IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific - 2016 by Title

Browsing Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific - 2016 by Title

Sort by: Order: Results:

 • SIMION, Simion Dănuţ (Tehnica UTM, 2016)
  Avem ca fiinţe vii necesitatea aceasta crescândă de a comunica, bine şi eficient, depăşind cu mult simplul şi ,,banalul,, proces de comunicare zilnică. În cadrul comunicării verbale ceea ce comunicăm reprezintă 10% iar cum ...
 • GUŢU, Vasile (Tehnica UTM, 2016)
  Argumentarea este una dintre cele mai complexe activităţi ale omului. A argumenta înseamnă să înaintezi idei, opinii într-un raport de interacţiune logică şi de continuitate adecvată, astfel încît să conducă la acceptarea ...
 • BORŞ, Alexandra; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Refugees are people who are fleeing conflict or persecution. They are defined and protected in international law, and must not be expelled or returned to situations where their life and freedom are at risk. More than a ...
 • OLOIERU, Anastasia (Tehnica UTM, 2016)
  Cultura economică este o componentă importantă a culturii generale. Prin elementele sale structurale: ( cunoştinţe economice, gîndire economică şi orientarea economică), cultura economică influenţează nu doar comportamentul ...
 • BRAGA, Mihai (Tehnica UTM, 2016)
  Martin Heidegger evidenţiază în gândirea filosofică trei etape ale acesteia, gândirea ontică, adică gândirea obişnuită a vechilor greci, gândirea ontologică care este gândirea filosofică de la Platon şi Aristotel până la ...
 • SIMION, Simion Dănuţ (Tehnica UTM, 2016)
  Oamenii îşi exprimă emoţiile sentimentele, trăirile prin sunete şi cuvinte. Ne exprimăm deoarece avem nevoie de conexiuni unii cu ceilalţi, comunicăm pentru a prospera, comunicarea este parte indisolubilă a oricărui organism ...
 • BUZINSCHI, Elena (Tehnica UTM, 2016)
  Una dintre cele mai intense dezbateri de idei din perioada medievală a fost aşa-numita "ceartă a universaliilor". Înainte de a se accentua în Evul Mediu, ea apare în Antichitate, odată cu ”doctrina ideilor” a lui Platon ...
 • JOSAN, Natalia; LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2016)
  Uniunea Europeană (UE) este un partener economic important al Republicii Moldova. Acest fapt se referă la diverse aspecte ale activităţii economice: comerţ exterior, investiţii străine şi remiteri. Deosebit de intens decurg ...
 • ROŞCA, Veronica; EFODE, Igor (Tehnica UTM, 2016)
  În primele decenii ale secolului XX, John Dewey, unul din cei mai importanţi exponenţi ai filosofiei pragmatice din America, atrăgea atenţia în lucrarea Democraţie şi educaţie, că „morala este la fel de cuprinzătoare ca ...
 • LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Corruption remains one of the biggest challenges for all societies, including European societies. Although the nature and scope of corruption may differ from one EU State to another, it harms the EU as a whole by lowering ...
 • BLAJENSCHI, Cristina; LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2016)
  Aşa cum afirmă filozofii, de la cei antici până la moderni, toţi oamenii îşi doresc fericirea. Ei au încercat să o caute în diverese feluri şi forme, iar filozofii au încercat să o conceptualizeze şi să o exprime in ...
 • DUMITRAŞ, Tatiana (Tehnica UTM, 2016)
  Ştiinţa este privită ca acel factor ce optimizează cunoaşterea, însumând diverse modalităţi ce au drept scop cercetarea ce vizează descoperirea sau mai bine zis găsirea unor nuanţe cu caracter probabilist. Karl Popper nu ...
 • ZAHARIA, Marina; GUŢU, Vasile (Tehnica UTM, 2016)
  În acest articol, aş dori să abordez argumentaţia într-o manieră care menţine elementele esenţiale ale teoriei şi practicii aşa cum există ele în dezbaterea competiţională. Revenirea în forţă a subiectivităţii, avînd drept ...
 • CAPCELEA, Valeriu (Tehnica UTM, 2016)
  În perioada post-totalitaristă, interesul faţă de rolul intelectualităţii în viaţa socială se intensifică pe fundalul efectuării transformărilor sociale de anvergură, iar discursurile ştiinţifice ne prezintă o gamă exhaustivă ...
 • PASAT, Natalia; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Artificial Intelligence (AI) is a field that has a long history but is still constantly and actively growing and changing. Machine-learning technologies are driving increases in productivity never before seen. From workflow ...
 • CALDARE, Dumitru; VANGHELI, I. (Tehnica UTM, 2016)
  La momentul de faţa fiind doar o idee utopica, USL reprezintă urmatoarea etapa în dezvoltarea societaţii umane. Acest pas va aduce un şir de beneficii pentru întreaga omenire.
 • ROŞCA, Ludmila; URSU, Valentina (Tehnica UTM, 2016)
  Din punct de vedere etimologic, noţiunea de „legitimitate” provine din latinescul „legitimus” care înseamnă „conform cu legea”. Legitimitatea politică constituie un principiu conform căruia un sistem de guvernare, o putere ...
 • MOGA, Diana (Tehnica UTM, 2016)
  Din perspectiva modernităţii, omul este - cu sau fără voia sa - rupt de trecutul normativ cu criteriile lui imuabile, iar tradiţia nu mai are autoritatea de a-i oferi modele de imitat sau direcţii de urmat. În acest studiu ...
 • DODUL, Dumitru (Tehnica UTM, 2016)
  Una din trăsăturile definitorii ale contemporaneităţii o reprezintă trăirea diversităţii, a diferenţei şi a eterogenităţii societăţii. Procesele transnaţionale ale comunicării, producţiei şi consumului generează o realitate ...
 • ROCACIUC, Victoria (Tehnica UTM, 2016)
  În lucrarea de faţă vom încerca să pătrundem în esenţa textului şi a graficii de carte, elaborând un studiu de caz pe baza Poveştii lui Aliman, feciorul lui Verde-Împărat în prelucrarea lui Grigore Botezatu. Povestea ...

Search DSpace


Browse

My Account