IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

 

Recent Submissions

 • САЖИН, Юлиана (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Роботы и другие высокие технологии всегда интересовали человечество, в наше время огромное количество ученых по всему миру ведут различные разработки в этой сфере науки. Поистине уникальным считается создание роботов-спасателей, ...
 • МАКИДОН, Мария (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Данная работа проводит обзор информационных систем обеспечения безопасности в таможенной службе. В работе рассматриваются общие принципы данных систем и их свойства и задачи. Статья описывает преимущества использования ...
 • CERECECEA, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Utilizarea Sistemelor Geo-informaționale în domeniul prevenirii și lichidării situațiilor excepționale este un resurs neutilizat la moment în Republica Moldova. Implementarea acestor sisteme duce la sporirea calității ...
 • BENCHECI, Mihai; HÂNCU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În articol se face o abordare a noţiunii de stres ocupaţional, efectele negative şi pozitive, se descriu factorii inductori ai stresului la locurile de muncă, factorii psihologici de combatere a stresului de muncă, concluzii ...
 • BENCHECI, Mihai; HÂNCU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În lucrare se descrie rolul cadrului didactic privind formarea specialiştilor de certă probitate profesională în domeniul ingineriei de construcţii în contextul integrării socio-profesionale, se abordează dimensiunile ...
 • EŞANU, Ludmila; CIOBANU, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Calitatea mediului ambiant şi modul de trai, care în mare măsură este condiţionat de mediu, au o influenţă importantă asupra sănătăţii populaţiei. Articolul ...
 • OLARU, Efim; PARFENTIEV, Lucia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Ideea dezvoltării lumii a frământat omenirea din toate timpurile. În concepţia evoluţionismului universal se accentuează, că întreaga istorie a Universului se prezintă ca un proces unic al evoluţiei materiale, al autoorganizării ...
 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În lucrare este analizată comportarea clădirilor înalte în condițiile unui eventual incendiu, problemele ce apar la persoanele blocate în clădire, mai sus de etajul incendiat, dificultățile cu care se confruntă efectivul ...
 • DANDARA, Adriana; CIOBANU, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Apa joacă un rol deosebit de important pentru viaţa şi sănătatea omului, aceasta fiind considerată „seva vieţii pe Pământ”. Existența biosferei și a omului, totdeauna, a fost bazată pe folosirea apei. Păstrarea calității ...
 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea se referă la managementul acțiunilor tactice de localizare și stingere a incendiilor din tarile străine (Rusia, Germania, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie),la analiza amplă a acțiunilor tactice de ...
 • CARA, Liudmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Industria de prelucrarea lemnului este o industrie cu un pericol ridicat de incendiu. Existența, în întreprinderi, a unor mari cantități de materiale lemnoase sub forma brută sau semifabricate, sub forma finită sau deșeuri, ...
 • CARA, Liudmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lemnul reprezintă un material compozit polimeric tipic, în masa căruia sub influența sursei termice sunt posibile reacții de carbonizare cu formarea stratului nevolatil de cocs. Aceasta afectează asupra comportamentului ...
 • CREŢU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Imbinarile complexe pentru structuri urbane din lemn au o mare importanţă în viaţa omului. O mare problemă este atunci cînd prelucram lemnul şi el necesită lungimea si marimea pieselor pe care trebue să le creăm. De-a ...
 • ŢMOCALIUC, Adrian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lemnul a fost folosit din cele mai îndepartante timpuri ale exiatenţei umane, dînd naştere a primelor unelte , a primelor mijloace de adăpost şi apărare ale omului. Atăt de adînc se înrădăcinase lemnul în existenţa cotidiană ...
 • GABURA, Alexandru; MIHAILOV, Maia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Caracteristica, structura și proprietățile lemnului plastifiat, domeniul de utilizare, avantajele WPC. Produsul WPC in cuvintul larg al limbajului englez se descifreaza Wood Polymer Composite in traducere ne da de inteles ...
 • АКСЕНТИЙ, Анна; ТКАЧЕНКО, Павел (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  В данной работе были предоставлены линзообразные фермы из клееной древесины, уделено внимание особенностям геометрических форм ферм, а так же использованию вклеенных стержней в узлах решетчатых ферм, обозначены преимущества, ...
 • ЛУНГУ, Сергей (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  При разработке месторождении полезных ископаемых подземным методом, а именно с применением камерного метода, очень важно оптимальное проектирование размеров несущих сооружений для поддержки горных выработок. Одним из важных ...
 • ТЕРЗИ, Вадим (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Рассматриваются вопросы анализа работы конструкции на основе модели, созданной в расчетной программе SCAD; в том числе преимущества расчета зданий и сооружений в расчетных компьютерных программах. С помощью модели можно ...
 • ТЕРЗИ, Вадим (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Рассматриваются основные вопросы моделирования конструкции в расчетной программе SCAD при выполнении дипломного проекта, в рамках которого была смоделирована смотровая башня из клееных деревянных конструкций в сочетании с ...
 • DIGORI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Se studiază îmbinările metalice alcătuite din două piese, sudate prin două metode diferite, și anume: sudura de colț si sudura cu pătrundere totală. Pentru evidențierea divergențelor dintre aceste două metode de sudare, ...

View more