IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific - 2016 by Issue Date

Browsing Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific - 2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • РОКАЧУК, Виктор Н. (Tehnica UTM, 2016)
  Работа посвящается исследованию процесса формирования «человека романтического» в советском обществе ХХ века. Авторы исследуют научную, художественную, фантастическую литературу, средства массовой информации, учебно-воспитательный ...
 • LUPAN, Ştefan (Tehnica UTM, 2016)
  Nicolae Milescu Spătarul a activat în a doua jumătate a secolului XVII înscriindu-se printre marii cărturari umanişti prin adânca şi prodigioasa muncă, cu pregătirea sa enciclopedică, prin traducerile sale răspândind cultura ...
 • CAPCELEA, Valeriu (Tehnica UTM, 2016)
  În perioada post-totalitaristă, interesul faţă de rolul intelectualităţii în viaţa socială se intensifică pe fundalul efectuării transformărilor sociale de anvergură, iar discursurile ştiinţifice ne prezintă o gamă exhaustivă ...
 • DODUL, Dumitru (Tehnica UTM, 2016)
  Una din trăsăturile definitorii ale contemporaneităţii o reprezintă trăirea diversităţii, a diferenţei şi a eterogenităţii societăţii. Procesele transnaţionale ale comunicării, producţiei şi consumului generează o realitate ...
 • SÎRBU, Ion (Tehnica UTM, 2016)
  The article inspects human security problems in the context of the appearance and development of convergent Nano-, Bio-, Info-, Cog-, Socio- technologies. The dichotomy of convergent technologies consists in implying a ...
 • GUŢU, Vasile (Tehnica UTM, 2016)
  Argumentarea este una dintre cele mai complexe activităţi ale omului. A argumenta înseamnă să înaintezi idei, opinii într-un raport de interacţiune logică şi de continuitate adecvată, astfel încît să conducă la acceptarea ...
 • CIOCANU-COTOROBAI, Maria (Tehnica UTM, 2016)
  Relaţiile de familie în structura relaţiilor sociale ocupă cel mai important loc în viaţa individului. Aceste relaţii se ramifică în dependenţă de legăturile generaţionale între membrii familiei. În principiu, ele au două ...
 • OLOIERU, Anastasia (Tehnica UTM, 2016)
  Cultura economică este o componentă importantă a culturii generale. Prin elementele sale structurale: ( cunoştinţe economice, gîndire economică şi orientarea economică), cultura economică influenţează nu doar comportamentul ...
 • SAVIŢCHI, Corina (Tehnica UTM, 2016)
  Piaţa forţei de munca s-a schimbat dramatic în ultimii ani, odată cu declanşarea crizei economice mondiale. Şomajul în rîndul persoanelor aflate la început de drum în carieră devine o problema tot mai gravă la nivel global. ...
 • ROŞCA, Ludmila; URSU, Valentina (Tehnica UTM, 2016)
  Din punct de vedere etimologic, noţiunea de „legitimitate” provine din latinescul „legitimus” care înseamnă „conform cu legea”. Legitimitatea politică constituie un principiu conform căruia un sistem de guvernare, o putere ...
 • BUZINSCHI, Elena (Tehnica UTM, 2016)
  Una dintre cele mai intense dezbateri de idei din perioada medievală a fost aşa-numita "ceartă a universaliilor". Înainte de a se accentua în Evul Mediu, ea apare în Antichitate, odată cu ”doctrina ideilor” a lui Platon ...
 • ZAHARIA, Marina; GUŢU, Vasile (Tehnica UTM, 2016)
  În acest articol, aş dori să abordez argumentaţia într-o manieră care menţine elementele esenţiale ale teoriei şi practicii aşa cum există ele în dezbaterea competiţională. Revenirea în forţă a subiectivităţii, avînd drept ...
 • MAFTEI, Vitalie (Tehnica UTM, 2016)
  Începînd cu anii 90 R. Moldova şi-a schimbat structura politicoeconomică. Ca consecinţă societatea noastră a trecut de la sistema de orientare socialistă la cea capitalistă. Aşa precum învăţămîntul constituie institutul ...
 • CALDARE, Dumitru; VANGHELI, I. (Tehnica UTM, 2016)
  La momentul de faţa fiind doar o idee utopica, USL reprezintă urmatoarea etapa în dezvoltarea societaţii umane. Acest pas va aduce un şir de beneficii pentru întreaga omenire.
 • ПЕРЕПИЧКА, Александра; МАФТЕЙ, В. (Tehnica UTM, 2016)
  В 1992 году 15 европейских стран подписали Маастрихтский договор о создании Европейского Союза. Основными копенгагенскими критериями Европейского Союза, принятыми в 1993 году являются: ‐ 202 ‐ -стабильность демократических ...
 • UNGURIANU, Ana; BORDEIANU, Tatiana; BRAGA, Mihail (Tehnica UTM, 2016)
  Republica Moldova este independentă de 25 de ani, traversind o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare ...
 • STERPU, Stella; LUCA, Sergiu (Tehnica UTM, 2016)
  Sensul vieţii este o întrebare filosofică privind semnificaţia vieţii sau a existenţei în general. Acestă întrebare poate fi, de asemenea, exprimată în diferite forme, cum ar fi "De ce suntem aici?", "Ce este viaţa în ...
 • САВКИНА, Екатерина; MAFTEI, V. (Tehnica UTM, 2016)
  Хлеб является, без преувеличения, самым популярным продуктом, без которого большинство из нас не представляют свой рацион питания. Столетиями люди ели хлеб, не сомневаясь в его пользе. Возможно, и Вы до недавнего времени ...
 • BORŞ, Alexandra; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Refugees are people who are fleeing conflict or persecution. They are defined and protected in international law, and must not be expelled or returned to situations where their life and freedom are at risk. More than a ...
 • PASAT, Natalia; LAZARIUC, Cristina (Tehnica UTM, 2016)
  Artificial Intelligence (AI) is a field that has a long history but is still constantly and actively growing and changing. Machine-learning technologies are driving increases in productivity never before seen. From workflow ...

Search DSpace


Browse

My Account