IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • MARIAN, Maria Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  În teoria tradiţională a întreprinderii, personalul era privit prin prisma modului în care acesta executa anumite operaţii prestabilite. Ceea ce interesa era capacitatea angajaţilor de a pune în operă, conform regulilor, ...
 • CHIRIAC, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  The marketing approach in the development of tourist itineraries is meant to ensure the satisfaction of tourists' needs. When creating competitive, original and attractive tourist itineraries, the motivation of tourists ...
 • NOUR, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Pe teritoriul Republicii Moldova, clădirile multifuncţionale sînt într-un număr mic, însă sânt în dezvoltare majoră, este pusă sarcină de a respecta cu stricteţe normele reglementările tehnice în domeniul apărării împotriva ...
 • BARGAN, Cristian-Felix (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: Scopul lucrării date este analiza din perpectiva vizuală a procedurilor și platformelor destinate creării și publicării achizițiilor publice, de asemenea încă un scop reprezintă analiza impactului desfășurării ...
 • OLARU, Efim (Tehnica UTM, 2012)
  Activităţile industriale sunt în cea mai mare parte a ţărilor un element esenţial al economiei. Sectorul industrial înglobează un număr considerabil de activităţi diverse legate de extracţia, prelucrarea şi sinteza diferitelor ...
 • ALBU, Svetlana (Tehnica UTM, 2015)
  Pe parcursul a 15 ani activitatea de evaluare a bunurilor imobile s-a desfasurat in mod „clandestin”. Doar in martie 2014 in R. Moldova a fost recunoscuta activitatea evaluatorilor, fiind reflectata in Clasificatorul ...
 • VLAS, Lidia (Tehnica UTM, 2017)
  Patrimoniul cultural constituie una dintre cele mai importante file din moștenirea culturală a omenirii, studierea și protecția cărora a devenit o normă obligatorie pentru fiecare țără. Cunoașterea acestor obiective ne ...
 • GROZAV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  This thesis is dedicated to the comparative analysis and research of one of the important institutions of the civil right – right of property, especially under the aspect of the modes of the right of ownership acquiring. ...
 • TARANENCO, Anatolie; CREȚU, Ion; ȚURCAN, Vadim; CUTIA, Evgheni (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Armonizarea documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor urmează a fi substituite de Eurocod-uri, prin elaborarea anexelor naționale pentru fiecare în parte. Ghidul are scopul să familiarizeze utilizatorii ...
 • MORUZ, Vitali; CIOBANU, Mariana (Tehnica UTM, 2015)
  Acest articol analizează comportarea construcţiilor din oţel în condiţii de incendiu, este dată definiţia rezistenţei la foc (stabilitatea la foc) a elementelor din metal, cerinţele impuse de normative privind exploatarea ...
 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea se referă la managementul acțiunilor tactice de localizare și stingere a incendiilor din tarile străine (Rusia, Germania, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie),la analiza amplă a acțiunilor tactice de ...
 • LEȘAN, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The historical ruin (modeled in the centuries-old destruction process) is a form with complete value of the monument. Authenticity is the main architectural-spatial, artistic value and historical feature of a historical ...
 • BURSUC, Gheorghe (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Lucrearea este structurată în felul următor: 3 capitole, 30 de figuri și 2 tabele. În capitolul unu este descris managementul resusrselor acvatice ale întrepriderii, activitățile principale ale întreprinderii și cum sunt ...
 • BALTAGA, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Administrarea proprietății publice este un proces durabil, ce susține autoritățile publice locale în adoptarea deciziilor cu privire la investițiile în dezvoltarea proprietăţilor publice, reieșind din nivelul de importanță ...
 • SÎRBU, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Целью дипломной работы является определение стоимости коммерческой недвижимости, расположенной в муниципии Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 119, а также разобрать систему управления недвижимостью и рассмотреть варианты будущего ...
 • VĂRZARU, Zinaida (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: se concentrează în jurul analizei administrării societăților comerciale care sunt în proces de insolvabilitate, soluționarea problemelor practice și teoretice care apar în cadrul administrării procesului ...
 • ALBU, Dan (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Proiectul de licență „Administrarea și gestiunea blocurilor cu apartamente în Republica Moldova” prezintă o abordare a aspectelor legislative și manageriale privind eficiența administrării condominiumurilor și anume evaluarea ...
 • ALBU, Dan; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prezintă o abordare a aspectelor legislative și manageriale privind eficiența administrării condominiumurilor și anume evaluarea suportului legislativ și situaţiei reale a unui proiect de administrare o blocului cu locuințe, ...
 • GÎNCU, Cătălin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Scopul şi obiectivele cercetării. În cercetarea noastră un accent aparte este pus pe analiza literaturii de specialitate în ce privește cadrul teoretic de inițiere și implementare a managementului bazat pe proiecte. De ...
 • IVANOV, Dumitru; IVANOV, Valeriu (Tehnica UTM, 2018)
  Dat fiind progresul tehnologic şi apariţia unei multitudini de soluţii referitor la termoizolare, ne propunem să analizăm 2 dintre acestea prin metoda comparaţiei. Şi anume: polistirenul şi vata minerală. Ambele având atât ...

Search DSpace


Browse

My Account