu ajutorul cărora poate fi măsurată eficienţa ...
 • COJUHARI, Andrei; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Academia de Studii Economice din Moldova, 2011)
  În conceptul autorilor, realizarea nevoilor umane asigură nivelul de trai şi calitatea vieţii, care se află în relaţii de cauză-efect. Precum nivelul de trai influenţează, aşa şi CV influenţează nivelul de trai, deoarece ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; CRĂCIUN, Svetlana; MORARU, Victor; SAJIN, Tudor; ALBERT, Boris (Universitatea de Stat din Moldova, 2010)
  The work is dedicated to development of composition and technology of plastic lubricant (PL) for joints with equal angular velocities production and determination of its tribologycal properties. It has been established ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; ENE, Vladimir; DUCA, Gheorghe (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  The work is dedicated to the identification of solutions for reduction of discharge into the atmosphere of harmful substances contained in exhaust gases from cars by means of application of neutralization in monolith blocks ...
 • PASCARU, Sergiu (Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2017)
  Currently the greatest gaps in the field of transport in the Republic of Moldova are unclear strategic and tactical vision on the management of crises and the lack of a National Anti-Crisis Program which could identify the ...

Search DSpace


Browse

My Account